887. Mati Odrešenja: Antikrist bo ob svoji razglasitvi izjavil, da je pobožen kristjan

Petek, 23. avgust 2013

Moj otrok, kako bodo kristjani trpeli, ko bo bolezen greha vsepovsod v številnih preoblekah zajela svet.

Sedaj poteka organizirani poskus iztrebljenja krščanstva, kar se dogaja v številnih oblikah. To boste spoznali tedaj, ko se bo kristjanom odrekala pravica do javnega izpovedovanja svoje zvestobe Bogu, vsakemu drugemu prepričanju, ki ni od Boga, pa bo to dovoljeno. Ti ostali nazori bodo deležni velike podpore, ko se bodo potegovali za pravičnost v imenu svojih državljanskih pravic. To bo imelo za učinek nadaljnje širjenje grehov, ki se studijo mojemu Očetu.

Ljudi bodo silili, da pristanejo na greh v svojih državah, za kristjane pa bo kaznivo, če bodo nasprotovali tem zakonom. Na kristjane bodo gledali kot na brezsrčne, desničarske in brez občutka za človekove pravice drugih. Vsako značilnost, zaželeno pri dušah, kot jo je vanje položil moj Oče, bodo uporabili kot pretvezo v svojih prizadevanjih, da bi upravičili tovrstno hudobijo v vaših državah.

Kadar bolezen mesa prizadene skupnost, pomori številne. Toda po obdobju velike žalosti in številnih smrti preostala skupnost postane nedovzetna za bolezen. Greh bo povzročil bolezen mesa v številnih državah, ko bo Odrešenik človeštva izrekel sodbe Pečatov in jih bodo Gospodovi angeli izlili. Mnogi bodo pomorjeni v zadoščenje za človekovo hudobijo. To očiščevanje se bo nadaljevalo, dokler ne bodo ostali samo tisti, ki so nedovzetni za smrt zaradi svoje ljubezni do Boga.

Kristjani bodo hudo trpeli na številne načine. Njihova vera jim bo odvzeta in na njenem mestu bo videti gnusobo. Njihova bolečina, ki se je že pričela, je ista kot tista, ki jo v tem času doživlja moj Sin. Nato pa bodo morali biti priča osupljivemu prizoru, ko bo antikrist ob svoji razglasitvi izjavil, da je pobožen kristjan. V svojih nagovorih svetu bo uporabil številne izseke iz Svetega Pisma. Utrujeni kristjani, ki bodo do tedaj trpeli, bodo nenadoma občutili olajšanje. Mislili bodo, da je tu naposled človek, ki so ga poslala Nebesa kot uslišanje njihovih molitev. Iz njegovih ust se bodo cedile številne sladke in tolažeče besede in zdel se bo kot Božji dar, saj bo videti, kot da popravlja krivice zoper kristjane. Pazljivo bo konstruiral način, na katerega ga bodo dojemali kristjani, še posebej pa rimokatoličani, kajti ti bodo njegova glavna tarča.

Vsi bodo občudovali antikrista, njegova tako imenovana krščanska dela, kretnje ter dozdevna ljubezen do Svetega Pisma pa ga bodo napravili hipoma sprejemljivega za mnoge. Vse narode bo zbral skupaj in se lotil prirejanja obredov za ostale religije, še posebej pa za poganske organizacije, tako da bi lahko sodelovale za dosego svetovnega miru. Uspelo mu bo zediniti države, ki so si bile dotlej sovražne. V državah, opustošenih od vojne, bo slišati tihoto in njegova podoba se bo pojavljala vsepovsod. Njegov poslednji, veliki, dosežek bo nastopil tedaj, ko bo vse tiste narode, ki jih bo združil, privedel v domeno Katoliške Cerkve in vseh ostalih krščanskih verskih skupnosti. To zedinjenje bo tvorilo novo, eno svetovno religijo. Od tistega dne dalje bo na Zemlji izbruhnil pekel, vpliv demonov pa bo na najvišji ravni vse od obdobja pred vesoljnim potopom. Videti bo, kot da ljudje molijo Boga v novem, enem svetovnem redu, in zdelo se bo, da so pobožni v vsakem pogledu. Toda zunaj cerkva se bodo odkrito vdajali grehu, kajti nobenega greha se ne bodo sramovali. Pod hipnotičnim vodstvom lažne trojice – trojice, ki jo je skoval satan – bodo hlepeli po vsaki vrsti greha kot sredstvu, s katerim bodo tešili svoj novoodkriti apetit.

Ta hudobija bo vključevala grehe mesa, kjer bo golota sprejemljiva, kajti človek se bo udeleževal opolzkih grehov mesa na javnih krajih. Umori bodo postali nekaj običajnega in počenjali jih bodo številni, tudi otroci.

Satanistično čaščenje in črne maše bodo potekali v številnih Katoliških Cerkvah. Splav bodo imeli za rešitev problemov vseh vrst in dovoljen bo vse do dneva rojstva.

Kmalu bo izražanje kakršne koli pripadnosti Jezusu Kristusu postalo kaznivo dejanje. Če vas bodo videli z resničnim Križem, boste ugotovili, da ste storili kaznivo dejanje, saj boste kršili zakon.
Pravo v vaših državah bo postalo dvojno pravo – kjer se bosta politika in religija prepletali v novem svetovnem redu.

To preganjanje bo pomenilo, da bodo mnogi nevede molili zver in postali okuženi. Tako okuženi bodo postali, da bodo oblastem izdajali brata, sestro, mater in očeta, če bodo ti ostali zvesti krščanstvu. Vaše edino upanje, otroci, je molitev, da vas ohrani skozi to obdobje.

Pozivam vas, da obdržite vse Svete predmete, Rožne Vence, Blagoslovljene sveče, Blagoslovljeno vodo, izvod Svetega Pisma in Bogoslužni molitvenik, skupaj s knjigo Križarskih Molitev. Pečat Živega Boga morate imeti v svojem domovanju in na sebi, če je mogoče. Moja Medalja Odrešenja bo spreobrnila tiste, ki jo nosijo, moj Sin pa jim bo izkazal Usmiljenje. Zdaj te prosim, otrok, da daš proizvesti Medaljo Odrešenja in izdelati Škapulir Pečata Živega Boga.

To Sporočilo je svarilo iz Nebes glede stvari, ki pridejo. Morate poslušati mene, Mater Odrešenja, zakaj usmerjati vas moram k Resnici, tako da boste ostali resnično zvesti mojemu Sinu v vseh časih.

Pojdite v miru, otroci, in bodite pomirjeni, kajti ta preizkušnja bo zaradi Božjega Usmiljenja kratka. Zaupajte vame, vašo Mater, saj bom med vašimi preizkušnjami vedno z vami. Nikoli ne boste sami.

Vaša Mati
Mati Odrešenja