1315. Z MODROSTJO PRIDE SPOSOBNOST VIDETI RESNICO

Sreda, 21. januar 2015, ob 20:24

Moja draga ljubljena hči, modrost je Dar, dan človeku z močjo Svetega Duha. Vse bogastvo, vsa moč in vsi dragi kamni na zemlji, ki si jih lahko človek pridobi ne pomenijo nič, če ne poseduje Dar modrosti.

Po modrosti pride sposobnost spoznati Resnico, ki jo je Bog dal človeškemu rodu po prerokih. Na žalost je modrost redkost v današnjem svetu. S tem ko podlegate stvarem, ki jih je ustvaril človek za človeka, ne boste mogli videti vsega kar je skrito pod plastmi zapeljivih stvari, ki prekrivajo svet, ker se človek žene po vseh užitkih, dejanjih, besedah in duhovnih stimulacijah, ki ne prihajajo od Boga.

Človek je rojen v svet gol, ranljiv in odvisen od drugih, da ga hranijo in oblačijo. Rojen je s telesom in dušo, ničesar pa ne bo vzel zraven, ko bo zapustil ta svet, vključno z obleko, ki ga obdaja. Človek se uči od človeka, toda učiti se mora tudi od Božje Besede. Kakršno koli dodatno znanje je lahko velik bonus, toda če se znanje uporablja nespametno, lahko drugim povzroča strašno bolečino. Če se znanje uporablja na moder način, lahko dopolni Načrt Boga, da bi pomagal Božjim otrokom in za njih poskrbel.

Človeški je zaveden glede Resnice. Velika prevara izčrpava znanje in človeškega duha. Greh ne samo sprejemajo, ampak ga tudi štejejo za krepost. Na kreposti gledajo, kot na nekaj slabega, kmalu pa bo samo omemba Mojega Imena v javnosti postala kaznivo dejanje.

Hudičev vpliv sprevrača človeški um in obrača vse na glavo. Hudič je nasprotje Boga, zaradi tega pa, če Bog pravi, da je nekaj prav, potem vas bo on, hudobec, prepričal, da to ni prav. Resnica se bo štela za laž, zlo dejanje ali zla beseda pa bo razglašena za Resnico. Vsi grehi, obžalovanja vredni v Božjih Očeh, bodo upravičeni, to pa bo vključevalo vse oblike zla.

Greh ne bo nikoli omenjen v novi svetovni cerkvi, ki prihaja. Dejanja, ki jih izvršujejo tisti, ki se želijo držati Božje Besede pa bodo postala nezakonita. In tako bo modrost, Dar od Boga, primanjkoval v vaši družbi, ko bo človeški rod sprejel dejanja, ki jih Bog obsoja.

Če vam svet govori, da je potrebno Božjo Besedo prezreti, in vztraja, da sodelujete v dejanjih, ki so povezana s smrtnimi grehi, potem vas ne morem rešiti. Ljudje so spodbujeni, da bi odobrili vsak pretkan zakon, ki zanika Božjo Besedo. Moji sovražniki so zelo aktivni pri spreminjanju toka zgodovine.

Vse dobre stvari, ki izhajajo iz Krščanske vere, bodo kmalu izginile, dokler ne bo prišel dan, ko boste preganjani zaradi prejemanja Svetih Zakramentov. Za vsako zlobno dejanje, ki ga bodo izvrševali tisti, ki Me prezirajo, bo Bog izlil Svojega Duha nad Svoje Otroke, da bi preprečil to zlo. Če tega ne bi storil, bi bilo le malo upanja, da bi se rešili Njegovi otroci pred temo, ki jih obdaja. Satan je razširil svoj vpliv v vsak kotiček sveta. Tisti, ki jih satan zapeljuje, so njegovi voljni zastopniki in se veselijo, ko premagajo vse nasprotnike Božjega ljudstva, zato da bi privedli svet na kolena. Toda Bog bo, zaradi Njegove Ljubezni do vas, zagotovil, da bo Modrost, podarjena človeku z močjo Svetega Duha postala oklep, s katerim bodo Njegovi zvesti služabniki usmerili ljudi stran od satanovega dima.

Božja Luč bo močno zasijala med Njegovim ljudstvom in pod Njegovo Zaščito bodo ohranili Njegovo Besedo in vodili druge k Duhu modrosti. Duše, ki Me resnično poznajo, bodo pritegnjene k Božjemu Daru modrosti. Sijala bo kot sonce in prinesla tolažbo vsemu Božjemu ljudstvu, ki bo prezirano, ko bo javno izpovedovalo svojo ljubezen do Boga.

Zlo ne bo, niti ne ne more premagati Daru modrosti, ki ga bo Bog kmalu podaril vsem tistim, ki ga ljubijo. Potem ne bo nič več zaustavljalo Boga v prizadevanju, da bi zbral vse narode v Njegovo ljubeče in varno naročje.

Vsem religijam, vsem dušam, vsem narodom bo dan Dar modrosti. Toda, prejmejo ga lahko samo tisti, ki resnično ljubijo Boga, kajti samo preko njihove ljubezni do Njega, bodo lahko molili za tiste, ki ne želijo imeti opravka z Njim.

Vaš Jezus