902. Mati Odrešenja: Prav vsak Zakrament bo spremenjen do nerazpoznavnosti

Četrtek, 5. september 2013

Moj otrok, ko so dali Trnjevo Krono na Sveto Glavo mojega Sina, to ni bilo le zato, da bi mu prizadejali strahotno telesno mučenje, ampak so s tem nekaj sporočili. To je bilo narejeno kot simbolična poteza. Ko so Ga sramotili, so sporočali, da ne bodo trpeli tega Moža, Ki pravi, da je On Glava Cerkve in Ki Sebe imenuje Mesija. Onečastili so Glavo Cerkve, ko so Ga Kronali, in zopet Ga bodo onečastili v teh časih.

Njim, sovražnikom Kristusa, ne bo dovolj, da prevzamejo Cerkev mojega Sina od znotraj – oskrunili Ga bodo še na mnoge druge načine. Spremenili bodo hostije za Sveto Obhajilo in pomen Svete Evharistije. Dejali bodo, da Sveta Evharistija, predstavlja človeštvo ter da je znamenje novega občestva – zbiranja vseh ljudi kot eno v Božjih Očeh. Vam, moji otroci, bo rečeno, da ste vsi v občestvu drug z drugim in da je to razlog za praznovanje.

Sveto Obhajilo je Kristusovo Telo in Njegova Resnična Navzočnost. Ne more pomeniti dveh različnih stvari. Toda oni bodo izkrivili pomen – vse, kar vam bo na koncu preostalo, bo kos kruha, zakaj tedaj, ko bodo oskrunili oltarje in Najsvetejšo Hostijo, bo Navzočnost mojega Sina prenehala.

Prav vsak Zakrament bo spremenjen do nerazpoznavnosti. Sovražniki mojega Sina bodo tako prekanjeni, da bo videti, kot da so se sveti obredi le malenkostno spremenili. Zakrament Spovedi bo odpravljen, kajti zver noče, da bi bile duše odrešene, saj bi bila to zmaga za mojega Sina.

Otroci, še naprej me morate prositi, naj posredujem, tako da bo bolečina teh prihodnjih dogodkov lahko olajšana in čas skrajšan.

Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja