1037. Mati Odrešenja: Ti Molitvi, dragi otroci, spremljajo velike Milosti

Sreda, 5. februar 2014, ob 15:27

Moj otrok, dušam, ki so nekdaj poznale mojega Sina in ki so odtavale proč od Njega, se je teže vrniti nazaj k Njemu, kakor tistim, ki Ga sploh nikoli niso poznale.

Kadar izkusite Jezusovo Ljubezen in Mu nato obrnete svoj hrbet, to v vašem življenju povzroči veliko praznino. Nič ne more nikdar nadomestiti Njegove Navzočnosti. Ko torej duša poskuša priti nazaj k Njemu in čeprav jo moj Sin zmeraj pričakuje z veliko Ljubeznijo ter Potrpežljivostjo, je tista oseba še vedno negotova glede tega, kako naj odpre svoje srce.

Če se počutite odtujeni od mojega Sina, se nikdar ne smete bati, da Ga pokličete. Nikdar vas ne sme biti sram priti k Njemu, zakaj On je Vselej Usmiljen in bo odpustil vsakemu grešniku, kadar Ga za odpuščanje prosi skesana duša.

Kadar želite poklicati mojega Sina, Ga morate preprosto prositi, naj vas vzame v Svoje Usmiljenje, ostalo pa prepustiti Njemu.

Tukaj je posebna Križarska Molitev (133) Klic, da bi se vrnil k Bogu:

Dragi Jezus, odpusti meni, odtujeni duši, ki sem se Ti odpovedal, ker sem bil slep. Odpusti mi, ker sem Tvojo Ljubezen nadomeščal z nekoristnimi rečmi, ki ničesar ne pomenijo. Pomagaj mi, da zberem pogum, da bom hodil ob Tebi in s hvaležnostjo sprejel Tvojo Ljubezen in Usmiljenje. Pomagaj mi, da ostanem blizu Tvojemu Presvetemu Srcu in da nikdar več ne odtavam stran od Tebe. Amen.

Tisti, ki ne poznajo mojega Sina in ki želijo priti pred Prestol Boga Najvišjega, morajo moliti to Križarsko Molitev (134) Da bi verovali v obstoj Boga:

O Bog Najvišji, pomagaj mi, da bom veroval v Tvoj obstoj. Odženi proč vse moje dvome. Odpri moje oči za Resnico o življenju po smrti ter me vodi po poti k Večnemu Življenju. Prosim, naj občutim Tvojo Navzočnost, in podeli mi Dar resnične vere, preden umrem. Amen.

Ti Molitvi, dragi otroci, spremljajo velike Milosti, tistim, ki ju molijo, pa bo pokazana Resnica, in njihova srca bodo napolnjena z veliko ljubeznijo, ki je na Zemlji nikdar poprej niso izkusili. Nato bodo očiščene njihove duše.

Pojdite zdaj v vednosti, da boste tedaj, ko boste blizu Bogu, blagoslovljeni z Milostjo velikega miru.

Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja