987. Jaz pripravljam svet na Svoj Drugi Prihod in mnogi Me bodo zaradi tega sovražili

Ponedeljek, 9. december 2013, ob 16:15

Moja draga ljubljena hčerka, nič Me bolj ne žali kakor tisti, ki poznajo Moje Nauke, dane svetu po Knjigi Mojega Očeta (Sveto Pismo), ki pa razlagajo Božjo Besedo tako, da bi ustrezala njihovim lastnim poželenjem. Tisti, ki skušajo ustrahovati druge in ki jih mučijo z uporabo Moje Svete Besede, zagrešijo hudo napako. Ne uporabljajo Daru ljubezni, da bi posredovali Resnico. Namesto tega se po njihovih žilah pretaka sovraštvo, ki ga povzroča greh napuha. Mar ne veste, da je Moja Beseda večna? Preprosta je, zato da vsi ljudje, vključno s tistimi, ki se rodijo z malo razuma, kakor tudi tisti brez kakršnega koli znanja o Meni, lahko razumejo, kaj jim Jaz govorim. Zakaj bi Jaz nekomu izročil en pomen Svoje Besede, nato pa drug pomen nekomu drugemu?

Po Ukazu Svojega Očeta Jaz pripravljam svet na Svoj Drugi Prihod in številni Me bodo zaradi tega sovražili. Tisti, ki se imate za elito, za redke izbrance in samooklicane preroke, niste sposobni, da bi brisali Moje Noge, tako polni sovraštva ste. Navdihnjeni od hudobnega duha in tako prevzetni ste slepi za Resnični Glas Svetega Duha. Sveti Duh se nikoli ne more spustiti na vaše zakrknjene, sovraštva polne duše, kajti vi ne zastopate Mene. Tisti, ki razumete Resnico, vsebovano v Najsvetejši Knjigi, Svetem Pismu, vedite, da ne smete zlorabljati tega Velikega Daru vednosti. Nikoli ji ne smete ničesar odvzemati ali dodajati. Niti ne smete iz nje poskušati ustvariti kakršnih koli novih razlag ali pomenov.

Pripravljam vas vse zgolj zato, ker drugače večina od vas ne bi sprejela Mojega Božjega Usmiljenja. Če vas ne bi ustrezno pripravil, potem ne bi bili pripravljeni. In vendar, čeprav vam zdaj govorim, Me kljub temu mnogi žalite. Kadar drugim delate hudo, boste močno trpeli. Tisti, ki drugim delate hudo, nato pa pravite, da to delate v Mojem Imenu, vedite, da se Mi nikoli ne boste pridružili v Raju. Kadar zavračate Božjo Besedo, nikoli ne boste sprejeli Resnice. Tako trmasti ste, tako polni ponosa in samopravičnosti, da ne morete občutiti Resnične Ljubezni, ki lahko prihaja le od Mene, Jezusa Kristusa. Pojdite proč od Mene, ne poznam vas. Vi niste od Mene.

Hudobni duh bo številne prepričal, da bo Moja Pravičnost tako usmiljena, da bodo vsi sprejeti v Moj Novi Raj. Kmalu bo pregledana vsaka Resnica, zabeležena v Evangelijih, in bo nato interpretirana v drugačni luči. Mnogi bodo zavedeni in mnogi se ne bodo potrudili, da bi pripravili svoje duše, vključno s tistimi, ki verujejo v Moj Drugi Prihod. Ta lažni občutek varnosti bo največja prevara, zasnovana, da bi človeka prikrajšala za njegovo naravno pravico do Božjega Kraljestva. Kjer človek ne išče sprave v odpuščanje svojih grehov, tam, v Mojih Očeh, ne more biti nobenega odrešenja.

Moja Pravična Roka bo padla na človeški rod. Ločil bom nehvaležne duše – tiste, ki so se odločile malikovati svoje lažne bogove iz zlata in srebra ter posvetne in prevzetne voditelje – od krotkih in ponižnih. Izkazal bom Usmiljenje vsem, ki Me rotijo, naj jih obvarujem, toda tisti glasni in nenasitni samooklicani preroki, ki Mi bodo odrekali duše, nikoli ne bodo iskali Mojega Usmiljenja, zakaj njihov napuh bo služil le temu, da jih za večno loči od Mene.

Vaš Jezus