884. Zagotovil bom, da bo Mojo Besedo slišalo še več milijonov ljudi

Torek, 20. avgust 2013

Moji preljubi, Moja Ljubezen in Moje Sočutje do vseh grešnikov sta pomenila, da z današnjim dnem naklanjam veliko Usmiljenje milijardam duš. Odprl bom njihove oči za Moja Sporočila človeštvu. Zagotovil bom, da bo Mojo Besedo slišalo še več milijonov ljudi, tako da bom lahko v Novi Raj privedel še veliko več izgubljenih duš. Vse takšne duše, ki zaradi svoje trmoglavosti nikoli ne bi sprejele teh Sporočil, jih bodo zdaj videle takšna, kakršna v resnici so – Dejanje Usmiljenja z Moje strani, tako da lahko rešim njihove duše.

Duhovniki, ki so obsodili Moja Sporočila ter jih razglasili za hudičeve besede, bodo do takrat spoznali strašno napako, ki so jo zagrešili, ko so dušam odrekali priložnost, da bi prisluhnile Mojemu Nebeškemu Glasu.

Neverujoči, ki so se trudili najti mir, bodo zdaj pritegnjeni k Mojim Sporočilom in kmalu bodo uteho iskali pri Meni. Čakam nanje, in takoj, ko Mi bodo šli naproti, jih bom napolnil s hrepenenjem po Moji Ljubezni, tako da ne bodo imeli moči, da bi Me ignorirali.

Verniki v Boga Vsemogočnega Očeta, ki ne sprejemajo Mene, Njegovega ljubljenega Sina, bodo v svojih dušah občutili vznemirjenje. Vpili bodo po Resnici, ko bodo doživljali, kako se bo svet spremenil do nerazpoznavnosti.

Zatem pa bo tiste, ki Me ljubijo in ki ostajajo zvesti v svoji veri, a Me ne uspejo prepoznati, ko Kličem njihove duše, prevzelo dokončno spoznanje, ko jim bo razkrita Moja Božanska Navzočnost. Veselil se bom, ko Mi bodo ti Moji verni dovolili, da jih pravilno vodim na tej poslednji poti.

Te Darove dajem svetu, ker ljubim vsakogar. Pričakujte ta Dar z ljubeznijo in zahvaljevanjem.

Vaš Jezus