1020. Kadar Moja Cerkev ohranja Božjo Besedo, morate ostati pokorni Moji Cerkvi

Torek, 14. januar 2014, ob 16:53

Moja draga ljubljena hčerka, kadar Moji služabniki, Moji verni in vsi tisti, ki izpovedujejo, da so od Mene, pravijo, da Me ljubijo, to ima dva pomena: Ljubijo Me, ker sprejemajo Mojo Besedo, in Me častijo z izpovedovanjem Resnice.

Kadar Me ljubite, morate ostati zvesti Moji Sveti Besedi. To pomeni biti pokoren Moji Besedi v vseh stvareh, ki se nanašajo na Resnico. Kadar kot Moji sveti služabniki izpovedujete Resnico Moje Besede, morate ostati pokorni Božji Besedi.

Kadar Moja Cerkev ohranja Božjo Besedo, morate ostati pokorni Moji Cerkvi. Ko pa pride dan, ko tisti z oblastjo v Moji Cerkvi ne bodo več oznanjali Resnice, tedaj morate ostati pokorni samo Meni. Zakaj Jaz Sem Cerkev. Brez Mene, vašega Jezusa, ni Cerkve.

Kadar se v Mojo Besedo posega in se jo nato prireja, to ne bo več Moja Beseda. Pokorni ste lahko samo Resnični Božji Besedi. Če boste sledili novemu nauku, ki ga je zasnoval človek in ki bo nadomestil Mojo Sveto Besedo v Mojih cerkvah po vsem svetu, potem Me bodo odgovorni za to bogoskrunstvo zanikali. Ostanite pokorni samo tistim, ki oznanjajo Božjo Besedo, kajti če to ni Moja Beseda, potem – ni od Boga.

Božja Beseda je Nedotakljiva. Nikdar je nihče ne sme spreminjati. Pokorščina Moji Cerkvi je pomembna. Pokornost Božji Besedi je tisto, kar določa, ali ste kristjani. Dan, ko boste nadomestili Božjo Besedo z nadomestkom, ki ga je izdelal človek, je dan, ko boste neposlušni Božji Besedi

V Mojih Očeh, v Moji Cerkvi na Zemlji, lahko ostanete pokorni samo, če se držite Resnice. Nikdar vas ne sme biti strah oznanjati Resnico, ker vas bo samo Resnica osvobodila.

Vaš Jezus