1298. VARUJTE MOJO BESEDO. GOVORITE O MOJI BESEDI.

Nedelja, 28. december 2014, ob 18:30

Moja draga ljubljena hči, največja bolečina velike stiske je ta, da vaši državni zakoni na vse vidne in nevidne načine nasprotujejo Božjim zakonom. Vsak Božji Zakon, ki ga kršijo voditelji vaših držav, je zdaj nadomeščen s tihim ubijalcem duše. Vsako nepošteno dejanje bo predstavljeno kot nekaj dobrega. Bolj kot bo dejanje zlobno, bolj ga bodo sprejemali. Nobenega prostora ne bo dano za tiste, ki govorijo Resnico – Resnično Božjo Besedo. Njihovi glasovi bodo večinoma prezrti. Toda, ko jim bodo prisluhnili, jih bodo obsodili za zlobne.

Resnično je prišla ura, da bo Resnica obrnjena od znotraj navzven in predstavljena kot laž. Večina ljudi bo Besedo označila kot znanstveno fantastiko – za laž. Vendar pa je Božje Zakone težko prezreti. Zaradi tega bodo tisti, ki vodijo vaše države, in ki bodo morali odgovarjati za svoja zlobna dejanja, izjavili, da je Božja Beseda nepopolna in zastarela.

Po zvijačnosti hudiča, in da bi on zagotovil, da bo njegova hudobija sprejeta, bo vsaka moralna beseda in vsako dejanje razglašeni za nehumano in proti civilni svobodi. Toda tisti, ki so blagoslovljeni z Darom Svetega Duha, bodo še vedno lahko razlikovali med tem kaj je prav in kaj narobe. Še nikoli poprej, že od Noetovih dni dalje, ni bil svet prekrit s takšno prevaro. Še nikoli poprej ni človek izvrševal takšne grehe kot jih izvršuje v teh časih. In prav tako kot v Noetovih dneh, je človekova obsedenost s samim seboj prišla do takšnih skrajnosti, da je človek prepričan, da kontrolira svojo lastno usodo – tako velik je človekov narcisizem.

Greh je v teh časih sprejet z užitkom in predstavljen kot državljanska pravica, zaradi tega pa se od vas pričakuje, da ga spoštujete. Če ne boste izkazovali spoštovanja do grešnih dejanj, boste obtoženi zločina. Vaš zločin bo, da boste ohranjali Božjo Besedo, zaradi tega pa vas bodo trpinčili.

Kako zlahka je človek preslepljen zaradi svetovnega načrta, da bi pregnal kakršno koli obliko krivde za grešna dejanja, ki se uzakonjujejo v vaših državah. Vse te stvari so bile napovedane. Zelo kmalu se ne bo niti eno grešno dejanje, vključno z umorom, evtanazijo in splavom, štelo za greh. Prišel bo čas, ko bo genocid v svetovnem merilu sledil uvedbi takšnih zakonov, ki bodo zasnovana tako, da bo uzakonjena usmrtitev tistih, ki trpijo zaradi invalidnosti in drugih telesnih bolezni.

Zlobni zakoni, uzakonjeni v vaših državah, bodo vodili do še večjih zakonov, ki vam bodo odvzeli vso moč. Dali boste pooblastilo tistim, ki Me zavračajo – ki sovražijo Božje Zakone – zatadi tega pa bodo uvedli še več zlobnih dejanj, ki bodo povzročila nepredstavljivo trpljenje. Navzven bo izgledalo, da državni zakoni spodbujajo civilne in človeške pravice, toda to bo vodilo v obliko diktature, kjer bo »biti Kristjan« pomenilo kaznivo dejanje.

Varujte Mojo Besedo. Govorite o Moji Besedi. Ne padite v past, da bi sprejeli kakršno koli svetovno kampanjo civilnih pravic, ki je zasnovana, da bi spreobrnila svet v novo svetovno religijo. Moji sveti služabniki: pozivam vas, da oznanjate Božjo Besedo in da zavrnete zlobna dejanja, ki so zajela skoraj vsako državo, ki zanika Božjo Besedo.

Zelo lahko je pozivati ljudi k širjenju človekovih pravic, toda potreben je pogumen služabnik, da vstane in pove, da so dejanja, ki so odvratna Bogu, Meni nasprotna. Kajti, če bi to storili, bi pritegnili nase ogromno kritik in to bi vas naredilo nepriljubljene.

Zapomnite si kaj sem vam povedal: človek, ki resnično, z iskrenostjo služi Meni, se ne bo nikoli bal oznanjati Resnico. Nikoli si ne bo prizadeval, da bi bil priljubljen. Njegov edini cilj bo reševati duše.

Vaš Jezus