Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Tadej

DA, NA SKRIVNEM POTEKAJO DELA NA “EKUMENSKI MAŠI”

Vatikanist Marco Tosatti je potrdil obstoj tajnega odbora, ki neposredno poroča Papežu Frančišku in ki dela na “Ekumenski Maši”, liturgiji namenjeni združitvi Katoličanov in Protestantov okoli enega oltarja.

Več si preberite tukaj:

DA, NA SKRIVNEM POTEKAJO DELA NA “EKUMENSKI MAŠI”(klikni)

Gospod Jezus Kristus je preko Knjige Resnice napovedal, da bo kmalu nastopila gnusoba opustošenja oz. odpravitev nenehne Mašne Daritve. Kmalu Jezusove Navzočnosti v Sveti Evharistiji pri Sveti Maši ne bo več, kajti Bergoglio sedaj dela na temu, da bi znotraj Katoliške Cerkve uvedel protestantski nauk in tako uničil Jezusovo Navzočnost v Sveti Evharistiji. Vse to služi le enemu namenu, in ta je, da z odpravitvijo Jezusove Navzočnosti v Sveti Evharistiji Bergoglio pripravi pot Antikristu – največjemu, karizmatičnemu političnemu voditelju vseh časov, ki bo sčasoma prepričal večino človeštva, da je on sam Jezus Kristus, ki je prišel v telesu in ki bo uvedel žig zveri, čip, brez katerega ne bomo mogli ne kupovati ne prodajati.
Jezus nas opominja, da se v Njegovem Drugem Prihodu ne bo vrnil kot človek, temveč kot Pravični Sodnik v vsej svoji slavi na oblakih neba skupaj z vsemi angeli in svetniki.
Jezus opominja vse svoje posvečene služabnike, kardinale, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice naj ne podlegajo lažem, ki jih širi Antipapež Bergoglio in naj, ne glede na vse, ostanejo zvesti Božji Besedi Svetega Pisma in resničnemu Katoliškemu Nauku, ki se ne spreminja. Jezus prosi vse svoje posvečene služabnike naj si vzamejo čas za branje in premišljevanje Njegove Svete Besede preko Knjige Resnice, ki je bila napovedana v Svetem Pismu in naj molijo Križarske Molitve, ki jih je dal On, da bi tako, v soočanju z nasprotovanji, prejeli potrebno moč in pogum za zagovarjanje Resnice, ki se nikoli ne spreminja in da bi lahko še naprej podeljevali Zakramente vsem Božjim otrokom.

Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Daniel – kdor bere, naj razume… (Mt 24, 15)

Njegove sile bodo nastopile in oskrunile svetišče utrjenega mesta. Odpravile bodo nenehno Daritev in postavile gnusobo opustošenja. (Dan 11, 31)

Od časa pa, ko bo odpravljena nenehna Daritev in postavljena gnusoba opustošenja, ostane tisoč dvesto devetdeset dni. (Dan 12, 11)

Če vam tedaj kdo poreče: ›Glejte, tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je‹, ne verjemite. Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: ›V puščavi je,‹ ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne verjemite. Kakor namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. (Mt 24, 23-27)

Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število pa je šeststo šestinšestdeset.( Raz 13, 16-18)

SPREMENJENA OBLIKA SVETE MAŠE BO KMALU UVEDENA V MOJI CERKVI

Sobota, 29. junij 2013 ob 21:13

Moja draga ljubljena hčerka, ignorirati moraš sovraštvo, ki se izliva iz ust tistih, ki trdijo, da so sveti ljudje in zvesti privrženci Moje drage ljubljene Matere. Vedi, da bodo do tebe imeli hujše sovraštvo kot so ga imeli do kakršnega koli preroka, ki je prišel pred teboj. To ti govorim ne da bi te prestrašil, ampak samo za to, da bi sprejela to dejstvo in ignorirala to hudobijo. Navzočnost Boga v svetu vedno povzroča zlobno reakcijo s strani zveri, ki bo delovala preko drugih, da bi zanikala Božjo Besedo.

Moja hčerka, spremenjena oblika Svete Maše bo kmalu uvedena v Moji Cerkvi. Zaradi te oblike Svete Maše bodo mnogi zmedeni in ne bodo prepoznali laži, ki bodo uvedene v novih molitvah. Moja Navzočnost bo ukinjena na najbolj zvit način. Tisti, ki bodo sprejeli novo obliko Svete Maše, kjer ne bo več Moje Resnične Navzočnosti, ne bodo mogli darovati Sveto Daritev Bogu na pravi način. Moja hčerka, zaradi tega razodetja boš postala osovražena, toda vedi, da je bilo to napovedano. Mojim vernim bo povedano, da Sveto Obhajilo predstavlja združitev vseh ljudi po vsem svetu v eno, da bi tako izkazali ljubezen drug do drugega. Počasi, vendar zagotovo, Sveta Maša ne bo več predstavljala Mojo Sveto Daritev. Namesto tega bodo ustvarili slovesnost (obred), ki bo častila človeka, vi pa boste zavedeni in boste mislili, da sem Jaz navzoč na Mojih Svetih Oltarjih in v vseh tabernakljih po svetu.

Dan, ko bo vsakodnevna Daritev ukinjena, ni več daleč proč. Vedite, da sedaj prihajam, da vas pripravim na to, zato, da ne boste stradali. Ko boste prikrajšani za Mojo Navzočnost, v vas ne bo Mojega Duha, zaradi tega pa vam bo težko ostati združeni z Menoj.

Besede, ki bodo uporabljene, da vas zavedejo bodo vsebovale izraze kot so: »za dobro vseh – za združitev vseh Božjih otrok.« Sveta Maša bo dobila nov pomen. Moja Smrt na Križu bo pozabljena in vsi razlogi za Mojo Smrt na Križu bodo ponovno definirani. Spomnite se tisti dan Mojih Besed, ki vam jih zdaj dajem. Če boste sprejeli ta nadomestek, bo Moja Navzočnost izginila. Jaz bom z vami, toda to kar boste prejeli ne bo Moje Telo.

Tistim, ki ne verjamete v ta zlobni načrt, ki je že bil ustvarjen, z namenom, da bi izbrisali vse Moje sledove, želim povedati sledeče. Ko Moje Navzočnosti ne bo več, ali Me boste poiskali? Ko bo Moja Sveta Evharistija oskrunjena, ali boste opravičevali tiste, ki bodo odgovorni za to oskrunitev? Ali pa boste sledili Meni in prisluhnili Resnici, ko boste obkroženi z lažmi?

Izbira bo vaša.

Vaš Jezus

SPREMENJENA OBLIKA SVETE MAŠE BO KMALU UVEDENA V MOJI CERKVI

PROMJENA OBLIKA SVETE MISE ĆE USKORO BITI PRISUTNA U MOJOJ CRKVI

Subota, 29.lipanj 2013, 21:13

Moja ljubljena kćeri, moraš ignorirati mržnju koja izlazi iz usta onih koji tvrde da su sveti i odani sljedbenici Moje Ljubljene Majke. Znaj da će mržnja, koja će biti usmjerena prema tebi, biti gora nego što je bila prema ijednom drugom proroku koji je došao prije tebe. Ne govorim te ovo da bih te prestrašio, nego samo da prihvatiš tu činjenicu i ignoriraš zloću. Kad god se Božja Prisutnost obznanjuje među ljudima, to će prouzročiti zlobnu reakciju zvijeri koja će posredstvom drugih činiti da se zaniječe Riječ Božja.

Moja kćeri, promjena oblika Svete Mise će uskoro biti prisutna u Mojoj Crkvi. To će biti vrlo zbunjujuće i mnogi neće uspjeti vidjeti laži koji će biti predstavljene u novim molitvama. Moja prisutnost će se zanijekati na najsuptilnije načine, ali oni koji budu slijedili novi oblik, u kojem će Moja Prava Prisutnost biti negirana, neće moći prinositi Žrtvu Bogu na način na koji treba biti prinošena. Moja kćeri, ova objava će rezultirati tvojim prijezirom, ali moraš znati da je to prorečeno. Mojim sljedbenicima će biti rečeno da je razlog Svete Pričesti taj da se svi ljudi, gdje god bili, ujedine i pokažu ljubav jedan drugome. Polako, ali sigurno, u Svetoj Misi više neće biti spomena na Moju Svetu Žrtvu. Umjesto toga, biti će stvorena ceremonija u kojoj će se odavati počast čovjeku, a vi ćete biti dovedeni u zabludu svjedočenjem sučeljavanja pred Mojim Svetim Oltarima i svim tabernakulima u svijetu.

Dan kada će svakodnevne žrtve prestati nije daleko. Znajte da ću vas upozoriti o ovome sada, tako da nećete gladovati. Kada ste lišeni Moje prisutnosti, biti ćete prazni u Duhu i biti će vam teško ostati bliskima Meni.

Riječi koje će biti korištene da vas zavedu će uključivati izraz “za dobro svih – za ujedinjenje sve Božje djece”. Misa će dobiti novo značenje. Moja Smrt na Križu će biti zaboravljena i svi njeni razlozi će biti redefinirani. Sjetite se toga dana Mojih Riječi koje vam upućujem sada. Prihvatite zamjenu i Moja Prisutnost će nestati. Biti ću uz vas, ali to što ćete blagovati neće biti Moje Tijelo.

Onima koji ne vjeruju u zli plan, koji je već stvoren kako bi se izbrisali svi Moji tragovi, kažem vam ovo. Kada Me ne bude bilo, hoćete li Me tražiti? Kada Moja Sveta Euharistija bude oskvrnuta, hoćete li tražiti isprike za one koji budu odgovorni? Ili ćete slijediti Mene i slušati Istinu kada ste okruženi lažima.

Izbor će biti vaš.

Vaš Isus

 

MAJKA SPASENJA: OVAJ RAT, DA SE PODRŽI BOŽJA RIJEČ, ZNAČITI ĆE DA ONI SVEĆENICI KOJI MU OSTANU ODANI, MORAJU TRAŽITI UTOČIŠTE

Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 13:05h

Moja draga djeco, ovo će biti vrijeme velikih kušnji vaše vjere. Katolička Crkva će biti Crkva u kojoj će započeti velika podjela. U toj Crkvi će svećenici Moga Sina najviše patiti tijekom velikog otpadništva, kojeg će vrlo skoro morati trpjeti iznutra.

Onim vjernim svećenicima Moga Sina, koji će neodlučnošću biti rastrgani na dvoje, vi morate biti svjesni potrebe da ostanete u jedinstvu s Milosrdnim Kristom. Vi se nikada ne smijete osjećati iskušanima da napustite Njegovu Crkvu prihvaćanjem neistine onih među vama koji su upali u tešku zabludu. Vi morate štovati Moga Sina pod svaku cijenu i voditi Njegov narod na putu prema svetosti, bez obzira kako će vam to teško biti.

Oni od vas koji ćete nastaviti održavati tradicionalnu Misu biti ćete mučeni dok se ne složite potpuno Ju napustiti. Mnogi među vašim redovničkim zajednicama izdati će vas neprijateljima iza vaših leđa. Vi ćete, baš kao Moj Sin prije vas, biti odvedeni pred one koji tvrde da su vaši kolege i biti ćete optuženi za krivovjerje, zbog ustrajanja u nastavljanu pokazivanja poštovanja za Presvetu Misnu Žrtvu.

Nove riječi, koje će doseći do najpodlijeg oskvrnuća Tijela Moga Sina, biti će nametnute onim posvećenim slugama koji se usude prigovoriti.

Unutar Katoličke Crkve brat će se boriti protiv brata, sestra protiv sestre, otac protiv sina, djeca protiv roditelja, dok ne budu dvije strane.

Ovaj rat, da se podrži Božja Riječ, značiti će da oni svećenici koji Mu ostanu odani, moraju tražiti utočište. Kako bi to učinili vi se morate početi pripremati i pronaći takva mjesta gdje ćete moći pružati Svetu Misu i osigurati Sakramente Božjoj djeci.

Ja, Majka Spasenja, zaštititi ću takva utočišta i stavljanjem Pečata Živoga Boga, kojeg je svijetu dao Moj Otac, na unutarnje zidove, oni će ostati nevidljivi neprijateljima Božjim.

Ne bojte se ovih stvari, jer ako se dobro pripremite, vi ćete voditi Božju djecu prema Spasenju. Ako ne obratite pažnju na ovo upozorenje, zarobiti će vas u duhu, tijelu i duši neprijatelji Moga Sina i Spasenje neće biti vaše.

Oni koji se pozivaju na lažnog proroka trebati će mnogo molitve, jer neki od njih su slijepi za Istinu. Drugih, koji će znati Istinu, ali koji će pristajati uz one koji će zanijekati Smrt Moga Sina na Križu, treba se bojati. Oni će nanijeti strašno zlo nevinim Kristovim sljedbenicima.

Ostajući vjerni Istini, vi ćete voditi Vojsku Ostatka Moga Sina, kako bi postala dojmljiva sila, protiv zloga i onih koje on usmjerava u svojoj borbi protiv pravih slugu Moga Sina na Zemlji.

Vi morate, kada vrijeme dođe, odbiti prihvatiti smjernice onih koji će oskvrnuti Riječ Božju i svojim lažima i novim sramotnim naučavanjima zavesti mnoge. Oni koji prihvate bilo kakvo izobličenje Mise ili Svetih Sakramenata, biti će odgovorni Mome Sinu. Jer vi ćete postati nesvjesni sluge zlomu i mnoge, mnoge duše će biti izgubljene, jer biti će uvučene u obrede koji odaju počast sotoni. Ti obredi će poštovati lažnoga proroka i Antikrista, koji su neprijatelji Božji.

Molite, molite, molite da se Istina vidi i da laži budu izložene onakve kakve jesu – uvreda bolnom Razapinjanju Moga Sina.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

 

MAJKA SPASENJA SVEĆENICIMA: DA BI OSTALI ODANI CRKVI MOGA SINA NA ZEMLJI VI MORATE BITI PRIPREMLJENI DA HRANITE NJEGOVO STADO

Ponedjeljak, 23. rujna 2013., 13:30h

Moje dijete, mnogi znakovi će biti obznanjeni s Neba nad krovovima Crkava Moga Sina, kada se konačne promjene naprave u Liturgiji Svete Mise. Svi oni koji drže svoje oči otvorene i svoje uši na oprezu svjedočiti će Gnjevu Moga Sina na način koji neće moći ne primijetiti.

Moj Sin je obećao da će obznaniti Svoj Gnjev kada Ga oni, unutar Njegove Crkve na Zemlji ponovno Razapnu oskvrnjujući Njegovo Tijelo i Krv tijekom Svete Žrtve Mise. Grmljavina i munje, popraćeni velikim olujama, oboriti će ljude s nogu. Svjedočiti će se još većem broju poplava, kada se grijesi čovjeka rasprostru, dok oni budu počinjali uviđati kazne Božje koje će zasuti čovječanstvo.

Robovi grijehu – čak i oni koji ljube Moga Sina i koji su odani Svetoj Misi – i tako oni neće znati razliku kada grozota bude prikazana. Upamtite, radi spomena Smrti Moga Sina govori se Sveta Misa i tu je obznanjena Istinska Prisutnost Moga Sina. Uskoro, oni neće priznati Istinu i nova misa će postati poganska služba. Taj dan tek treba doći i dogoditi će se iznenada i neočekivano – tako brzo će se lažni prorok kretati. Sada je vrijeme za pripremu. Svi oni posvećeni sluge, koji će ostati odani Presvetoj Euharistiji i koji će se držati Svete Riječi Božje, moraju sada započeti svoje pripreme.

Da bi ostali odani Crkvi Moga Sina na Zemlji, vi morate biti pripremljeni da hranite Njegovo Stado Hranom Života, a to je Njegova Sveta Euharistija. To je zavjet koji ste dali Isusu Kristu kada ste rekli da ćete Mu služiti i omogućiti Njegovo Tijelo i Krv kroz Svetu Misu svima onima koji traže Spasenje. Taj zavjet mora biti poštovan do posljednjega dana.

Ne bojte se nadolazećih vremena, kada će neprijatelji Božji pokušati iskoristiti Njegovo Sveto Ime da bi opravdali grijeh i učinili ga svima prihvatljivim; kada će svima uskratiti Njegovo Tijelo i Krv. To neće biti važno, ako nastavite služiti Mome Sinu na bilo koji način možete.

Budite u miru, u nadi da ćete svi vi koji ljubite Moga Sina biti blagoslovljeni Darom Duha Svetoga, kako bi mogli razlikovati Istinu.

Vaša Blagoslovljena Majka
Majka Spasenja

ZAKAJ IMAJO PROSTOZIDARJI RADI PAPEŽA FRANČIŠKA?

Neki uvodni komentari o Slobodnim zidarima (masonima) i Katoličkoj Crkvi

1. Papa prema našim željama

“Ono što bi smo trebali zahtijevati, što bi smo trebali tražiti i očekivati, kao što Židovi iščekuju Mesiju, jest Papa prema Našim željama. Alexandar VI, sa svim svojim osobnim aferama, nije nam bio prikladan, jer nikad nije griješio u vjerskim pitanjima. Klement XIV, naprotiv, odgovarao nam je od glave do pete.” (Izvadak XIX iz Permanent Instruction of the Alta Vendita, prva polovica 19-tog stoljeća)

Kako je pokojni John Vennari, tadašnji urednik Catholic Family News objasnio, “Alta Vendita bila je najviša loža Carbionari-a, Talijanskog tajnog društva koje se povezuje sa masonima i koje je zajedno sa masonima osuđeno od strane Katoličke Crkve.”

Stoga nam ovaj citat iz Alta Vendita daje ideju o tome što su pojedini masoni kroz povijest tražili obzirom na Papu Katoličke Crkve.

1861. Jacques Cretinau-Joly je objavio knjigu s naslovom L’Eglise en face de la revolution (Crkva u licu revolucije). Ovaj francuski autor objavio je prvo Alta Vendita of the Carbonari, koja prema specijalistima iz područja slobodnog zidarstva, je de facto udarno krilo masona, a unutar ove tajne grupe su posebno visoko rangirani masoni.

Prema ovom, a i drugim masonskim dokumentima koji su zaplijenjeni od strane papinske policije, masoni se nadaju papi prema njihovim potrebama, ne papi koji je dio njihovog bratstva, nego više papi koji je isti njihovom mentalitetu. Alta Vendita traži papu koji će, slično Klementu XIV, predati i ruke i noge aktualnoj vlasti i nevjernicima (koji će ga slaviti zbog tolerancije). Da bi se došlo do ove pozicije u crkvi Alta Vendita je znala da će trebati vremena, možda i stoljeće. Ovaj dokument, je objavljen 1861., davno prije katoličkih tradicionalista, za vrijeme Pia IX…

2. Ivan Pavao II i Benedikt XVI ne zadovoljavaju…

U intervjuu iz 1999. i drugom 2009., odvjetnik Gustavo Raffi, Veliki Majstor lože Velikog Orienta Italije (1999-2014), rekao je da mu nedostaje Papa Pavao VI zbog ( kako kaže Rafi) toga što su za vrijeme njegovog pontifikata, slobodni zidari imali snažan dijalog sa Crkvom, a mnogi od strane Crkvenog klera govorili su o prestanku antimasonske cenzure i raspravljali o kompatibilnosti između Crkve i Lože.

Ali onda, sa dolaskom Pape Ivana Pavla II, vratili su antimasonski led: 1983., kongregacija za Nauk Vjere, predsjedavajući pod pokroviteljstvom Kardinala Josepha Ratzingera, ponovila je inkompatibilnost između Crkve i masonerije. Ivan Pavao II je potvrdio tu izjavu.

Od 1999., ipak, nadbiskup (kasnije Kardinal) Buenos Airesa, Jorge Mario Bergoglio, postaje počasni član Rotary Cluba-a koji je osuđen od pojedinih biskupa u Europi krajem XX stoljeća.

U zimi 2004-2005 u britanskom masonskom magazinu Freemasonry Today, njemački mason, Alex Pohlmann, žalio se na Papu Wojtylu (koji je još živio u to vrijeme) i na kardinala Ratzingera. Pohlmann je predlagao da se nakon smrti poljskog Pontifa, ukine bilo kakva osuda Masona. U članku koji slijedi, on pita: “I što nam to nudi budućnost? Kada su pitali oca Sebott-a, koji bi se koraci trebali poduzeti, on je rekao: “nikakvi dok god su ljudi koji su donosili osamdesetih odluke, još uvijek u uredu (misleći na Ratzingera i Papu Wojtylu.” Ova izjava može zvučati negativno danas, ali nosi nadu za sutra.”

Čežnja masona Pohlmanna, uskoro se obistinila: nekoliko mjeseci nakon što je objavljen njegov članak, umro je Papa Ivan Pavao II. Slijedila je Konklava 2005. Kardinal Carlo Maria Martini (isusovac) bio je među uvaženim kandidatima; upravo on se najviše sviđao Masonima. Ali čini se da je na toj Konklavi, odlučujući izbor bio između Nadbiskupa Buenos Airesa, Jorge Bergoglia (također isusovca) i Josepha Ratzingera. Pobjedio je Ratzinger, na razočarenje Masona i postao Benedikt XVI, Papa Summorum Pontificum, Papa naširoko viđen kao šampion jasne i čvrste zaštite vrijednosti o kojima se ne može pregovarati.

Pod Ratzingerovim papinstvom, postojali su učestali madijski napadi protiv osobe pape, u nekim slučajevima svakodnevno, zavjere “špijuni”, curenje dokumenata, kritike raznih teologa protiv pape i sveopći bojkot Motu Proprio Summorum Pontificum. Čini se da je među bojkoterima bio i Jorge Mario Bergoglio, tadašnji Nadbiskup Buenos Airesa.

2010 god., Argentinski Masonski List , Hiram Abif, pokazao je nezadovoljstvo sa Papom Benediktom XVI i već počeo spekulirati o njegovom budućem nasljedniku. Kako navodi: “Prve godine Benedikta XVI ostavljaju osjećaj pojačavajuće krize u Katoličkoj Crkvi. Nikad prije, neslaganje i razdor nisu bili toliko glasni unutar i izvan Vatikana. I nakon Benedikta XVI, što dalje? koje su opcije na horizontu? Tko bi mogao povesti Crkvu na novi stupanj?”

11.02.2013., Benedikt objavljuje svoju zabrinutost o vlastitim sposobnostima da nastavi uspješni pontifikat, te daje ostavku. Nova se konklava održava. Ovoga puta, kada se pojavio novi papa na balkonu bazilike Sv. Petra 13.03.2013., bio je to isti Jorge Bergoglio koji je navodno bio i favorizirana alternativa Ratzingeru na konklavi 2005. Bivši Kardinal Buenos Airesa uzeo je ime Franjo, prvi papa sa tim imenom u Crkvenoj povijesti. Slijedeći njegov izbor, neumorni medijski napadi i konstantni kriticizam napokon je došao kraju, ali oni koji su se suprotstavljali Summorum Pontificum dobili su novi vjetar u leđa. Puno govora o “milosrđu” kao glavnoj temi novog pontifikata ušao je u javnu konverzaciju, ali isto to milosrđe čini se, nije dano onim “konzervativnima” u Rimu.

3. Vjerojatno u Crkvi više ništa neće biti kao prije.” Stupajući prema Novoj Eri?

Prema nekim Argentinskim tradicionalnim krugovima, prije nego je postao biskup, Bergoglio je nestao iz javnog života na neko vrijeme, te je uveden u slobodne zidare (masone), nakon čega se opet pojavio i stvorio karijeru. Tko zna istinu o tome? Da li je to još jedna dezinformacija tradicionalista? Teorija urote i ništa više? Ono što zasigurno znamo je, da je kroz godine pokazano kako je Bergoglio po volji različitim Masonskim grupama do takvog razmjera da oni niti ne taje svoje zadovoljstvo sa njim. Ovo se nastavlja kroz iskazivanje nikad viđene javne hvale prema jednom papi. ( Do ovog članka, sabrali smo preko 60 primjera javne hvale Masona prema argentinskom papi.)

1. Nakon njegovog izbora, Papa Fanjo je primio čestitke i hvale od B’nai B’rith, para – židovske Masonerije. B’nai B’rith (BB) osnovan 1843., pohvalio je i neke druge pape, ali njihov entuzijazam je vrlo brzo nestao, prateći daljnji rad tih istih papa npr. Ivana Pavla II koji je 1983. godine osudio slobodne zidare i slobodnozidarstvo (masoneriju).

2. Na dan njegovog izbora, web stranica Impulso Baires objavila je čestitke Velikog Majstora Argentinske Lože osobno novom Papi Franji.

3. 15.03.2013., web stranica Velike Lože Italije objavila je čestitku Velikog Majstora Luciana Nistria papi Franji:

“Katolička Crkva je izabrala papu Isusovca Jorge Maria Bergoglia koji je uzeo ime Franjo. Jasan izbor, daleko od logike Rimske Kurije i prolazne moći. Od prvog trenutka, papa Franjo, čovjek koji dolazi “s kraja svijeta”, odbija počasnu odjeću i zlatni križ te ga zamjenjuje za željezni križ, čineći svoje prvo vidljivo djelo. U svom prvom pozdravnom govoru ističe želju za dijalogom sa svijetom i čovječanstvom, hraneći živu nadu laika i nevjernika da su promjene tu. Možda je to ono što svijet priželjkuje i traži. Nova Crkva koja zna kako spojiti ljubav sa istinom u konfrontaciji sa institucijama koje nisu utvrđene u obrani vlastite moći. To je ona ista nada koju su, posebno Latinska Amerika, gdje su Masoni Simon Bolivar, Salvador Allende i Giuseppe Garibaldi zajedno sa mnogima oduvijek iščekivali. Poruka koju slobodni zidari doživljavaju kao oštri zaokret od prošlosti prema siromašnima, marginaliziranima i najslabijima. Novom pontifu šaljemo naše najljepše želje u njegovom dobrom radu za godine koje slijede. Luciano Nistri, Veliki Majstor GLVDI.”

4. 14.03.2013., Gustavo Raffi, Veliki Majstor Velike Lože Orienta Italije-jedne od najvažnijih Loža u svijetu – naklonio se i pohvalio novog papu. Raffi je rekao vjerojatno proročki: “Vjerojatno u Crkvi više ništa neće biti kao prije”.

5. ,6. ,7. Masonska stranica Fenix News, vođena od Peruanskog masona 33 stupnja (Lodge Luis Heysen Inchaustegui, Lima Peru) objavljuje 15.03.2013. izjavu iz Ujedinjene Velike Lože Libanona. Veliki Majstor Rami Haddad i Vrhovni Veliki Gospodar Jamil Saade šalju svoje čestitke u Argentinu, ženama u Ženskoj Velikoj Loži Argentine, na dan izbora pape Bergoglia. Samo u ovoj jednoj izjavi mi vidimo podršku Peruanskih (5) , Libanonskih (6) i Argentinskih (7) masona koji su svi jako zadovoljni izborom Bergoglia.

U kontrastu sa ovim, Pio IX, Pio X ili Pio XII, kada su tek izabrani nisu primili hvale i čestitke niti od Talijanskih niti od Internacionalnih slobodnih zidara. Ovi pobožni pape, nisu nikad bili prijatelji masonima. (Da li je to slučajnost zbog koje je kanonizacija Pia X i Pia XII u zastoju?)

8. Nekoliko tjedana nakon izbora pape Franje, u travanjskom izdanju Kanadskog masonskog Glasila The Waltermark, mogli smo pročitati da je novi papa na Internetu, i da mu čak pripisuju korištenje masonskih pozdrava i znakova, itd… Autor sugerira da bi čitatelji trebali ovo tretirati kao običnu glasinu. Međutim masonski autor je uvjeren da će unatoč papinom “konzervatizmu” on biti u stanju izgraditi bolje odnose između Katolicizma i masonerije. Isti članak objavljuje cijele poruke dobrih želja od Velikog Majstora Argentinske Lože Angela Jorge Calavera novom Papi. Na kraju teksta Veliki Majstor izražava nadu u skori prestanak stoljećima dugog progona masona, od strane Katoličke Crkve.

9. U pismu svom progresivnom prijatelju Massimu Teodoriu, 20.06.2013., Veliki Majstor Raffi pokazuje kako je pun optimizma i nade u postupke i riječi pape Franje. Raffi zagovara duboku reformu Crkve, naravno prema planovima masona i sekularnog javnog mnijenja. Raffi hvali “velikog teologa” Karla Rahnera (Isusovca) i njegovu teoriju “anonimnih kršćana”. Raffi se suprotstavlja starim privilegiranim liturgijama i zvanjima.

10. Uz papu Franju je također i Brazilski Masonski magazin O Malhete. U njegovom članku (Uma licao do Papa) Biskup Rima je postavljen na piedestal. Autor je Derildo Martins Da Costa, Vrlo hvaljeni Majstor Lože Brazila, koji piše: “Papa Franjo, vi dajete primjer prvi što bi se trebalo činiti, dajete nam lekcije o državljanstvu ispred “evangeličke crkve” recitirajući Oče Naš sa drugim pastirima koji čekaju na vratima.”
(Mala primjedba: Kardinal Joao Braz de Aviz, sada prefekt Kongregacije za posvećeni život i društva Apostolskog života, sudjelovao je 2006. na tzv. “duhovnom forumu”, na kojem su bili prisutni predstavnici teozofije, spiritualizma i Brazilski Masoni Velikog Orienta. Braz je imao dijalog sa njima i sa liberalnim Američki časnim sestrama, ali ne sa fratrima i sestrama iz reda Franjevci Bezgrešne.)

11. 2013., na stranicama magazina L Acacia, Talijanske Velike Lože, glavni urednik Moreno Neri nada se da će papa Franjo, isusovac, možda biti prikladan za izazov promjena koje čekaju crkvu. On se nada da Crkva više nije zatvoreni, zastarjeli sistem.

12. u 2013, Talijanski novinari Giacomo Galeazzi i Ferrucio Pinotti objavljuju knjigu Masonski Vatikan. Galeazzi je veliki “fan” pape Franje, kao što je i Andrea Tornielli, Vatikanski dopisnik i prijatelj Galeazzia. Galeazzi – Pinotti pišu: “U posljednjih 30-35 god., nekoliko isusovaca su na pozitivan način bili zainteresirani za masoneriju: sudjelovali su u javnim raspravama, na konferencijama organiziranim od strane Velikog Orienta Italije, pisali članke i filozofske misli o povijesti Slobodnog-zidarstva, drugim riječima oni, pripadnici svećeničkog staleža, unatoč anatemama i raznim ekskomunikacijama Rimske Crkve prema masonskim institucijama, pokušavali su razumjeti, a često i dijeliti ista stajališta sa masonima.”

Gakeazzi – Pinotti također su prenijeli neke izjave od strane Masona Nicola Spinella: Nicola Sinello, Pomoćni Vikar Velikog Majstora Zajednice Piazza del Gesu, odgovorio je na pitanje upućeno njemu na jednom televizijskom šou pod imenom Mystery (Misterija) 20.03.2013.: “Koja je poveznica između isusovaca i Slobodnih zidara? Odgovor: Isusovci i masoni imali su oduvijek zajedničke spekulativne interese…”

Nakon toga pitanje: “Papa je iz Argentine, a u Argentini je velika Masonska tradicija; on je bio nadbiskup Buenos Airesa, da li vi mislite da je on možda imao neke odnose sa masonerijom? Spinello je odgovorio: “Upravo suprotno bi me iznenadilo, drugim riječima: da nije imao nikakve odnose sa masonerijom. Masonska tradicija u Argentini je vrlo moćna. Vjerujem da je ovaj papa ostvarenje plana kojeg se dugo čekalo.”

Galeazzi-Pinotti nastavljaju: Katanijski Veliki Majstor Vincenzo Di Benedetto, glava Najveličanstvenije Velike Lože Piazza del Gesu, također je odgovorio na jedno ciljano pitanje:” Različiti izvori indiciraju postojanje Masonskih Loža u Vatikanu, da li mislite da je to moguće? Odgovorio je bez oklijevanja: “Da, apsolutno, bez obzira koristite li ime ili ne.”

13. U Srpnju 2013., obilježavajući uspomenu na njegovog prijatelja, pokojnog Kardinala Ersilia Tonina, Veliki Majstor Gustavo Raffi još jednom je pohvalio papu Franju, govoreći: “Čovječanstvo je danas sve siromašnije kao i Katolička Crkva. Ali jedan, papa Franjo obećava Crkvu koja će poštivati različitosti i dijeliti ideju sekularnih država koje promoviraju mir i koegzistenciju sa drugim religijama.”

14. u pismu od 9.09.2013.,god. Gian Franco Pilloni, Veliki Majstor Talijanske Lože, obraća se papi Franji preklinjući ga da radi na ukidanju podjela koje postoje u odnosima između Katoličke Crkve i masonerije. Piloni bi nas htio uvjeriti kako masonerija nije neprijatelj Katoličke crkve, nego suputnik koji hodi “paralelnom ulicom”. Pilloni hvali papu Franju, govoreći: “Katolička Crkva postaje vrijedna kada je vi predstavljate,” i dodaje ” apeliram na Vašu Svetost, čovjeka nadnaravnih ljudskih kvaliteta.”

15. 21.09.2013., za vrijeme Masonskog slavlja jesenskog ekvinocija (ravnodnevnice) Veliki Majstor Gustavo Raffi izjavio je: “Papa Franjo šalje poruke humanizma koje su u skladu sa onim što mi govorimo godinama. On također poziva ljude da izađu iz svojih katakombi, kako bi svjedočili vlastite vrijednosti različitim ljudima, govoreći o društvu kao cjelini. Ovakvo razmišljanje se ne treba ograničiti samo na danas, nego graditi budućnost. Ovo je živa masonerija, koja govori ljudima (dijalogom).”

16. Također 2013., web stranica Filipinskog magazina Southern Leyte Times, čiji je izdavač mason Antonio M.Reyes, napisala je da su veliki nacionalni heroji Filipina masoni, i da je Katolička Crkva osudila Slobodno zidarstvo, također sa proglasom tadašnjeg Kardinala Ratzingera (1983). Reyes ističe svoje vjerovanje da će se sada, sa papom Franjom, stvari promijeniti, jer čak i za vladajućeg papu, kao i za masone, sve religije i bratska udruženja koja vjeruju u Boga ne bi trebala biti osuđena na vječno prokletstvo. Reyes je napisao: ” Srećom Rimski katolici sada imaju vođu u papi Franji, koji vjeruje da sve religije i bratska udruženja koja vjeruju u Boga, trebaju biti poštovana, a ne osuđena na vječno prokletstvo. Mi kao i kršćani trebamo čuti njegov poziv za religijsku toleranciju i za izvorni ekumenizam.”

17. u intervjuu objavljenom u Studenom 2013., Vincenco Romano mason 33 stupnja, tada novoizabrani zamjenik ili Vikar Velikog majstora Talijanske Lože Piazza del Gesu, istaknuo je da masonerija ne slijedi Katolička načela. On je tada odgovorio na jedno pitanje: “papa Brgoglio već je učinio mnoga otvaranja; da li se može vidjeti nešto pozitivno od njega obzirom na Slobodne zidare? Mason je odgovorio: “Papa Bergoglio za sada je dokazao da je veliki papa, ali ja ne znam da li on ima neke predrasude protiv nas. Sačekajmo i vidimo da li će biti kakvih reakcija. Mi proglašavamo kako smo spremni prihvatiti Katolički svijet.”

Why do the Freemasons Love Pope Francis?

NOVI DOKAZI O KANONSKI NEVELJAVNOSTI ZADNJE KONKLAVE

Hvaljen Isus i Marija! Dok Kristova Crkva napreduje prema svom Getsemaniju i Kalvariji, “bolnim časovima svog krvavog pročišćenja”, kako je puno puta kroz gotovo trideset godina Majka Božja znala govoriti don Stefanu Gobbiu, sve se više ljudi budi iz duhovnog drijemeža i otvara oči za stvarnost duhovne borbe koja se odvija oko nas i za nas i za naše vječno postojanje. Tako se negdje krajem ožujka na stranici https://abyssum.org/ koju vodi umirovljeni biskup biskupije Corpus Christi u Teksasu, mons. Rene Henry Gracida, pojavila zanimljiva studija koja činjenično dokazuje kanonsku nevaljanost zadnje konklave koja je na čelo Crkve dovela, do tada praktički nepoznatog, kardinala Bergoglia. Studija je djelo katoličkog novinara i istraživača Johna J. Arecige i na svojih nekoliko stranica baca novo svjetlo na neke već poznate činjenice o postojanju i djelovanju urotničke skupine tzv. “St. Gallen mafije”(tako ju je prozvao jedan od njenih članova kardinal Daneels)-koja je, koristeći se lobiranjem, a vjerojatno i drugim podmuklijim sredstvima do ostvarenja dovela najvažniju točku masonskog plana za uništenje Katoličke Crkve, a to je izbor antipape. Studiju ćemo prenijeti u osnovnim crtama, a molimo vas i potičemo da je dijelite i šaljete svećenicima i drugim posvećenim osobama s kojima je moguć razgovor o ovoj temi, jer njima su u danoj situaciji ove informacije najpotrebnije s obzirom da mnogi od njih vide da je Crkva napadnuta i podijeljena, ali o tome ne žele pričati jer ni sami nisu sigurni kako je do svega toga došlo.

K’o izgubljene ovce bijaše narod moj, pastiri ih zavedoše te zalutaše po brdima: moradoše s brda na brežuljke, zaboraviše gdje su im torovi. (Jeremija 50,6)

Zakonik kanonskog prava, Kan. 212 – § 3. Vjernici imaju pravo, dapače, katkada i dužnost, prema znanju, stručnosti i ugledu koji imaju, svetim pastirima očitovati svoje mišljenje o onome što je za dobrobit Crkve i to mišljenje, čuvajući cjelovitost vjere i ćudoređa i poštovanje prema pastirima, te pazeći na zajedničku korist i dostojanstvo osoba, priopćiti i drugim vjernicima.

13.03.2013. izbor kardinala Jorgea Maria Bergoglia za papu nedvojbeno je vrhunac neprekidnog modernističkog rovarenja i ova studija će potvrditi da je Bergogliov izbor nevaljan. Pio-Benediktinski Zakonik kanonskog prava iz 1917. kanon 160 jasno kaže da izbor Rimskog Prvosvećenika uređuje samo apostolska konstitucija.

“Tijek izbora Rimskog Prvosvećenika vodi se SAMO konstitucijom Pape Pia X Vacante Sede Apostolica iz prosinca 1904. ” Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine potvrđuje ovo pravilo u kanonu 349: “Kardinali Svete Rimske Crkve sačinjavaju poseban kolegij koji osigurava izbor Rimskog Prvosvećenika ravnajući se normama posebnog nekanonskog zakonika tj. Apostolskom konstitucijom.”

22.02.1996. Njegova Svetost Ivan Pavao II izdaje Apostolsku konstituciju Universi Dominici Gregis koja obrađuje pitanja upražnjene Apostolske Stolice i izbora Rimskog Prvosvećenika. Tom konstitucijom Ivan Pavao II je ukinuo sve druge konstitucije i odredbe prijašnjih papa koje se tiču ovog predmeta i u isto vrijeme proglasio potpuno ništavnim i nevažećim bilo što učinjeno od bilo koje osobe, bez obzira na njen autoritet, bilo to svjesno ili nesvjesno, ako je u suprotnosti sa Universi Dominici Gregis. Stoga je i izbor kardinala Bergoglia-pape Franje-bio podložan Apostolskoj konstituciji Universi Dominici Gregis, crkvenom dokumentu izdanom u Rimu, na Trgu Svetog Petra, 22.02.1996. od Njegove Svetosti Pape, Ivana Pavla II. U proglasu tog dokumenta, papa Ivan Pavao II piše: “Stoga, nakon zrelog promišljanja i sljedeći primjer svojih prethodnika, nalažem i propisujem ove norme i neka se nitko ne usuđuje osporavati ovu Konstituciju niti bilo što u njoj sadržano, iz bilo kojeg razloga. Ova Konstitucija ima se potpuno obdržavati od svih, bez obzira na bilo kakve suprotne stavove, čak i ako su vrijedni posebnog spomena. Ovdje proglašavam ukinutima sve konstitucije i odredbe koje su o ovim pitanjima donijeli Rimski Prvosvećenici, te u isto vrijeme proglašavam potpuno ništavnim i nevažećim bilo što učinjeno od bilo koje osobe, bez obzira na njen autoritet, svjesno ili nesvjesno, što bi bilo u suprotnosti sa ovom Konstitucijom.”

Ovdje napominjem da Apostolska konstitucija nema referenci na poseban kanon, jer crkveno-pravno ona ima prednost pred kanonskim pravom. Stoga kanonsko pravo nije imalo nikakav utjecaj na ishod konklave i zato bi ubacivanje kanonskog prava u izbor kardinala Bergoglia, pape Franje, služilo samo da odvrati, zbuni i zasjeni jedini važeći kriterij: Universi Dominici Gregis.

Ovim su papinskim dokumentom jasno određene ovlasti kardinalskog zbora za vrijeme upražnjene papinske stolice:

“Za vrijeme upražnjene Apostolske Stolice, zakoni izdani od Rimskih Prvosvećenika ne mogu na nijedan način biti ispravljani ili mijenjani, niti im bilo što može biti dodano ili oduzeto, niti može biti dana dispenzacija od njih čak ni djelomično, a to se posebno odnosi na proceduru i tijek izbora Vrhovnog Svećenika. Štoviše, ako bi bilo što bilo učinjeno pa i pokušano protiv ove odredbe, ja svojim vrhovnim autoritetom proglašavam to ništavnim i nevažećim.” (Paragraf 4)

“Ako bi se pojavile sumnje po pitanju odredbi koje sadrži ova Konstitucija ili po pitanju načina njihove primjene, ja proglašavam da sav autoritet u prosuđivanju o ovim pitanjima pripada kardinalskom zboru, kojemu ja udjeljujem ovlaštenje u tumačenju svih dvojbi i spornih točaka. Također, utvrđujem da ukoliko se ukaže potreba za raspravom oko ovih ili sličnih pitanja, osim samog čina izbora, dovoljno je da se većina prisutnih kardinala složi u istom mišljenju.”(Paragraf 5) “Isto tako, ako bi se pojavio problem koji, po mišljenju većine okupljenih kardinala, ne može biti odgođen za kasnije, kardinalski zbor može postupati prema mišljenju većine.” (Paragraf 6)

Određivanje valjanosti papinskog izbora

Dakle, valjanost papinskog izbora ovisi o usklađenosti sa Universi Dominici Gregis, Apostolskom Konstitucijom o upražnjenosti Apostolske Stolice i izboru Rimskog Prvosvećenika. “Ako bi se izbor odvijao na način drugačiji negoli je propisano ovom Konstitucijom ili uvjeti ovdje propisani ne bi bili ispunjeni, izbor je upravo iz tog razloga ništavan i nevažeći, bez ikakve potrebe za pojašnjenjem stvari i posljedično nikakvo pravo ne pripada izabranome.” (Paragraf 76)

“Proglašavam da se rasporedba svega što prethodi izboru Rimskog Prvosvećenika kao i sam tijek izbora moraju u potpunosti ispoštovati, čak i ako je Apostolska stolica upražnjena kao rezultat odreknuća Vrhovnog Svećenika; sve u skladu s odredbama kanona 333 točka 2. Zakonika kanonskog prava, kao i kanona 44 točka 2. Kanona istočnih crkava (Paragraf 77). Dakle, kako se može iščitati, nema nikakve potrebe za ničijom dodatnom prosudbom, uključujući učiteljstvo i kardinalski zbor. To je ujedno i logika i kritička ideja. Bilo bi potpuno nelogično iznositi dokaze o nevaljanosti papinskog izbora nevaljano izabranom papi ili njegovim suradnicima. Zaključak: sve što je potrebno je da odgovoran pojedinac ili više njih iziđe s dokazima da se izbor pape odvijao na način drugačiji negoli je propisano u Universi Dominici Gregis. Ovo se odnosi i na laički dio Crkve. Ključni dio Universi Dominici Gregis, paragraf 76, kaže: “…i posljedično nikavo pravo ne pripada izabranome.” Iz toga proizlazi da nevaljano izabran papa ne govori nepogrešivo o pitanjima vjere i Crkvenog Nauka, ne može sazivati Crkvene Koncile, Sinode itd., ne može određivati, imenovati, posvećivati biskupe, nadbiskupe i kardinale, ne može pravomoćno reorganizirati i restrukturirati Rimsku Rotu itd. Iz istog se paragrafa također izvlači i zaključak da je nebitno jesu li prošle minute, sati, dani, mjeseci, godine ili čak desetljeća od nevaljanog izbora – on je svakako nevaljan – ako je tekao drugačije nego je propisano u Universi Dominici Gregis.

Dolazimo do paragrafa 79. Apostolske konstitucije pape Ivana Pavla II ‘Universi Dominici Gregis’, kojom je reguliran i zaštićen izbor Kristovog Namjesnika na Zemlji. “Također zabranjujem bilo kome, čak ako se radi i o kardinalu, da za vrijeme dok je papa živ i bez konzultacije s njim, pravi planove u vezi njegova nasljednika, obećava glasove ili na privatnim okupljanjima donosi odluke koje bi išle u ovom smjeru.” Nedvojbeno, ovdje je na pristojan način rečeno “ne pravi urote s drugima”, kad je riječ o izboru papinog nasljednika. Paragraf 80 nastavlja: “Isto tako, želim potvrditi i odredbe koje su izdali moji prethodnici, a koje za cilj imaju isključiti vanjska uplitanja u izbor Vrhovnog Svećenika… Namjera mi je ovim zabranama obuhvatiti sve moguće oblike uplitanja, protivljenja ili sugestije, svjetovne vlasti bilo kojeg stupnja ili poretka, te drugih pojedinaca ili grupa koje bi možda pokušale izvršiti utjecaj na izbor Pape.”

Na slici Kardinal Daneels stoji jako blizu “novog pape”, dok se svijetu predstavlja kao ponizni “papa Franjo”

Paragraf 81: “Kardinali elektori imaju se nadalje suzdržati od svakog oblika paktiranja, dogovora, obećavanja ili bilo kakvog drugog priklanjanja koje bi ih moglo obvezati da daju ili ne daju svoj glas osobi ili osobama. Ako bi do toga ipak došlo, čak i pod zakletvom, proglašavam da je takvo opredjeljenje ništavno i nevažeće i nitko nije obavezan izvršiti ga. Namjera mi međutim nije, zabraniti razmjenu mišljenja za vrijeme upražnjene Stolice.” Paragraf 83: “S istom ustrajnošću koju su pokazivali i moji prethodnici, iskreno potičem kardinale elektore, da se u izboru Pape, ne dopuste voditi prijateljstvom ili averzijom tj. da ne padnu pod utjecaj naklonosti ili osobnog prijateljstva prema nikome, te da ne dopuste uplitanje osoba na vlasti, interesnih skupina, mass medija, sile ili straha od gubitka popularnosti.”

St. Gallen mafija

Posljednjih dana, tjedana i mjeseci, na površinu su isplivale optužbe da je tijekom izbora kardinala Jorgea Maria Bergoglia – pape Franje došlo do povrede normi iz Universi Dominici Gregis, konkretno iz 2.dijela, 4.poglavlja, paragrafi 78-86. Prvi dokumentirani dokaz za to imamo u autoriziranoj biografiji kardinala Godfrieda Daneelsa koja je izašla 1.10.2015. U članku koji je objavljen 23.09. iste godine, Karim Schelkens ko – autor Daneelsove biografije izjavljuje:”Bergogliov izbor pripremljen je bez sumnje u Sankt Gallenu (gradić u Švicarskoj gdje su se urotnici prvi put sastali) …Očito su na privatnim sastancima Sankt Gallen grupe i drugih koji su u to bili uključeni, za života pape Benedikta XVI i bez konzultacija s njim, napravljeni planovi za izbor njegova nasljednika upravo protivno Universi Dominici Gregis, paragrafu 79. Također je očito da je na privatnim sastancima Sankt Gallen grupe i drugih uključenih, smišljena zavjera da se individualno i grupno izvrši utjecaj na članove kardinalskog zbora kako bi kardinal Jorge Mario Bergoglio bio izabran za papu – protivno Universi Dominici Gregis, paragrafu 80. Prekršen je i paragraf 81 koji zabranjuje paktiranje, dogovaranje, obećavanje ili druga unaprijed donesena opredjeljenja, koja bi ih obvezala da svoj glas daju određenom kandidatu, u ovom slučaju kardinalu Bergogliu-sadašnjem papi Franji. 24.09.2015. otac John Zuhlsdorf u članku na portalu National Catholic Register, komentirajući biografiju kardinala Daneelsa piše da kardinal u svojoj knjizi zapravo priznaje postojanje “mafia cluba” koji je posudio ime St. Gallen, a koji je osnovan s ciljem pokretanja drastičnih reformi u Crkvi koje bi je “učinile modernijom” i kojom bi upravljao kardinal Bergoglio.

25.09.2015. i portal LifeSite News donosi članak o izlasku autorizirane biografije kardinala Daneelsa u kojoj on priznaje da je dio kleričke “mafije” koja je izrežirala Franjin izbor. U članku se navodi kako sam kardinal Godfried Daneels, javno i uz popriličnu dozu humora priznaje kako je bio redoviti član tajne interesne skupine crkvenih osoba koja se sastajala u švicarskom gradiću Sankt Gallenu. U članku se dalje navode izjave kardinala Daneelsa da su se članovi St. Gallen grupe službeno i diskretno nazvali “mafija” i da su si za cilj postavili zaustavljanje rastućeg utjecaja kardinala Ratzingera pod pontifikatom Ivana Pavla II. Citat iz članka: “Izbor kardinala Bergoglia bez sumnje je bio pripremljen u Sankt Gallenu i glavne točke programa kojeg sada provodi papa Franjo iste su one o kojima su kardinal Daneels i društvo raspravljali pred više od deset godina. Početkom 2000. kada se počeo nazirati kraj pontifikata Ivana Pavla II, strateški su sagledali sve što bi se moglo dogoditi u Crkvi nakon njega. Kada im se pridružio kardinal Silvestrini dobili su više taktički i strateški karakter.”

Sve ove aktivnosti predstavljaju očito i nedvojbeno kršenje normi iz Apostolske Konstitucije Universi Dominici Gregis Svetog Ivana Pavla II kojom se regulira tijek izbora Rimskog Prvosvećenika i ovlasti kardinalskog zbora prije i za vrijeme konklava. Ponavljamo, grubo su prekršene norme od 76. do 83. paragrafa, koje zabranjuju paktiranje, lobiranje, urote, bilo kakve vanjske utjecaje itd. Posljedično, izbor koji nije u skladu s Universi Dominici Gregis nevaljan je i ništavan i nikakvo pravo ne pripada izabranome, čak i ako se nepravilnosti otkriju u budućnosti.

29.09.2015. LifeSite News je izvijestio i o tzv. “koncilu u sjeni” (shadow council) koji se sastao 25.05. iste godine na Sveučilištu Gregoriana u Rimu, a kojem su prisustvovali biskupi iz njemačkih, švicarskih i francuskih biskupskih konferencija, a na kojemu se raspravljalo u uvođenju modernističkih promjena u “pastoralnoj praksi” po pitanju Pričesti za rastavljene i ponovno vjenčane, kao i prihvaćanju katolika koji žive u “stabilnim” istospolnim vezama. U listopadu iste godine na Sinodi o obitelji raspravljalo se o ovim pitanjima na poticaj pape Franje, a katastrofalne posljedice svega na vidjelo izlaze upravo ovih dana. Lifesite je u ovom članku spomenuo biografiju kardinala Daneelsa u kojoj on spominje upravo “koncil u sjeni.” Švicarski biskupi također su priznali postojanje St.Gallen mafije. Iz svega navedenog imamo dovoljno dokaza za postojanje urotničke skupine, štoviše i urote protiv pape Benedikta XVI, koja je bez njegovog znanja i za njegovog života isplanirala izbor njegovog nasljednika čime je izbor kardinala Bergoglia za papu kanonski nevaljan, a sve njegove odluke, imenovanja, dekreti itd. ništavni.

https://abyssum.org/

SPREOBRAČAJTE DRUGE OB VSAKI PRILOŽNOSTI

Velikonočna nedelja 24. april 2011 ob 20:30

Moja draga, ljubljena hčerka, danes je pomemben dan. Z Mojim Vstajenjem od mrtvih sem izpolnil Svoje obljube, ki sem jih dal človeštvu, da bi vas pritegnil k Luči Nebes. Vstanite zdaj in pridite k Meni in vašemu odrešenju.

Moji otroci,  spreobračajte druge ob vsaki priložnosti. Ko boste šibkim dušam pojasnjevali Moje Nauke in jim izkazovali ljubezen, boste dosegli spreobrnjenje teh duš. Preplavil vas bom z velikimi blagoslovi. To je zelo poseben Dar od Mene in predstavlja dejanje velikega usmiljenja z vaše strani.

Moji otroci, spreobrnjenje bo rešilo duše. Ko se zgodi spreobrnjenje, se to potem razširi na prijatelje in sorodnike tiste osebe, ki se je spreobrnila. Spreobrnjenje ustvarja spreobrnjenje. Ni pomembno če se vam posmehujejo ali če z vami ravnajo kot da govorite neumnosti. Za to delo je potrebno veliko poguma, Moji ljubljeni, zvesti verni. Vsakič, ko boste pogumno vstali in pojasnjevali Moje Nauke drugim, vam bodo ljudje prisluhnili. Čeprav se vam bodo nekateri smejali in se bo zdelo, da vas ne jemljejo resno, pa bodo globoko v sebi prisluhnili temu, kar želite povedati.

Ko bo Sveti Duh deloval preko vas bodo ljudje čutili vzgib v svojem srcu, a ne bodo vedeli zakaj. Tako jih boste pritegnili k sebi. Nekateri ljudje se bodo počasi odzvali, toda bodite potrpežljivi. Malo po malo bodo začeli popuščati. Najprej vam bodo postavili vprašanje, ki se bo nanašalo na to kaj je prav in kaj narobe. Takrat se bo spreobrnjenje ukoreninilo. Nikoli ne prenehajte širiti Resnice Mojih Naukov. To ni potrebno početi tako, da pridigate. Namesto tega je lahko zelo prefinjeno. Spreobračajte druge v svojem vsakdanjem življenju preko navadnih pogovorov. Tako bodo ljudje bolj dovzetni.

Moji otroci, šokirani boste zaradi odziva ljudi, še posebno tistih, ki živijo v laži in temi. Na vaše besede se bodo odzvali na agresiven in posmehujoč način. Spraševali vas bodo ali resnično verjamete v takšne neumnosti. Potem vas bodo zmerjali in žalili. Vaša inteligenca bo postavljena pod vprašaj. Obtoževali vas bodo, da ste se obrnili k religiji zaradi osebnih težav. Od časa do časa se boste počutili v zadregi in se boste morda težko branili. Ostanite tiho v takšnih situacijah. Nato jim od časa do časa postavljajte vprašanja.

Vprašajte te duše: »Zakaj se tako počutite?« Več vprašanj kot jim boste postavili, bolj se bodo ti ljudje začeli poglabljati v svoje lastne odgovore. Vse ljudi ne boste prepričali o Resnici. Vendar pa vas bo vsako vaše vztrajno prizadevanje povzdignilo v Mojih Očeh. Pojdite, Moji otroci. Spreobračajte v Mojem Imenu in obdaril vas bom z mnogimi, mnogimi milostmi.

 Vaš ljubljeni Odrešenik
Jezus Kristus

POST JE POMEMBEN ZA VAŠE DUŠE

Sreda, 22. Februar 2012 ob 19.00

(Sporočilo prejela Marija Božjega Usmiljenja med čaščenjem Najsvetejšega Zakramenta.)

Moja draga ljubljena hčerka, povej Mojim otrokom, da je ta Postni čas, čas tihega premišljevanja, osebnih žrtev in priložnost za molitev za omiljenje vojne v svetu.

Posnemajte Moj post v puščavi tako, da delate majhne žrtve.

Post je pomemben za vaše duše. Post čisti duha in Mi prinaša veliko uteho.

Zelo veliko duš lahko rešite s tem, če se boste postili samo en dan v tednu. To je lahko po vaši želji. Vse kar je pomembno je, da darujete tisti dan za duše.

Uporabite ta čas, da Mi pomagate v Moji bitki za duše.

Premišljujte o Mojem življenju na zemlji in o daru, ki sem ga podaril s Svojo smrtjo na križu, da bi vsem Svojim otrokom zagotovil Večno Življenje.

Teh nekaj tednov Postnega časa morate uporabiti, da pripravite svoje duše in duše vaših bratov in sester.

Prosim, pripravite se za Sveti Teden in Veliko Noč tako, da zmolite to Križarsko Molitev (34) Moj Dar Posta Jezusu

O moj Jezus, pomagaj mi, da na svoj majhen način posnemam Tvoje Življenje Žrtvovanja za rešitev človeštva. Dovoli mi, da Ti v postnem času darujem post enega dneva v tednu za rešitev vsega človeštva, zato da bo lahko vstopilo skozi Vrata Novega Raja na Zemlji. Dragi Jezus, svojo žrtev Ti darujem z ljubeznijo in veseljem v srcu, da Ti pokažem kako zelo te ljubim. Po tej žrtvi Te rotim, da rešiš vse tiste duše, ki so morda padle iz milosti. Amen.

Otroci, ne dovolite, da vam strah zasenči vaše upanje v Večno Odrešenje. Očiščenje bo hitro.

Vi, Moji častilci, ki sprejemate Pečat Živega Boga ste blagoslovljeni.

Ne skrbite.

Biti morate močni.

Biti morate polni upanja in se vedno osredotočati Name.

Samo takrat se boste dvignili in brez obotavljanja hodili po trnjevi poti.

Jaz vas bom vodil in usmerjal na vsakem koraku vašega potovanja.

Vaš ljubljeni Jezus