971. Milijarde ljudi se bodo spreobrnili in prvič spoznali Boga, Troedinega Boga

Sobota, 16. november 2013, ob 22:17

Moja draga ljubljena hčerka, ko bom Jaz prišel na svet v Svojem Božjem Usmiljenju, bo ljudem dana možnost, da prosijo za Moje Usmiljenje, kajti to bo za mnoge prva resnična spoved, ki se je bodo udeležili.

Vsi, ne glede na to, kdo so, bodo izkusili to Moje edinstveno razodetje, blagoslovljeno z Oblastjo Mojega Očeta. Razsvetljenje Vesti bo s sabo prineslo veliko bolečine, kajti žalost, ki jo bodo izkusile izgubljene duše, bo tolikšna, da ne bodo mogle prenesti pretresa. Mnogi bodo omedleli in se sesedli, prevzeti od bridkosti. Toda spoznali bodo, kako zelo je potrebno, da se njihova duša očisti, preden bodo pripravljeni za vstop v Moj Večni Raj. Ti ljudje bodo potem vedeli, kaj se pričakuje od njih, in po Velikem Dogodku bodo nekaj časa trpeli pokoro. Številni ljudje bodo mislili, da sanjajo. Nekateri bodo mislili, da je konec sveta, ampak ne bo. To bo Poslednje Opozorilo, ki bo dano človeštvu, da bi mu pomagalo odkupiti se pred Bogom.

Milijarde ljudi se bodo spreobrnili in prvič spoznali Boga, Troedinega Boga, ter bodo hvaležne za dokaz, ki jim bo dan glede Obstoja njihovega Stvarnika. Nekateri bodo preprosto zbežali pred Mojo Lučjo, in to jim bo prineslo neverjetno bolečino. Skrili se bodo ter mi obrnili hrbet brez kančka kesanja v svojih dušah. Zanikali bodo Moje Posredovanje. Preostali se bodo veselili, ko bodo izkusili Moje Žarke Usmiljenja, kajti te duše bodo zelo hvaležne, da so doživele Mojo Navzočnost. Z lahkoto bodo pritegnjene k Moji Luči ter s hrepenenjem po Moji Navzočnosti, ki jim ne bo dosegljiva, saj to še ne bo čas, da bi se odprla Vrata v Moj Novi Raj. In tako bodo potem morali delati pokoro kot Moji učenci, v imenu tistih duš, ki bodo zavrnile Mojo Roko Usmiljenja.

Po Velikem Božjem Posredovanju, da bi človeštvu dal možnost pripraviti se na Moj Drugi Prihod, si bo svet zastavljal številna vprašanja. Nekateri bodo tako spremenjeni v svojih dušah, da bodo posvetili veliko časa pri pomoči spreobrniti tiste, za katere želijo, da se rešijo pred prevaro. Ostali bodo skesani in potrebovali bodo nekaj časa, da bodo v polnosti razumeli pomen Mojega Posredovanja, ter bodo posvetili veliko pozornosti temu, da se spravijo z Menoj.

Potem bodo Božji sovražniki zanikali, da se je Opozorilo sploh zgodilo, in milijone bodo preslepili, da bodo verjeli, da je šlo za kozmični dogodek, ko je svetloba zajela celoten planet v edinstvenem dogodku, ki ga je povzročil premik Zemlje na njeni osi. Nič ne bi moglo biti dlje od Resnice. In medtem, ko bodo izpostavljali vse te vzroke, bodo zanikali, da Bog Obstaja, ter mnoge speljali stran od Mene. Žal se številni ne bodo vrnili k Meni, in samo z Božjimi Posegi, ko bo Oče primoran kaznovati Svoje sovražnike, da bi jih streznil, se bodo duše lahko očistile.

Bodite hvaležni za ta Usmiljenja, kajti brez tega Božjega Daru bi zelo malo ljudi lahko vstopilo skozi Vrata Raja.

Vaš Jezus