MANIFEST VJERE – Gerhard kardinal Müller, Prefekt Kongregacije za nauk vjere 2012-2017

„Neka se ne plaši srce vaše!“ (Ivan 14, 1)
 
Suočeni s rastućom konfuzijom oko doktrine o vjeri, mnogi biskupi, svećenici, vjernici i laici Katoličke crkve zatražili su od mene javno svjedočenje o objavljenoj istini. Osobni zadatak pastira je da vodi one koji su mu povjereni na putu spasenja. To može uspjeti samo ako poznaju put i ako ga sami slijede. Ovdje se primjenjuju riječi apostola: “Jer sam vam najprije predao što sam i primio” (1 Korinćanima 15,3). Danas mnogi kršćani više nisu ni svjesni osnovnih učenja vjere, tako da postoji sve veća opasnost da propustimo put vječnog života. Međutim, ostaje sama svrha Crkve da vodi čovječanstvo Isusu Kristu, svjetlu naroda (vidi LG 1). U takvoj situaciji postavlja se pitanje orijentacije. Prema Ivanu Pavlu II., Katekizam Katoličke Crkve je “siguran standard za nauk vjere” (Fidei Depositum IV). Napisan je s ciljem jačanja vjere braće i sestara čije se uvjerenje masovno dovodi u pitanje “diktaturom relativizma”. [1]
 
1. Jedan i trojedni Bog objavljen u Isusu Kristu
 
Sadržaj vjere svih kršćana nalazi se u ispovijedanju Presvetog Trojstva. Mi smo postali Isusovi učenici, djeca i prijatelji Božji, krsteći se u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Razlika između tri osobe u božanskom jedinstvu (KKC 254) označava temeljnu razliku u vjeri u Boga i slici čovjeka od drugih religija. Religije se ne slažu upravo oko tog vjerovanja u Isusa Krista. On je istiniti Bog i pravi čovjek, začet Duhom Svetim i rođen od Djevice Marije. Riječ tijelom postala, Sin Božji, jedini je Spasitelj svijeta (KKC 679) i jedini Posrednik između Boga i ljudi (KKC 846). Dakle, prva Ivanova poslanica govori da je onaj koji niječe Njegovo Božanstvo antikrist (1. Ivanova 2,22), budući da je Isus Krist, Sin Božji, od vječnosti jedan u Bogu, Njegovom Ocu (KKC 663). Moramo se s jasnom odlučnošću oduprijeti povratku u drevne hereze, koje su u Isusu Kristu vidjele samo dobru osobu, brata i prijatelja, proroka i moralistu. On je prije svega Riječ koja je bila s Bogom i Bog, Sin Oca, koji je preuzeo našu ljudsku prirodu kako bi nas otkupio i koji će doći suditi žive i mrtve. Njega jedino častimo u jedinstvu s Ocem i Duhom Svetim kao Jedinim i Istinitim Bogom (KKC 691).
 
2. Crkva
 
Isus Krist je utemeljio Crkvu kao vidljiv znak i oruđe spasenja ostvareno u Katoličkoj crkvi (816). Dao je Svoju Crkvu, koja se „pojavila iz Kristovog boka koji je umro na križu“ (766), sakramentalni ustav koji će ostati sve dok se Kraljevstvo ne postigne u potpunosti (KKC 765). Krist, glava i vjernici kao članovi tijela, mistična su osoba (KKC 795), zbog čega je Crkva sveta, jer je jedan Posrednik osmislio i uzdržao svoju vidljivu strukturu (KKC 771). Kroz njega Kristovo djelo otkupljenja postaje prisutno u vremenu i prostoru kroz slavljenje svetih Sakramenta, osobito u Euharistijskoj Žrtvi, Svetoj Misi (KKC 1330). Crkva s Kristovim autoritetom prenosi božansko otkrivenje, koje se proteže na sve elemente doktrine, “uključujući i moralno učenje, bez kojeg se spasiteljske istine vjere ne mogu sačuvati, objasniti i promatrati” (KKC 2035).
 
3. Sakramentalni red
 
Crkva je univerzalni sakrament spasenja u Isusu Kristu (KKC 776). Ona ne odražava samu sebe, već Kristovo svjetlo, koje sjaji na njenom licu. Ali to se događa samo kada istina otkrivena u Isusu Kristu postane referentna točka, a ne gledište većine ili duha vremena; jer sam Krist je povjerio puninu milosti i istine Katoličkoj Crkvi (KKC 819), a On je prisutan u Sakramentima Crkve.
 
Crkva nije udruženje koje je stvorio čovjek čiju su strukturu njegovi članovi izglasali po svojoj volji. Ona je božanskog podrijetla. “Sam je Krist izvor službe u Crkvi. On ju je ustanovio, dao joj vlast i poslanje, usmjerenje i svrhu (KKC 874). Apostolska opomena još uvijek vrijedi i danas, da je proklet onaj koji objavljuje drugo evanđelje, “kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao” (Galaćanima 1, 8) Posredovanje vjere je neraskidivo povezano s ljudskom vjerodostojnošću njegovih glasnika, koji su u nekim slučajevima napustili ljude koji su im povjereni, Riječ Pisma opisuje one koji ne slušaju istinu i koji slijede vlastite želje, koji laskaju svojim ušima jer ne mogu podnijeti zdravu nauku (usp. 2 Timoteju 4, 3-4).
 
Zadaća učiteljstva Crkve je da “sačuva Božji narod od devijacija i promašaja” kako bi im “jamčila objektivnu mogućnost ispovijedanja istinske vjere bez pogreške” (890). To je osobito istinito u odnosu na svih sedam Sakramenata. Sveta Euharistija je “izvor i vrhunac kršćanskog života” (KKC 1324). Euharistijska žrtva, kroz koju nas Krist uključuje u Njegovu Žrtvu na Križu, usmjerena je na najintimniju povezanost s Njim (KKC 1382). Stoga Sveto Pismo upozorava na primanje Svete Pričesti: “Tko dakle nedostojno jede kruh ovaj ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.” (1 Korinćanima 11,27). „Tko je, dakle, svjestan teškoga grijeha, treba prije nego pristupi Pričesti pristupiti sakramentu Pomirenja.“ (KKC 1385). Iz nutarnje logike Sakramenta podrazumijeva se da razvedene i civilno vjenčane osobe, čiji sakramentalni brak postoji pred Bogom, kao i oni kršćani koji nisu u punom zajedništvu s Katoličkom vjerom i Crkvom, nisu spremni plodonosno primiti Svetu Euharistiju (KKC 1457), jer ih ne vodi spasenju.
 
Istaknuti ovo odgovara duhovnim djelima milosrđa.
 
Ispovijedanje grijeha u Svetoj vjeri najmanje jednom godišnje jedna je od zapovijedi Crkve (KKC 2042). Kada vjernici više ne ispovijedaju svoje grijehe i više ne doživljavaju oproštenje svojih grijeha, spasenje postaje nemoguće; nakon svega, Isus Krist je postao čovjek da nas otkupi od naših grijeha.
 
Snaga opraštanja koju je Uskrsli Gospodin dao Apostolima i njihovim nasljednicima u službi biskupa i svećenika odnosi se i na smrtne i lake grijehe koje počinimo nakon krštenja. Sadašnja popularna praksa ispovijedanja jasno pokazuje da savjest vjernika nije dovoljno formirana. Božja milost nam je dana, da bismo ispunili Njegove zapovijedi da postanemo jedno s Njegovom Svetom voljom, a ne da bismo izbjegli poziv na pokajanje (KKC 1458).
 
“Svećenik nastavlja djelo otkupljenja na zemlji” (KKC 1589). Posveta svećenika “daje mu svetu moć” (KKC 1592), koja je nezamjenjiva, jer kroz nju Isus postaje sakramentalno prisutan u svom spasonosnom djelu. Stoga se svećenici dobrovoljno odlučuju za celibat kao “znak novog života” (KKC 1579).
 
Radi se o samodarivanju u službi Kristu i Njegovom dolazećem kraljevstvu. U cilju primanja ređenja u tri stupnja ove službe, Crkva je “vezana izborom kojeg je sam Gospodin napravio. Zato nije moguće zarediti žene”(KKC 1577). Podrazumijevati da je ta nemogućnost nekako oblik diskriminacije žena pokazuje samo nedostatak razumijevanja za taj Sakrament, koji se ne odnosi na zemaljsku moć, nego na predstavljanje Krista, Mladoženje Crkve.
 
4. Moralno pravo
 
Vjera i život su nerazdvojni, jer je vjera odvojena od djela mrtva (KKC 1815). Moralni zakon je djelo božanske mudrosti i vodi čovjeka do obećanog blaženstva (KKC 1950). Prema tome, “znanje o božanskom i prirodnom zakonu je nužno” da bi se činilo dobro i postigla ta svrha (KKC 1955). Prihvaćanje ove istine bitno je za sve ljude dobre volje. Jer onaj koji umre u smrtnom grijehu bez pokajanja bit će zauvijek odvojen od Boga (KKC 1033).
 
To dovodi do praktičnih posljedica u životu kršćana, koje se danas često ignoriraju (usp. 2270-2283; 2350-2381). Moralni zakon nije teret, već dio te oslobađajuće istine (usp. Ivan 8,32) kroz koju kršćani kreću putem spasenja i koji se ne može relativizirati.
 
5. Vječni život
 
Mnogi se danas pitaju što Crkva još ima u svom postojanju, kada čak i biskupi više vole biti političari nego naviještati Evanđelje kao učitelje vjere. Uloga Crkve ne smije se razvodnjavati trivijalnostima, nego se mora predstaviti njezino pravo mjesto. Svako ljudsko biće ima besmrtnu dušu, koja je u smrti odvojena od tijela, nadajući se uskrsnuću mrtvih (KKC 366). Smrt čini čovjekovu odluku za ili protiv Boga određenom. Svatko se mora suočiti s određenim sudom odmah nakon smrti (KKC 1021). Ili je potrebno pročišćenje, ili čovjek ulazi izravno u nebesko blaženstvo i dopušteno mu je vidjeti Boga licem u lice.
 
Također postoji i strašna mogućnost da osoba ostane suprotstavljena Bogu do samog kraja, i definitivno odbijajući Njegovu ljubav, “odmah osuđuje sebe i zauvijek” (KKC 1022). “Bog nas je stvorio bez nas, ali nas nije želio spasiti bez nas” (KKC 1847).
 
Vječnost kažnjavanja pakla je strašna stvarnost, koja – prema svjedočanstvu Svetog Pisma – privlači sve koji “umru u stanju smrtnog grijeha” (KKC 1035). Kršćanin prolazi kroz uska vrata, jer “su široka vrata i širok put, koji vodi u propast, i vrlo mnogi njim idu.” (Matej 7,13).
 
Šutjeti o ovim i drugim istinama vjere i tako podučavati ljude najveća je obmana protiv koje Katekizam snažno upozorava. Ona predstavlja posljednje iskušenje Crkve i vodi čovjeka u religijsku zabludu, “pod cijenu njihova otpadništva” (KKC 675); to je prijevara Antikrista. “On će zavarati one koji propadaju, putem svih zavođenja nepravde, zato što nisu primili ljubav istine koja bi ih bila spasila.”(2 Solunjanima 2,10).
 
Poziv
 
Kao radnici u Gospodinovom vinogradu, svi imamo odgovornost prisjetiti se tih temeljnih istina držeći se onoga što smo i sami primili. Želimo imati hrabrost da odlučno krenemo putem Isusa Krista, kako bismo dobili vječni život slijedeći Njegove Zapovijedi (KKC 2075).
 
Zamolimo Gospodina da nam kaže koliko je velik dar katoličke vjere, kroz koji otvara vrata vječnog života. “Tko se stidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grješnim naraštajem, toga će se i Sin čovječji stidjeti, kad dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima.” (Marko 8,38). Stoga smo predani jačanju vjere ispovijedajući istinu koja je sam Isus Krist.
 
I na nas se, a osobito na biskupe i na svećenike, odnosi savjet Pavla, apostola Isusa Krista, kojeg daje svome prijatelju i nasljedniku, Timoteju: “Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve, dolaskom Njegovim i Kraljevstvom Njegovim! Propovijedaj riječ, nastoj oko toga u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, opominji, zaprijeti sa svom strpljivošću i naukom! Jer će biti vrijeme, kad zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, da im golicaju uši. I odvratit će uši od istine, a okrenut će se k bajkama. A ti budi razborit u svemu, trpi zlo, učini djelo evanđelista, službu svoju izvrši potpuno!”(2 Timoteju 4,1-5).
 
Neka nam Marija, Majka Božja, izmoli milost da ostanemo bez kolebanja vjerni ispovijedanju istine o Isusu Kristu.
 
Ujedinjen u vjeri i molitvi
 
Gerhard kardinal Müller
 
Prefekt Kongregacije za nauk vjere 2012-2017
 
[1] Brojevi u tekstu odnose se na Katekizam Katoličke crkve.
VIR:

ZADNJA FATIMSKA SKRIVNOST RAZODEVA RESNICO SATANOVE ZLOBNE SEKTE, KI JE VSTOPILA V VATIKAN

Četrtek, 26. januar 2012 ob 21:40

Moja draga ljubljena hčerka, prišel je čas, da se Resnica skrivnosti Nebeškega Kraljestva v polnosti razodene svetu.

Resnica je bila prikrita že dolgo časa. Moja Cerkev je veliko let ignorirala Moje posege v svetu preko čudežev, prikazovanj in Sporočil, ki jih dajem izbranim dušam.

Zakaj je Moja Cerkev čutila, da mora zadušiti Resnico, ko pa je bilo potrebno okrepiti vero Mojih otrok povsod po svetu, je znano samo njej.

Vsakega pravega vidca, ki prihaja od Mene in Moje Svete Matere, je Moja Cerkev ignorirala in se do njega obnašala s prezirom.

Moja hčerka, niti poslednja fatimska skrivnost ni bila dana svetu, kajti razodevala je Resnico satanove zlobne sekte, ki je vstopila v Vatikan.

Zadnji del skrivnosti ni bil razodet z namenom, da bi zaščitili zlobno sekto, ki je v velikem številu vstopila v Vatikan odkar se je Moja Mati prikazala v Fatimi.

Moja hčerka Lucija je bila utišana s strani sile, ki nadzoruje tisti del Vatikana nad katerim so Moji ubogi ljubljeni papeži imeli le malo nadzora.

Poglejte kako so ne samo sprevrgli Resnico Mojih Naukov, temveč tudi vpeljali nove metode Katoliškega čaščenja, ki žalijo Mene in Mojega Večnega Očeta.

Katoliška Cerkev je edina prava Cerkev, zaradi tega pa je primarna tarča za satana in njegovo zlobno sekto.

Resnica prihaja od Mene.

Resnica prinaša ljudem nelagodje, kajti lahko vsebuje osebno žrtvovanje.

Resnica povzroča v določenih primerih ogorčenje in mnogokrat je označena kot herezija.

Toda samo Resnica vas lahko osvobodi laži, ki prihajajo od satana in ki povzročajo težko breme na vaši duši.

Prišel je čas, da se v svetu, ki je poln laži, razkrije Resnica.

Moja hčerka, toliko laži je bilo predloženih Mojim otrokom s strani lažnih religij, lažnih bogov, lažnih cerkvenih voditeljev, lažnih političnih voditeljev in organizacij, kot tudi lažnih medijev.

Toliko Resnice je prikrite! Toda, tudi če bi Resnica tega, kar se dogaja v svetu bila razodeta, bi jo le malo ljudi sprejelo.

Enako velja za Deset Zapovedi Mojega Očeta. To so Pravila, ki jih je postavil Moj Večni Oče in jih dal Svojemu preroku Mojzesu.

Resnica se nikoli ne spreminja, ne glede na to kako zelo jo ljudje želijo spremeniti.

Zapovedi Mojega Očeta ljudje več ne sprejemajo, niti znotraj krščanskih cerkva.

Nihče ne more opravičiti umora, splava, usmrtitve in evtanazije. Nihče.

To je smrtnih greh in kazen za to je večno pogubljenje v Peklu.

Moja hčerka, ali Moji otroci to sprejemajo? Ne, oni celo sprejemajo zakone, ki naj bi bili ne samo sprejemljivi, ampak tudi opravičljivi v Božjih Očeh. Toda niso.

Ljudje vsak dan kršijo vsako izmed Deset Zapovedi Mojega Očeta.

Kljub temu Moja Cerkev nikoli ne pridiga o resnosti greha. Moja Cerkev nikoli ne govori ljudem, da bodo šli v pekel, če bodo storili smrtni greh in če se ne bodo pokesali.

Moje Srce je globoko ranjeno.

Moje Cerkve po vsem svetu ne pridigajo Resnice.

Mnogi Moji posvečeni služabniki ne verjamejo več v stanje Pekla in Vic.

Oni ne sprejemajo Zapovedi Mojega Očeta in opravičujejo vsak greh.

Oni govorijo o Usmiljenju Mojega Očeta, toda ne govorijo o posledicah umiranja v stanju smrtnega greha. Zelo Me žalijo s tem, ko ne izvršujejo svojih dolžnosti, katere so jim bile dodeljene.

V mnogih primerih so odgovorni za izgubo tolikega števila duš!

Zbudite se za Resnico vsi vi, ki trdite, da verujete v Boga, Vsemogočnega Očeta, Stvarnika vseh stvari in vedite tole:

Resnica je samo ena.

Ne more obstajati več Resnic.

Karkoli drugega, ki ni Resnica, je laž in ne prihaja od Mojega Nebeškega Očeta, Boga, Vsemogočnega Stvarnika vseh stvari.

Vaš ljubljeni Odrešenik
Jezus Kristus

Opomba: Izpostavljeno mora biti da je v prejšnjem Sporočilu Jezus rekel prerokinji Mariji, da je lahko celo greh umora odpuščen osebi, ki se resnično pokesa.

MATI ODREŠENJA: ZADNJA FATIMSKA SKRIVNOST NI BILA RAZKRITA, TAKO ZASTRAŠUJOČA JE BILA

Ponedeljek, 22. julij 2013 ob 20:17

Moj otrok, prevaro, s katero se bo soočil svet bo tako težko prepoznati, da bodo samo tisti, ki se izročijo Bogu in položijo vse svoje zaupanje v mojega Sina, lahko vzdržali preizkušnje, ki prihajajo.

Svetu sem dala prerokbe leta 1917, vendar zadnja Fatimska skrivnost ni bila razkrita, tako zastrašujoča je bila za tiste znotraj Katoliške Cerkve.

Božji otroci še vedno ne poznajo zadnje Fatimske skrivnosti, čeprav je bila delno že razkrita 26. januarja 2012. Le redki znotraj Cerkve so seznanjeni z njo. Zdaj mora biti razkrit zadnji del zadnje Fatimske skrivnosti, zato da lahko opozorim človeštvo na posledice ignoriranja mojega posredovanja in moje pomoči za rešitev duš.

V Cerkev so se infiltrirali Božji sovražniki. Dvajset od njih ima nadzor znotraj Cerkve. Ustvarili so največjo prevaro: izvolili so človeka, ki ni od Boga, medtem ko so Svetega Očeta(1), ki mu je bila podeljena Petrova Krona, previdno odstranili.

Podrobnosti, ki sem jih razodela v zadnji Fatimski skrivnosti so, da bosta v poslednjih časih dva človeka, ki bosta nosila Petrovo Krono. Eden (1) bo trpel zaradi laži, ki so bile ustvarjene z namenom, da ga diskreditirajo in zaradi njih bo postal navidezni zapornik. Drugi izvoljeni (2) bo uničil ne samo Katoliško Cerkev, temveč vse cerkve, ki častijo mojega Očeta in sprejemajo Nauke mojega Sina, Jezusa Kristusa, Odrešenika sveta.

Obstaja lahko samo en vodja Cerkve na zemlji, ki ga je pooblastil moj Sin in mora ostati Papež vse do svoje smrti. Kdorkoli drug, ki trdi, da sedi na Petrovem Stolu, je vsiljivec. Ta prevara ima samo en namen: da privede duše k Luciferju in te duše imajo le malo časa, ker ne bodo nič modrejše, da bi se rešile.

Otroci, sedaj morate biti pozorni samo na eno svarilo. Ne odstopajte od Naukov mojega Sina. Skrbno preučite vsak nov nauk, ki bo predložen in ki bo prišel iz Cerkve mojega Sina na zemlji. Resnica je preprosta. Resnica se nikoli ne spreminja. Dediščina mojega Sina je zelo jasna. Nikomur ne dovolite, da zamegli vašo presojo.

Fatimske prerokbe bodo kmalu dobile svoj smisel. Vse se sedaj odvija pred nevernim svetom, toda na žalost, jih bo zelo malo razumelo dokler ne bo prepozno. Molite, molite, molite moj Najsvetejši Rožni Venec čim bolj pogosto, prav vsak dan, da boste lahko omilili moč zla, ki vas obkroža.

Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

(1): Papež Benedikt XVI.
(2): Jose Mario Bergoglio (Papež Frančišek)

BOG OČE PROSI SVOJE OTROKE, DA SE ZDRUŽIJO V MOLITVI

Torek, 15. november 2011 ob 11:00
Moja hčerka, danes prihajam, da skupaj zberem Svoje ljubljene otroke in vse tiste, ki verujejo Vame, z namenom da bi molili za rešitev vseh duš na Zemlji.
Moja želja je, da dokažete svojo brezmejno ljubezen do Blagoslovljene Trojice tako, da izkazujete ponižno ljubezen drug drugemu, da bom lahko odpustil grehe vsemu človeštvu.
Jaz sem Bog Pravičnosti, vendar sem najprej in predvsem Bog Ljubezni in Usmiljenja. Moja Očetovska Ljubezen do vas se odraža v Mojem Usmiljenju in Dobroti. Zaradi tega želim rešiti vse duše v teh poslednjih časih, kot jih imenujete na Zemlji. Ne bojte se, otroci.
Ne želim vas prestrašiti, temveč vas sprejeti v Svojo neskončno Ljubezen, ki jo imam do vsakega Svojega otroka.
Kličem vse Svoje otroke, še posebno tiste duše, ki so polne ljubezni do Mene, Stvarnika, da se pridružite svojim bratom in sestram in se borite proti zlu v svetu.
Otroci, satan in vsi demoni iz pekla se v teh poslednjih časih potikajo po Zemlji in borijo proti Meni. Nahajajo se povsod po svetu in preganjajo duše ter jih vodijo do roba blaznosti.
Skoraj vsak izmed vas čuti v teh časih njihov zlobni vpliv. Tema prekriva vaš svet zato, ker je bil Moj Obstoj in Obstoj Mojega ljubljenega Sina zanikan, zavrnjen in potisnjen vstran. Moji ljubljeni otroci, nehote ste postali satanova tarča, ker ne priznavate Resnice vašega Obstoja na tej Zemlji.
Opazili boste številne spremembe v svojem življenju, odkar je to zlo v svetu: umori, sovraštva, odpor do oznanjevanja Moje Slave in sprejemanja Mojega Obstoja, vojne, preganjanja, pohlep, nadzor in moralni razkroj.
Vso to hudobijo v svetu povzroča satan, razširili pa so jo tisti grešniki, ki so tako zelo odprti za njegove lažne in prazne obljube.
Satan najprej skuša tiste grešnike, ki hrepenijo po oblasti in tiste s šibko vero. Ko jih zavede jih nato še obsede. Tako potem ti grešniki širijo okužbo in povzročajo strašno trpljenje svojim bratom in sestram.
Moji ljubljeni zvesti verniki, kličem vas, da vstanete in branite Mojo Sveto Besedo, da bo človeštvo lahko rešeno. To boste storili na dva načina. Najprej tako, da neprestano molite in nato s širjenjem Moje Najsvetejše Besede. Molitev ne bo samo pomagala rešiti človeštvo pred peklom in pred tem, da bi Me popolnoma zapustili, temveč bo tudi omilila Mojo Roko Kazni. Ta Roka Kazni bo – o tem bodite prepričani – padla na tiste hudobne grešnike, na katere vpliva duh teme tako, da povzročajo trpljenje nedolžnim ljudem, nad katerimi imajo nadzor.
Jaz, Bog Oče, kličem iz Nebes Svoje otroke, da prisluhnete Moji prošnji. Pozivam vas, da se nemudoma vstanete.
Združite se v molitvi in molite:
»Bog Najvišji, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, ki si Ga žrtvoval, da bi rešil nas, Tvoje uboge otroke, pred peklenskim ognjem, prisluhni naši molitvi. Dovoli, da Ti darujemo svoje ponižne žrtve. Sprejmi naše preizkušnje in stiske kot dar za odrešenje vseh duš v času Opozorila. Rotimo Te, odpusti tistim grešnikom, ki jim je težko, da bi se spreobrnili in sprejeli Tvoje Usmiljenje in Dobroto. Naj opravijo potrebne žrtve v skladu s Tvojo Voljo, da bodo odrešeni v Tvojih Svetih Očeh. Amen.«
Ko boste molili k Meni, vašemu nebeškemu Očetu, Bogu Najvišjemu, Stvarniku vesolja in človeštva, bom uslišal vašo molitev in podaril imuniteto vsem tistim dušam, za katere boste molili.
Hvala vam, Moji ljubljeni otroci, ker ste prepoznali Moj Božji klic iz Nebes. Hvala vam za vašo ponižnost, da ste prepoznali Moj Glas preko teh Sporočil.
Ne pozabite. Jaz sem ocean Usmiljenja. Vse vas ljubim z Očetovsko nežnostjo. Vse, kar si želim je, da rešim vsakega izmed vas pred hudobcem, tako da se lahko združimo kot ena sveta družina.
Bog, Večni Oče

PROROČANSTVA DANA IVANU, NEOTKRIVENA DO SADA, PREDSTAVLJAJU SE U OVO VRIJEME DA PROBUDE SVIJET.

Utorak, 24. srpnja 2012., 17:39h

Moja predraga kćeri, blizu je vrijeme da posljednje tajne Boga Svevišnjega budu otkrivene cijelom svijetu.

Tvoj glas, kćeri Moja, konačno će dovršiti Božji Plan na zemlji, da se otkrije Istina Moga Drugog Dolaska.

Ti, kćeri Moja, si sedmi anđeo poslan da pripremi Božju djecu kako bi obnovili svoju vjeru da bi bili spašeni.

Dok otkrivaš tajne unutar sedam pečata koje Ja, Isus Jaganjac Božji sada otvaram, razbjesniti ćeš mnoge.

Bezbožne laži koje čine oni koji se pretvaraju da su sluge Moje Crkve, biti će razotkrivene  zvukom tvoga glasa.

Svako zlodjelo sotoninih sljedbenika koji se usude proglasiti sebe Mojim sljedbenicima biti će razotkriveno. Svaka laž razgolićena, da je svi vide.

Nova lažna Crkva, koju je stvorio Antikrist, biti će prikazana kakva jest.

Svaki pokušaj učinjen da se prevari Božju djecu biti će okrenut naglavačke, dok se pojačava bitka za spas čovječanstva.

Svi će svjedočiti izgovorenim bogohuljenjima onih koji ne govore u Moje Sveto Ime, iako neće mnogi prihvatiti Istinu Božju dok se sada daje svijetu.

Riječi, tako dugo skrivene i ušutkavane do samoga kraja, sada teku sa Mojih Usana.

Nijedan čovjek neće biti isključen iz Istine. Svima će biti pokazana Prava Riječ, dok se Ja ponovno pripremam da spasim čovječanstvo od vječnog prokletstva.

Proročanstva dana Ivanu, neotkrivena do sada, predstavljaju se u ovo vrijeme da probude svijet.

Evanđelja će se još jednom, nakon toliko dugo, širiti diljem svijeta.

Slijepi će ponovno vidjeti.

Nijemi će govoriti, a Istina će poput meda teći s njihovih usana.

Gluhi će slušati, a Istina će im donijeti utjehu koja je tako dugo nedostajala u njihovim životima.

Otpadništvo će se srušiti, a ranjene duše, gladne Istine, konačno će Ju prihvatiti raširenih ruku.

Moć Božja će se sada objaviti u svakom kutku.

Budite sigurni da će okot sotone i njegovih sljedbenika učiniti sve što mogu kako bi spriječili da se Knjiga Istine da svijetu kroz Ljubav Božju.

Oni će biti bespomoćni protiv Nje, iako se neće tako činiti.

Nebesa sada iščekuju vrijeme da se okupi cijelo čovječanstvo za Moj Slavni Povratak.

Nikada Me ne napuštajte. Dočekajte Me s dobrodošlicom dok vas pripremam za Moj Slavni Drugi Dolazak.

Povedite svoju obitelj sa sobom i dođite u Moj Zagrljaj, dok Se pripremam umotati vas u zaštitu Mojih posebnih milosti s Neba.

Ja dozivam sve vas da prepoznate ovaj posljednji poziv, preko Moga sedmog glasnika, kojemu je dano ovlaštenje da otkrije sedam truba, sadržaje sedmog pečata, dok se anđeoski kor priprema da se otkriju proročanstva.

Vaš Isus

In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, popisano znotraj in zunaj in zapečateno s sedmimi pečati.  Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre knjigo in odtrga njene pečate?« Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod zemljo ni mogel odpreti knjige ne pogledati vanjo.  Silno sem jokal, ker se ni našel nihče, ki bi bil vreden, da odpre knjigo in pogleda vanjo. Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov.« (Raz 5, 1-5)
Knjiga s sedmimi pečati (Raz 5, 1-5) = Knjiga Resnice (Sporočila Svete Trojice in Device Marije preko prerokinje Marije Božjega Usmiljenja)

 

20. oktober 2018 – NAJNOVEJŠE NOVICE

Vzrok homoseksualne krize med duhovščino je doktrinarne narave

Konec kolektivnega sramu ali zakaj Viganò ni navaden žvižgač

Šutnja je to što nas ubija

Ponovno iščitavanje Humanae Vitae u svjetlu Amorisa Laetitia

Novo tumačenje Humanae Vitae “u radikalnoj i izravnoj suprotnosti s Učiteljstvom Crkve”

Biskupi: AM predstavlja “svojevrsno uvođenje razvoda u život Crkve”

Razmišljanje o “svjedočanstvu” nadbiskupa Carla Maria Vigana

Hoće li itko u Vatikanu odgovarati za ovaj skandal?

Ratzinger o dostojnom primanju Svete pričesti

Podjela njemačkih biskupa zbog među-pričešćivanja s protestantima

Kardinal Baldisseri neće odstraniti akronim “LGBT mladež” iz radnog dokumenta sinode

Krivi smjer i krivi tajming sinode?

Kardinal Sarah o odnosu Crkve prema homoseksualnosti

Kardinal R. Burke: treba se suočiti s vrlo ozbiljnim problemom homoseksualne kulture u Crkvi, osobito među svećenicima i hijerarhijom

“Ako smijem reći, ono što je Crkvi potrebno u ovom trenutku je više mržnje!”

Pitanje o pričešćivanju protestanata se opet zakompliciralo

Zašto Sveta Stolica službeno koristi “LGBT” terminologiju?

Kardinal Sarah upozorava Europu na gubitak identiteta

„Budite oprezni, budite vrlo oprezni – ono što se dogodilo ovdje doći će k vama.”

 

SEMINAR KNJIGE RESNICE V SLOVENIJI 13. oktober 2018

Hvaljen Jezus in Marija in Jožef!

Seminar Knjige Resnice v Sloveniji bo potekal v soboto, 13. 10. 2018, in sicer od 13:00 dalje.

Za kraj oz. prostor, kjer bo potekal Seminar, boste izvedeli potem, ko boste prijavili svojo udeležbo.

Prosimo vas, da se na dan Seminarja udeležite Svete Maše, najbolje pred Seminarjem.

Prav tako vas prosimo, da v dneh pred Seminarjem opravite Sveto Spoved.

Vsak dan molite za blagoslov tega seminarja in za njegove prihodnje sadove.

Za prijavo in dodatne informacije pokličite na:

031 711 369. 

ali na:

064 263 966

Vstop je prost. Povabite svojo družino in prijatelje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu!

CRKVA U ITALIJI DANAS

Tekst ispod smo dobili od našeg suradnika iz Italije. To je pismo koje smo morali osloboditi od osobnih stvari i imena, ponajprije da zaštitimo identitet svećenika o kojem se govori i osobe koja ovo piše, a koju osobno poznajemo duži niz godina:

“U crkvama je rasulo i apostazija se umnožava. Neprestano nešto novo, moderno i svjetovnjački, svetogrdno i prostački. Televizija i mas medijski kanali obavještavanja, hvale i aplaudiraju rimskom biskupu za sve novitete i reforme. Urnebes oduševljenja.

Italija je katastrofalno pala u duhovnom smislu i predala se herezama hvaleći reforme novog pontifikata. Svašta se naučava suprotno od Kristova Učiteljstva i svašta se događa po župama.

Nastojim koji put reagirati i upozoravati, ljudima govorim iskreno što se uistinu događa u Crkvi. Netko posluša. ali ništa ne čini, uglavnom te kritiziraju i napadaju. Ako braniš Krista i istinu, Sveto Evanđelje, Svete Zapovijedi i Božje Zakone, Svetost Hrama Boga Živoga, inače ako govoriš o svetosti postaješ vanzemaljac i budala. Fanatik. Heretik si i neprijatelj Crkve.

Ma nije toliko sveto ni u Hrvatskoj. Ali tamo ipak ima više Crkava gdje možeš ići pa izabrati gdje je naočigled nešto još zdravija duhovnost. Teško je i u Hrvatskoj, ali kako je ovdje u Italiji ipak je tamo još nešto bolja situacija.

Nedavno smo imali čast susresti svećenika X. Došao je u jedan gradić blizu Rima pa smo uspjeli ući u kontakt da ga posjetimo i ostanemo s njime cijelo popodne. Bilo je oko 70-tak ljudi. Ne može doći svatko, ipak se treba znati tko dolazi i jako su oprezni. On putuje po Italiji gdje ga pozovu ljudi da ih uputi i pojasni jasno i hrabro o apostaziji Crkve i sablaznima i krivovjerju Franjinog pontifikata. On se izjasnio biskupu da neće slijediti reforme AntiChiesa – AntiCrkve. Potresno je slušati njegov svećenički žar i ljubav za Krista i istinu, za Majku Božju, za istinsku Svetu Katoličku i Apostolsku Crkvu. Rekao je da je spremam na krajnje mučeništvo u obrani Svetog Evanđelja i Božje Riječi.

Jak je kao lav i ima dar govora i rječitosti. Svih nas je užgao i dao nam snagu i radost u sigurnu pobjedu istine i u skori Trijumf Bezgrješnog Srca Marijina.

Darovao nam je mnogo savjeta za ovaj čas: ostati u istini Kristova Duha i istinske Katoličke Crkve i Doktrine, Magisterija, ustrajna molitva Svete Krunice i posvećenje Bezgrješnom Srcu Marijinu, duboko poštivanje Svete Euharistije koju primamo na koljenima i na usta…i još mnogo.

Zatim je upozorio kad se na Svetoj Misi spomene više od jednog puta ime pape Franje, da izađemo iz Crkve; da se ne idemo pričestiti kad svećenik samo sa jednom rukom digne Svetu Hostiju i Kalež sa Krvlju Kristovom, te da se tada duhovno pričestimo moleći molitvu koju imamo u molitvenicima.

Ponovio je da ne idemo nikada.

Iznenađenje za mene je bilo da je više od polovice ljudi koji su ga došli slušati bili križari Knjige Istine. Od mene su čuli o Hrvatskoj i križarima kod nas. Bilo im je puno drago i slušali su me s oduševljenjem.

Oni su postavili dosta pitanja svećeniku i rekli da je on sve potvrdio i da svjedoči u potpunosti što je Majka Spasenja objavila Mariji od Božjeg Milosrđa. Fra X ih je ohrabrio i nije napao niti s jednom riječju Poruke nego se izrazio s puno poštivanja. Dapače, fra X se još jače i žešće oborio na lažnu Crkvu i na Franju kojeg je svrstao u apokaliptične nemani i rušitelja Crkve i istine, čak ga je jednom nazvao da je – Mostrum!

Špijuni ga slijede i uhode Vatikanske kurije. Ali on nema straha. Pripremio nas je što će doći uskoro u Crkvi, naime, potvrdio je da je u Crkvi velika šizma i da se priprema nova Misa tkz. Ekumenska, promjena cjelokupne Božje Objave i Svetog Pisma, Sakramenata, molitava, naravno Liturgije. Da je to sve već na papiru. Spomenuo je i Veliku Zakletvu koju će tražiti Franjo za svoj “Magisterij” od biskupa i njemu podređenih… tko se bude protivio bit će lišen biskupija i župa, vjerojatno i zabrana Svete Mise, maknut sa strane, uklonjen, progonjen… Prava istinska Crkva silazi u skrovište, postaje katakombska.

Ovdje se sada očekuje zastrašujući unutarnji udar Crkvene masonerije i lažnog proroka, povijesni raskol, ispunjenje svih proročanstava.

Uistinu me ovaj susret sa fra X napunio izvanrednom hrabrošću i radošću.

Kažu da je na drugim susretima sa fra X stalno nazočan veliki broj križara i štovatelja Knjige Istine.

Eto braćo, vjerujem da će vam ovo pismo biti drago te da će i vas ispuniti radošću.

Neka vam sve bude ispunjeno milošću i ljubavlju za Kraljevstvo Božje uz moćni zagovor Presvete Djevice Marije.”

VIR:  http://hrvatskikrsnizavjet.com/crkva-u-italiji-danas/

KMALU SE BO URESNIČILA PREROKBA, KI JO JE DAL JEZUS 18. AVGUSTA 2013 PREKO KNJIGE RESNICE GLEDE NOVE PRISEGE, KI JO BODO MOGLI IZREČI VSI DUHOVNIKI IN ŠKOFJE PO VSEM SVETU.

“OSNUTKI, DEL LVII: NEVARNOST RAZKOLA. PRISEGA ZVESTOBE BERGOGLIJEVEMU UČITELJSTVU “

8. januar 2018, piše: fra Cristoforo

Izjavljam, da to, o čemer poročam v osnutkih, prihaja od vira, ki je zelo vpet v vatikanske kroge. In on mi govori, kako pomembnega se počuti, ker mu uspe »prestreči« vse spremstvo, ki se vsakodnevno zadržuje v Domu Svete Marte. Poročam torej izključno o tistem, kar mi je »zaupano«. In javnosti iz dolžnosti do Resnice. Lahko vam povem, da je vir verodostojen. Dokaz za to je dejstvo, da so se toliki osnutki doslej žal uresničili. Pri tistih, ki še niso imeli posledic, ne gre za to, da se ne bodo uresničili. To je zgolj vprašanje časa. Kajti, kot boste razumeli, se stvari v Domu Svete Marte lahko spremenijo iz dneva v dan. Odvisno je od razpoloženja. Mi smo samo odposlanci. In kakor pravijo: odposlanec ne prinaša kazni.

Zdaj, ko smo to razjasnili, pa pridemo do Osnutka. Kar zadeva »reforme«, je imel Bergoglio vedno zelo jasne predstave. Od prvega trenutka svojega pontifikata poudarja: migranti, ekologija, ekumenizem. Z objavo Radosti ljubezni je nato zapečatil svoj »relativizem« v zadevah morale. Te točke so zdaj uveljavljene v novi cerkvi. Zdaj v skoraj vseh župnijah ne slišite o ničemer drugem. Vernikov in otrok ne učijo ničesar drugega kot le »glagol« Bergoglio. Kakor obsedenost.

Toda, kot smo videli v teh časih, vsi niso soglašali. In med temi so tudi škofje in kardinali. To je Bergoglijeva skrb. Tisti, ki se »upirajo«. Tega on ne more prenašati. On je močnejši od njih. To pa je tisto, kar Dom Svete Marte preučuje že nekaj mesecev:

Moj vir mi je povedal, da preučujejo nekakšno »izpoved zvestobe papežu in njegovemu učenju«. Zaželene so male črke.

Ta vrsta »izpovedi zvestobe« se bo zahtevala od vseh klerikov Katoliške Cerkve, diakonov, duhovnikov, škofov in kardinalov. In izrečena bo morala biti formalno. V različnih škofijah bo izbran dan, na katerega bodo vsi, škof, duhovniki in diakoni, morali slovesno izreči to formalno izpoved. Kar pomeni obljubiti »slepo pokorščino« Bergoglijevemu »učiteljstvu« in učenju. Seveda bo to obvezno. Tisti, ki ne bodo dali te »obljube«, bodo sebe morali imeti za »suspendirane a divinis«.

Če bi se ta osnutek uresničil (upam, da se ne), bomo na razpotju. In prepričan sem, da nas nihče ne bo obvaroval pred razkolom. Tudi zaradi tega: kako lahko obljubimo zvestobo krivoverskemu učiteljstvu?

Po mojem mnenju bo to razdor, kakršnega v Cerkvi še nikoli nismo videli. Bergogljiev Sosed* in tisti, ki bodo ostali zvesti Tradicionalnemu Nauku Cerkve. In torej popolna zmeda.

Kar zadeva čase, vir ni bil neuravnotežen. Povedal mi je, da bo to čez nekaj mesecev. Dejal mi je, da se besedilo pripravlja.

Mislim, da je čas, da pomnožimo molitev. Goreče kličimo Našo Gospo, ki nas lahko reši iz te katastrofe. Opravljajmo Evharistično čaščenje. Molimo k Apostolom, Mučencem, Svetnikom, Dušam v Vicah, Nadangelom, Angelom. Ganimo Nebesa, kolikor je mogoče. Kajti če se takšna stvar zgodi, bo bitka resnično srdita. Močno molimo! Molimo drug za drugega, zato da nihče med nami ne bi klonil pred sovražnikom. Dodajmo tudi post! Vsaj tisti, ki ga lahko opravljajo!

Res je. Gospod nam je povedal, da peklenska vrata ne bodo zmagala. Vendar pa nam ni rekel, da ne bo bitke. Bitka bo. In to odločilna.

Fra Cristoforo

*Pisec verjetno misli Papeža Benedikta XVI (op. prev.).

VIR:
https://anonimidellacroceblog.wordpress.com/2018/01/08/spifferi-parte-lvii-il-pericolo-dello-scisma-di-fra-cristoforo/

Ta prerokba, ki jo je dal Jezus, se bo kmalu uresničila:

OD NJIH BODO ZAHTEVALI, DA BODO OBLJUBILI SVOJO ZVESTOBO Z NOVO PRISEGO Z NAMENOM, DA OSTANEJO ZVESTI CERKVI

Nedelja, 18. avgust 2013 ob 17:45

Moja draga ljubljena hčerka, načrt lažnega preroka*, da zavede duhovnike po vsem svetu se je začel.

Vsi duhovniki znotraj Cerkve bodo pod krinko prenove in obnove Katoliške Cerkve poslani na duhovne vaje, da bi jih spodbudili, da sprejmejo nov apostolat. Te duhovne vaje se bodo razširile vsepovsod in mnogim bodo povedali, da je njihov cilj, da se v imenu pravičnosti združijo ljudje po vsem svetu. Duhovnikom bodo povedali, da bo to novo poslanstvo sprejemalo vse revne ljudi po svetu in si prizadevalo prinesti edinost med ljudmi. Prosili jih bodo, da zaprisežejo novo prisego z namenom, da ostanejo zvesti Cerkvi. Ne bodo jih prosili, da prisežejo zvestobo Meni in Moji Sveti Besedi. Namesto tega bodo prisegli zvestobo novim samooklicanim voditeljem, ki so zavzeli Petrov Sedež.

Naj ne bo pomote. Tiste, ki so prejeli Dar Svetega Reda oz. Zakrament mašniškega posvečenja bodo prosili, da sodelujejo pri neresnicah, kjer Jaz, Jezus Kristus, ne bom v ospredju, čeprav bo izgledalo tako. Gonilna sila vsega tega bo denar. Ustanovljena bo nova finančna organizacija, ki bo zbirala denarna sredstva za revne ljudi po svetu.

Če boste spreminjali vaše svete zaobljube na kakršen koli način in nato prisegli svoje življenje tistim, ki niso povezani z Menoj, Mi ne boste več mogli služiti. Vse se bo zdelo preprosto v Božjih Očeh.

Njihov načrt je, da poskušajo prepričati Moje posvečene služabnike, naj prostovoljno sodelujejo pri tej gnusobi, ki bo združila družbo in sekularni svet s Cerkvijo, katero sem ustanovil Jaz, Jezus Kristus.

Na takšen način Me bodo žalili. Neverniki bodo ploskali vsakemu prizadevanju po sprejemanju sekularizma. Za novo, tako imenovano moderno družbo današnjega časa se bo to zdelo nekaj dobrega.

Kristjanom se bo zdelo čudno, ko bodo kmalu videli, kako bo sekularni svet tako zelo navdušeno sprejel Katoliško Cerkev. Toda mnogi kristjani bodo odstranili dvome in prezrli svoje pomisleke, ker bodo podlegli tej veliki prevari. V osrčju tega načrta, da se Cerkev korenito spremeni, obstaja sovraštvo do Mene in do vsega kar sem dal Moji Cerkvi. Ne verjemite ničemur, kar bo uvedeno v prihodnosti.

Zahtevajte odgovore od njih, ko bodo spremenili Moje Nauke in jih sprevrgli zato, da bi ustrezali poganom. Nobenemu učencu, ki sem ga Jaz postavil ne bo nikoli dana oblast, da to stori, kajti to je bogokletje.

Gorje tistim, ki spreminjajo Mojo Sveto Besedo in dajejo prostor tistim, ki Me zanikajo zato, da bi jim izkazali spoštovanje.

Vaš Jezus

*Papež Frančišek oz. Jose Mario Bergoglio

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/08/18/they-will-be-asked-to-pledge-their-allegiance-through-a-new-oath-to-remain-faithful-to-the-church/