897. Izbral sem dvanajst preprostih mož, neizobraženih in nepoučenih v Svetem Pismu, ki so bili ubogi ribiči

Nedelja, 1. september 2013

Moja draga ljubljena hčerka, ko sem hodil po Zemlji in vstopil v Božji Tempelj, da bi razodel Resnico, so z Menoj sprva ravnali strpno. Mnogi duhovniki so osupnili nad tem, kar sem vedel, in nad Menoj, skromnim tesarjevim Sinom. Zato so pozorno poslušali, ko sem jim razlagal več o tem, kar se je od njih pričakovalo, kakor je zapisano v Knjigi Mojega Očeta.

Od starosti dvanajstih let dalje sem vedel, kaj je Moje Poslanstvo, in pričel sem počasi, tako da nisem razkril preveč, preden je napočil pravi čas. Vedel sem, da moram pripraviti svet na Prihod Mesija. V kratkem času pa sem tudi spoznal, da Me bo Cerkev Mojega Očeta na Zemlji zavrnila in dejala, da sem prevarant.

Izbral sem dvanajst preprostih mož, neizobraženih in nepoučenih v Svetem Pismu, ki so bili ubogi ribiči. Zakaj sem to storil? Vedel sem, da bodo znanje, ki jim ga bom dal, sprejeli takšno, kakršno je. Brez kakršnega koli predznanja o Svetem Pismu torej ne bi primerjali Mojih Naukov s Svetim Pismom in v njih ne bi poskušali najti napak s tem, ko bi jih skrbno preučevali. To bi namreč pomenilo, da si številni med njimi ne bi bili upali širiti Resnice. Omalovaževali so jih tisti na visokih položajih v Cerkvi, ki so trdili, da nevedni možje niso bolj vredni od njih, da bi jih Bog izbral za širjenje Svoje Svete Besede. Spričo njihove izobraženosti v zadevah duhovnosti in s položajem v Božji Cerkvi naj bi Bog menda vendar izbral samo Svojo Cerkev, da bi prerokovala Dobro Novico. Niso mogli razumeti, da Bog izbira samo ponižne in nevedne v tem oziru, ker ne ugovarjajo. Ne dvomijo in nimajo strahu pred zavrnitvijo, saj drugače ne znajo. Zapomnite si, Bog ne izbira tistih, ki sami sebe poveličujejo pred drugimi. Kaj takega nikoli ne bi bilo mogoče.

Zato si ti, Moja hčerka, osovražena v Moji Cerkvi na Zemlji. Zaradi tega se silovito zaganjajo v Moja Sporočila in se jim posmehujejo. Zato te zasmehujejo, ker te nimajo za vredno, da bi širila Mojo Sveto Besedo. Kako Me žalostijo. Sovraštvo, ki ga boš videla, bo v glavnem pod vplivom Katoliške Cerkve. Nikoli ne bodo sprejeli, da je lahko poslan prerok, ki nima nobenega znanja o Najsvetejši Bibliji ali Mojih Naukih. Govorili bodo, da širiš krivoverstvo. To trdijo, ker so tako zelo oddaljeni od Mojih Naukov, da so pričeli verjeti svojim lastnim lažem. Vedite, da je Moja prerokinja za poslednji čas bila poslana in ne izbrana, saj slednje ne bi bilo mogoče, kajti to, Poslednjo Misijo, je ustvaril Moj Oče, ki Svoje samo pošilja.

Tiste, ki se Mi posmehujejo, tako da omalovažujejo ta Sporočila – Mojo Sveto Besedo, svarim, da morate zdaj nemudoma priti k Meni, v Sveti Adoraciji, vsak dan, dokler ne zaslišite Mojega Glasu. Samo tedaj vas Jaz lahko vzamem in vam pokažem, kaj potrebujem od vas v tem ključnem trenutku vašega služenja Bogu.

Vaš Jezus