940. Vsako novo pravilo, ki ga bodo kmalu uvedli sovražniki znotraj Moje Cerkve, bo zasmehovalo Resnico, ki jo je zapisal Moj Oče

Četrtek, 17. oktober 2013, ob 20:38

Moja draga ljubljena hčerka, ko bi vsaj več ljudi zares verovalo Vame, njihovega Jezusa, potem bi našli mir v svojih srcih. Kjer ni zaupanja, tam je strah. Strah preprečuje, da bi Božja Ljubezen prodrla v vašo dušo, in tako postanete ujetnik. Nič ne bo odvzelo bremena, razen Moje Luči.

Kadar vam Jaz povem Resnico, to delam samo zato, ker vas ljubim in hrepenim po dnevu, ko bomo končno združeni. Ne bojte se Resnice. Moja Ljubezen vas bo napolnila s pogumom ter z močjo, da boste ostali neomajni in zvesti Meni v vseh stvareh. Jaz varujem vse tiste med vami, ki Me prosite, toda samo tiste duše, ki se Mi popolnoma prepustijo, bodo brez strahu.

Hudobija zveri bo zakrinkana kot očarljiva ter moderna in se bo vsem razkrivala za masko človekoljubja, dobrodelnosti ter »skrbi za uboge«. Niti za trenutek ne mislite, da vam bodo satanovi učenci kdaj koli pokazali svoje prave barve. Vsaka predložena laž, ki naj bi nadomestila Resnico, se bo zdela logična in v skupno dobro vseh. Vsako novo pravilo, ki ga bodo kmalu uvedli sovražniki znotraj Moje Cerkve, bo zasmehovalo Resnico, ki jo je zapisal Moj Oče v Desetih Zapovedih, danih Mojzesu. Vsaka kretnja, četudi morda prefinjena, bo zasnovana, da bi žalila Mene, Jezusa Kristusa, Sina Človekovega. Zapeljivec se po svojih slugah ne more upreti norčevanju iz Mene, kajti on Me sovraži. Sramotil bo vsako posodo v Moji Cerkvi z dejanji, besedami in dodajanjem satanističnih simbolov. Samo tisti, ki poznajo Resnico, bodo videli te gnusobe ter natanko razumeli, kaj takšne geste v resnici pomenijo.

Moč satana lahko zbega, zavede in muči Moje učence. On, satan, vas nikoli ne bo pustil pri miru, še posebej kadar pričujete za Resnico. Toda vedite tole – premagati ga je mogoče, kadar popolnoma zaupate Vame. Kadar se Mi prepustite, mu ne bo dana moč, da bi vplival na vašo vero Vame. On, satan, je oplel. Njegova vladavina, čeprav je bila za človeštvo mučna, je pri kraju. Njegova poslednja žalitev pred Menoj bo izvršena po antikristu, ki Me bo oponašal ter preslepil svet, da bo slednji verjel, da je on Jaz, Jezus Kristus, in da je prišel odrešit svet.

Ko spoznate Resnico, se boste zmogli upreti skušnjavi. Kadar ostanete zvesti Resnici, ki jo vsebuje Presveto Pismo, boste rešeni.

Poslednji napad bo hiter, potem pa bom Jaz svetu pokazal Resnico, in samo tisti, ki so polni sovraštva do Mene, jo bodo zanikali. Ne bojte se, zakaj Jaz Sem edini Odrešenik človeštva. Samo Moja Ljubezen vas bo ohranila. Bojte se samo za tiste uboge duše, ki bodo pljunile Vame, ko se bom Jaz končno obrnil k njim, da jih vzamem v Novi Raj.

Vaš Jezus