1301. EDINA NEVARNOST ZA ČLOVEŠTVO JE ČLOVEK SAM

Četrtek, 1. januar 2015, ob 23:50

Moja draga ljubljena hči, oseba, ki vztraja v molitvi Mi bo postala bližja.

Pri tolikšni zmedi v svetu in v moji Cerkvi na zemlji, je izziv za človeštvo, da bi bilo sposobno razlikovati med dobrim in zlim v Božjih Očeh. Toda, mnoge Kristjane bo, nova svetovna oblika evangelizacije, ki se bo osredotočala izključno na politiko, odvedla proč od Mene. Namesto, da bi vas spodbujali, da ostanete zvesti Meni in da zaupate v vse kar Sem Jaz, boste odvedeni proč od Mene. Nikoli ne smete zamenjati Mojo Besedo z željami posvetnega sveta. Človeštvu sem vedno poudarjal, po Knjigi Mojega Očeta, o nevarnostih takšnega početja. Posvetni svet služi zgolj svojim lastnim potrebam. Ljudje na položajih moči, ambicij in sebičnih želja ustvarjajo pravila, ki vladajo posvetnemu svetu.

Toliko napačnih informacij je bilo razširjenih v povezavi z okoljem, a samo Bog lahko odloča, kako se bo zemlja obnašala. Človek lahko poškoduje zemljo, vendar je nikoli ne more uničiti, kajti vse te stvari so v Božjih Rokah. Pomanjkanje zaupanja v Boga pomeni, da človek verjame, da ima kontrolo nad vesoljem. Nespameten človek misli, da lahko njegova dejanja spremenijo Božje Zakone. Moder človek ve, da je Bog Vsemogočen in dokler je On češčen in Njegovi Zakoni upoštevani, potem bo človek preživel. Obstanek zemlje nima nič skupnega z umrljivim človekom. Samo Bog ima moč kontrolirati zrak, ki ga dihate; vodo, ki jo pijete in zmožnost, da vzdržuje življenje. Edina nevarnost za človeštvo je človek sam.

Človek bo pretental druge zaradi lastne koristi. Lagal se bo, če je le to v njegovo korist in kadar mu to ustreza. Zaupanje se zlahka uniči. Zdaj živite v dobi za katero morate vedeti, da bo svet ostal enak kot prej in da bodo kakršne koli podnebne spremembe prišle po Božji Roki. Poseg človeka v božje stvarstvo bo dovoljen le, če je v skladu z Božjo Voljo.

Moja Cerkev je Moje Telo. Vsi tisti, ki verujejo Vame so del Mojega Telesa. Tisti, ki so del Mene, bodo sledili Mojim Naukom. Tisti, ki trdijo, da vodijo Moje verne, se morajo ravnati po Božji Besedi. Njihova naloga je, da branijo Resnico – in da ne odstopajo od nje.

Če vas vlečejo stran od Mene, in če svet zavrača Mojo Besedo, potem je dolžnost Mojih svetih služabnikov, da opominjajo svet o tem kaj je prav in kaj narobe. Ko se Moji sveti služabniki oddaljijo od zadev, ki se nanašajo na dušo, v zameno za zadeve, ki so povezane s socializmom, potem vedite, da je to prefinjena in prebrisana prevara. To prav tako izneveri vse zaupanje Vame.

Vaš Jezus