879. Prva Sodba je blizu in zavrgel bom hudobne

Četrtek, 15. avgust 2013

Moja predraga ljubljena hčerka, vse Svoje apostole, ki poznajo Resnico, pozivam, da pokažejo pogum v teh težkih časih za človeštvo.

Čas, ko bodo vojne hkrati izbruhnile v številnih državah, je zelo blizu. Ko boste slišali o vseh teh vojnah in boste priča skrajni okrutnosti tistih zatiralcev, ki so med seboj vsi tesno povezani in ki povzročajo te vojne, boste vedeli, da je čas za Moj Drugi Prihod blizu.

Zdaj, ko se vam razodeva, vas bo več prepoznalo Resnico, ki jo vsebuje Janezova Knjiga – Razodetje. Ne bojte se, zakaj vse to se mora zgoditi. Številni, ki ne sprejemajo teh sporočil, delajo hudo napako, kajti Knjiga Resnice je sestavljena zgolj iz podrobnosti in skrivnosti, ki jih vsebuje Knjiga Razodetja. Jaz, Jagnje Božje, Sem edina Avtoriteta – samo Jaz imam dovoljenje od Mojega Očeta – da odprem Pečate, ki so tam vsebovani.

Če ne verujete v Knjigo Resnice, potem ne verujete v Knjigo Razodetja. Pazite. Tisti, ki zavrnejo Knjigo Razodetja, se odrekajo Mojemu Usmiljenju. Toda Resnica jim bo pokazana med Mojim Velikim Opozorilom, po Božjem Posredovanju, saj bi sicer mnogi nikoli ne poznali Mene niti ne bi razumeli Velikega Usmiljenja, ki ga prinašam svetu. Nikdar ne smete ničesar dodati Knjigi Razodetja, jo poskušati interpretirati ali vzeti kar koli iz nje, da bi ustregli svojim lastnim željam, zakaj za to boste kaznovani. Kadar počnete te stvari, posegate v Božjo Besedo. Ta Knjiga vam je bila obljubljena. Bog je poslal Svojo 7. Glasnico, da razodene Resnico. Sprejmite to z Zaupanjem Vame, ali pa boste hodili sami, v nevednosti glede strašne prevare, ki bo doletela tiste, ki zavračajo Božjo Besedo.

Mnoge, mnoge spremembe se bodo zdaj zgodile v svetu, ki jih noben človek ne bo prezrl. Religije bodo postale nesmisel, ko bodo milijoni sprejeli pogansko vero, o kateri jim bodo pravili, da časti Boga. Ponižnost in ljubezen do ubogih bosta razloga, tako vam bo rečeno, zakaj bo prenovljena in razsvetljena Cerkev napovedovala nov začetek. Kot jagnjeta v zakol vas bodo vodili v ognjeno jezero. Ko boste dojeli strahotno gnusobo, kamor so vas zvlekli, bo morda prepozno. Kadar se klanjate zveri, vas bo okužila in mnogi boste sčasoma postali sužnji.

Velike spremembe v političnih in medijskih sistemih sveta bodo za posledico imeli veliko delitev. Tisti, ki so zvesti Bogu v vsem, kar je bilo svetu dano po Meni, Jezusu Kristusu, bodo živeli. Tisti, ki Me zavrnejo, ne bodo imeli življenja, zakaj postali bodo nesposobni sprejeti Moje Usmiljenje. Moje Srce, čeprav bo zaradi tega presekano na dvoje, bo postalo trdo in Moja Pravičnost bo prevladala.

Prva Sodba je blizu in zavrgel bom hudobne, kajti Novo Nebo in Nova Zemlja bosta sprejela samo tiste, ki so sprejeli Moje Usmiljenje. Mnogi bodo rekli, češ, Bog je usmiljen. Nikoli ne bi pokazal takšne krutosti. Moj odgovor je takšen:
Zemlje, kot jo poznate, ne bo več. Namesto nje bo nastala nova, prenovljena zemlja – veliko večja, sijajnejša kot prej, na kateri bo dvanajst narodov prebivalo v ljubeči harmoniji. Samo tisti, ki Mi ostanejo zvesti, in tisti, ki Me ne poznajo, a bodo sprejeli Mojo Roko, ko jim med Opozorilom dokažem Resnico, bodo vstopili skozi vrata. Nato jih bom zaprl. Zatem noben drug človek ne bo vstopil, zakaj Moja Sodba bo izvršena. Vsa žalost bo pozabljena in hudobni bodo vrženi v Pekel, kjer bodo trpeli vso večnost. Človek nikoli ne sme podcenjevati Moje Velike Ljubezni, Usmiljenja in Sočutja. Toda prav tako bi se moral bati Mojega Kaznovanja, ker bo dokončno, tedaj ko se bo oglasila poslednja trobenta na Veliki Gospodov Dan.

In nato bo konec.

Vaš Jezus