955. Ko enkrat Sveti Duh preplavi dušo, se bo ta vzdignila, se takoj usmerila k Volji Mojega Očeta in se odzvala s popolno prepustitvijo

Sreda, 30. oktober 2013, ob 18:00

Moja draga ljubljena hčerka, kadar se Moj Sveti Duh spusti na osebo, se zgodi cela vrsta stvari. Prva je občutek začudenosti in nejevere. Druga je občutek prevzetosti od nečesa tako silnega, da človeka napravi povsem odvisnega od Svete Božje Volje. Izginilo bo prepričanje o lastnem nadrejenem človeškem razumu, zakaj intelekt nič več ne igra nobene smiselne vloge. Namesto tega bodo dušo navdali vednost, uvid in razumevanje, ki je onkraj njene slabotne človeške razlage.

Ko enkrat Sveti Duh preplavi dušo, se bo ta vzdignila, se takoj usmerila k Volji Mojega Očeta in se odzvala s popolno prepustitvijo. Ko se poleže začetni strah, bo občutiti globok mir, oseba pa bo izgubila strah pred tem, da bi jo videli oznanjati Božjo Besedo. Ne bo jim mar, kaj menijo ljudje, kajti iz njihovih ust se bo širila Resnica. Osebnost duše, namreč ali je družabna, plaha ali sramežljiva, se bo umaknila v ozadje ter bo postala drugotnega pomena za način, na katerega nekdo oznanja Božjo Besedo.

Vse duše, ki prejmejo Dar Svetega Duha – brez vsake izjeme – bodo svojo lastno svobodno voljo predale Volji Mojega Očeta.
Dušam, ki so bile v resnici blagoslovljene z Darom Svetega Duha, bo zaupana vloga širjenja Božje Besede in zaradi tega bodo trpele. Vendar pa takšne duše pokriva Plašč Božje Ljubezni, ko korakajo naprej brez strahu ter s pogumom za razglašanje Resnice. Tistim, ki oznanjajo Resnico Mojih Naukov v teh časih poganstva in takrat, ko bo Moja Cerkev odpadla od Prave Vere, bo dana dodatna moč, kar bo zagotovilo, da se bo Moj Glas slišal. Ta moč bo prišla od Boga, Mojega ljubljenega Očeta. Po Oblasti Božje Moči se bodo mnogi iz satanove vojske spreobrnili, medtem ko bodo ostali uničeni.

Sveti Duh bo kakor meči žarečih plamenov presunil srca vseh tistih, ki poslušajo in ki sprejmejo Resnico.

Vaš Jezus