873. Duša ne more zopet postati celovita, dokler ne prizna Božje Veličine

Petek, 9. avgust 2013

Moja draga ljubljena hčerka, ljudje ne razumejo v celoti, kaj pomeni biti v edinosti z Mojim Srcem. Jaz, Jezus Kristus, sem prišel, da bi osvobodil človeštvo iz njegovega suženjstva grehu. Greh je nastal, ko je bil Lucifer prepričan, da je večji od Boga. Zaradi svoje zlobne zavisti je zapeljal človeka – prva Božja otroka, Adama in Evo – da sta se obrnila proč od Njega.

Moja smrt je podelila vsem Božjim otrokom Dar odrešenja. Mnogim ljudem na svetu, vseh veroizpovedi, vključno s tistimi, ki ne verujejo v Boga, ali tistimi, ki zanikajo Boga in dajejo lažnim malikom prednost pred Njim, je vsem ponujen Dar odrešenja. Vsi ne bodo sprejeli tega Daru. K vsakemu izmed vas prihajam kot Odrešenik. Pred vsakega izmed vas bom prišel, da vam dokažem Resnico, preden napoči poslednji dan. Prišel bom, da ponudim Dar Večnega Življenja celo tistim, ki so v Božjih Očeh strašno grešili.

Božja Slava je prava pot za vas, vse, kar morate storiti, da bi dosegli ta Dar, pa je, da sprejmete Moje Usmiljenje. Bog je Vsemogočen, Silen in Popoln v vseh ozirih. Močno Ga ljubijo vsi angeli in svetniki v Nebesih. Zelo Ga ljubijo številne duše, ki danes živijo na svetu. Vse bodo doživele Njegovo Veliko Slavo v Novih Nebesih in na Novi Zemlji.

Bog ne potrebuje človeka. Le zaradi Svoje Ljubezni do človeka ponovno pošilja Mene, Svojega ljubljenega Sina, da ljudem prinesem Večno Življenje, ki ga je On obljubil. Zato je Potrpežljiv. Zaradi tega On zamiži na eno Oko pred grehom, v upanju, da se bodo Njegovi otroci vrnili k Njemu ter sprejeli Njegovo Ljubezen.

Ljubezen je močna, kadar je čista in prihaja od Boga. Kadar je duša čista, bo zlahka pritegnjena v Božjo Ljubezen. Duše, ki morajo biti očiščene, bodo sprejele Božjo Ljubezen, če sprejmejo trpljenje, ki je potrebno, da zopet postanejo celovite. Duša ne more zopet postati celovita, dokler ne prizna Božje Veličine in se pred Njim ne prikloni v ponižnem služenju.

Dan, ko vam bo vsem pokazana pot do zveličanja, je blizu. Prav vsakemu grešniku bo dana možnost, da se obrne na Boga. Na tiste, ki se bodo, se bo obilno usulo Moje Usmiljenje.

Vaš Jezus