968. Prvo znamenje bo, da se bo Zemlja vrtela hitreje. Drugo znamenje se nanaša na sonce, ki bo videti večje, svetlejše in se bo pričelo vrteti

Torek, 12. november 2013, ob 20:30

Moja draga ljubljena hčerka, ko se bliža Moj Čas, bodo mnogi spali, toda tisti, ki so blagoslovljeni z odprtostjo svojih oči za Mojo Luč, bodo spoznali znamenja. Dani jim bodo tudi blagoslovi, da se pripravijo, in samo tisti, ki se Me oklepajo, bodo lahko vzdržali spremembe.

Bolj ko se približuje Dan Mojega Sijajnega Prihoda, več ljudi, ki trdijo, da ljubijo Boga, se bo oddaljilo od Mene. Celo tisti, ki pravijo, da so sveti in sebe poveličujejo znotraj hierarhije Moje Cerkve na Zemlji, ne bodo mogli videti Resnice. Resnice ne bodo videli, ker bodo tako zaposleni s skrbjo za zadeve in ceremonije, ki bodo Zame žaljive.

Prvo znamenje bo, da se bo Zemlja vrtela hitreje. Drugo znamenje se nanaša na sonce, ki bo videti večje, svetlejše in se bo pričelo vrteti. Poleg njega boste videli drugo sonce. Potem bo vreme povzročilo, da se bo svet zamajal, spremembe pa bodo pomenile, da bodo številni predeli Zemlje uničeni. Te kazni – in veliko jih bo – bodo človeštvu odvzele njegovo prevzetnost, tako da bodo duše rotile za Božje Usmiljenje. Nič drugega ne bo zganilo kamnitih src tistih, ki so Božjo Ljubezen izključili iz svojega življenja.

Greh človeštva se bo naglo stopnjeval, greh malikovalstva pa se bo trikrat ovil okoli Zemlje. Poganstvo, oblečeno kakor gosposka monarhija, se bo vtihotapilo v Mojo Cerkev na Zemlji. Ko bodo pogani sprejeli Mojo Cerkev, to ne bo zato, da bi častili Boga. Ko se bodo pogani, ateisti in ostali neverujoči, ki odkrito zavračajo Obstoj Boga, oklenili Moje Cerkve, ne bom Jaz, Jezus Kristus, tisti, pred katerim bodo pripognili svoje koleno. Ko bo Moja Cerkev razglasila, da sprejema vse, se ne dajte preslepiti. To ne bo pomenilo, da sprejemajo pogane v Mojo Cerkev zato, da bi se ti lahko priklonili pred Mojim Tabernakljem. Ne, to bo za razkazovanje malikovanja, tega povzroča greh napuha, pred Menoj, da bi oskrunili Svete in Nedotakljive Tabernaklje. Na Moje Oltarje bodo postavili poganske simbole ter zahtevali, da se nič hudega sluteče cerkvene skupnosti poklonijo in svoje sobrate ter sosestre sprejmejo z dobro voljo ter velikodušnostjo. Od vseh se bo zahtevalo, da zanikajo Resnico, tako da bodo sprejeli lažne častilce, ki bodo teptali Moje Oltarje. Tedaj se bo spustila Božja Roka.

Vojne se bodo širile; potresi bodo pretresali štiri konce Zemlje in lakota bo pestila človeštvo, vsaka hudobna kretnja ter žalitev, storjena pred Bogom, pa bo imela za posledico strahovito kaznovanje. Kadar bodo tisti, ki sprejmejo Moje Usmiljenje, vodili Mojo Cerkev – bo vsak demon preklinjal te Božje otroke. Da bi jih zaščitil, bo Bog posredoval, in gorje tistim, ki pljuvajo svojemu Stvarniku v Obličje.

Prišel je čas. Tisti, ki Me preklinjajo, bodo trpeli. Tisti, ki hodijo za Menoj, bodo preživeli to preganjanje, do Dneva, ko bom prišel Jaz, da jih potegnem v objem Svojih Usmiljenih Rok. In tedaj bodo samo tisti, ki ostanejo, ker so zavrnili Mojo Roko Usmiljenja, izročeni zveri, ki so jo malikovali in h kateri so se obračali po užitek.

Toliko ljudi Me bo zavračalo, prav do konca. Dve tretjini bosta pljuvali Vame, se upirali Mojemu Posredovanju in zoper Mene kričali vsakovrstne opolzkosti. Ko se bo Dan vse bolj približeval, bodo sovraštvo zoper Mene lahko opazili vsi. Celo tisti, ki pred svetom vzbujajo vtis, da častijo Boga, Me bodo na tihem preklinjali.

Dan, ko bo prevara zveri razkrita, tako da bo očitna vsem, bo dan, ki ga nihče ne bo pozabil. Zakaj tisti dan, ko bo svet videl sleparja, antikrista, vstati z Mojo Krono na svoji glavi – oblečenega v rdeča oblačila – bo dan, ko bo ogenj bruhnil iz njegovih ust. Ko se boste naposled zavedeli groze, ga bo zajel ogenj, on in vsi tisti, ki so mu prisegli zvestobo, pa bodo vrženi v brezno. In nato bom prišel Jaz, kakor Sem vam rekel. Jaz bom dvignil Svojo Cerkev ter svet zbral skupaj v edinosti s Sveto Voljo Mojega Očeta, in končno bo vladal mir.

Vse, kar sem vam povedal, je resnično. Vse, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo tako, kakor sem vam povedal. Zgodilo se bo hitro, kajti kljub Mojemu Srdu, ki ga povzročata človekova hinavščina in nehvaležnost, prihajam samo zato, da temu trpljenju končno naredim konec. Prihajam, da rešim vse grešnike, toda mnogi ne bodo hoteli biti rešeni.

Bodite močni, Moji ljubljeni verni, zakaj Jaz bom varoval vse grešnike, ki sprejmejo Mojo Roko Usmiljenja med Opozorilom. Tako bodo vsi Božji otroci, verniki in neverniki, vključeni v to Veliko Posredovanje iz Nebes. Toda po tem času bo Božji angel ločil dobre od hudobnih. Čas je kratek.

Vaš Jezus