1297. MATI ODREŠENJA: BOŽJA VOLJA JE ZA VEČINO MED VAMI SKRIVNOST

Sobota, 27. december 2014, ob 12:55

Moji dragi otroci, vedno morate zaupati v Sveto Voljo mojega Sina, ker bo dopustil, da le omejeno zlo preplavi svet, kajti tako veliko je Njegovo Usmiljenje.

Ko moj Sin poseže v katero koli dejanje, ki povzroča kakršno koli oskrunitev, On to stori zato, da bi ohranil vero. Beseda mojega Sina je nedotakljiva. Njegova Volja je Njegova Last, z njo pa lahko stori kar On želi. Vaša volja je vaša last, toda če jo prostovoljno predate Bogu, se lahko zgodi samo Njegova Volja.

Zaupajte, zaupajte, zaupajte v Mojega Sina, kajti vse stvari so v skladu z Njegovo Voljo. Če On dovoljuje, da zlo raste in se množi, in da Njegovi sovražniki zapeljujejo Njegove verne, se to dogaja znotraj Njegove Volje, zato da bi preizkusil vero vernikov. Božja Volja je skrivnost za večino od vas. Samo on se lahko odloča kaj je potrebno storiti ob vsakem trenutku v dobro človeštva.

V svojih srcih morate ohraniti mir ter ljubiti in zaupati v mojega Sina, Jezusa Kristusa. On je močno navzoč med vami, zato pa morate biti hvaležni, kajti brez Njegove Svete Navzočnosti bi svet prekrivala tema.

Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja