1022. Vsaka beseda, ki jo izrečeš v tej Misiji, prihaja od Mene. Vsako dejanje, ki ga storiš, prihaja od Mene

Petek, 17. januar 2014, ob 20:42

Moja draga ljubljena hčerka, bodi mirna vsakokrat, ko se soočaš z mnogimi preprekami, s katerimi se ti in vsi Moji verni soočate vsak dan v tem Delu za rešitev duš.

Vedno si zapomnite, da satan nikdar ne bo prenehal trpinčiti te Misije in druge, ki so pristne, kajti prihajajo od Boga. Avtentične misije, ki jih v tem času blagoslavljam, in tiste, ki Sem jih blagoslavljal skozi stoletja, so vedno trpela zaradi nasprotovanja.

Samo misije, ki resnično prihajajo od Boga, pritegnejo takšno sovraštvo. Samo resnični preroki privlačijo sovraštvo. Mojzes, Elija, Noe in Janez Krstnik ter drugi njim podobni so pritegovali sovraštvo zaradi satanovega vpliva nad slabotnimi dušami. Samo Jaz, Jezus Kristus, eden izmed stotih prerokov med Mojim Časom na Zemlji, sem privlačil takšno vrsto sovraštva, kakršno Mi je bilo prizadejano. In zdaj boš samo ti, Moja poslednja prerokinja, pritegnila takšno sovraštvo, kakršnega že dolgo ni bilo videti – čeprav so drugi, tebi podobni, v zadnjem času, tudi trpeli.

Kadar moraš prenašati nasprotovanje v Božjem Imenu, vedi, da bo le-to najhujše, kadar Sveta Trojica po preroku izroča Besedo človeštvu. Ko bi ti ne bila dana Božja Pomoč, bi v grozi zbežala stran. Moj Oče te varuje, Moja mala, zato moraš vedno vztrajati v vednosti, da Si On, za vsako besedo, ki pridejo iz tvojih ust, za vsako besedo, ki jo napiše tvoja roka, in za vsako dušo, ki jo dosežeš, želi da Mu privedeš duše. Vse to trpljenje Mi bo privedlo še več duš.

Bodi prepričana, da je blizu čas moje vrnitve, da ponovno prevzamem Svoj Prestol, in medtem ko se ta Dan približuje, bodo uporabljene številne taktike, da bi te zaustavili v tej Misiji. Obmetavali te bodo z vsako lažjo, z vsakim kamnom, vsaka muka bo tvoj delež in vsak Božji sovražnik bo nastavljen na vsako pot, po kateri boš hodila. Toda, kot Odrešenik človeštva bom zagotovil, da bo vsako trnje pazljivo odstranjeno, vsak kamen odstranjen, vsaka pot očiščena tako, da boš lahko Mojo Besedo prinašala svetu, v času, ko bom Jaz skoraj povsem pozabljen.

Poleg tebe sem, Moja hčerka. Moja Roka počiva na tvoji levi rami, da te obvarujem pred zlom, in te vodim na vsak možen način. Vsaka beseda, ki jo izrečeš v tej Misiji, prihaja od Mene. Vsako dejanje, ki ga storiš, prihaja od Mene. Vsako trpljenje, ki ga prestaneš, je Moje. Tvoja volja je Moja, kajti izročila si Mi jo, in zdaj povsem prebivam v tebi. Kadar te prizadenejo, žalijo Mene. Kadar te zasmehujejo, zanikajo Resnico. Kadar zanikajo Besedo, zanikajo Mene, ko pa sprejmejo Mojo Besedo, dano tebi, postanejo del Mene, in tako bo tudi njim dana Moja Zaščita.

Pojdi zdaj, Moja hčerka, in se nikoli ne vznemirjaj, kadar ti je v tej Misiji izkazano sovraštvo, kajti tedaj ti in vsi tisti, ki slišijo Moj Klic, ne bodo dvomili, Kdo je Ta, ki Mu nasprotujejo. Ne odrivajo proč vas, ampak Mene, Jezusa Kristusa. Kadar ste za Mene, z Menoj, v Meni in kadar govorite Mojo Besedo – ste resnično Božji otrok.

Vaš Jezus