SVEĆENIK KOJI JE POTPISAO SINOVSKU KOREKCIJU “BILO JE KATOLIČKI TO UČINITI”.

25. listopada 2017. by admin

Buckfast Abbey, Engleska – Broj potpisnika Sinovske Korekcije koja optužuje papu Franju za širenje sedam hereza, makar i propustom, podigao se na 245 profesora i klerika.

Kritike Sinovske Korekcije optuživale su potpisnike za postavljenje “sudaca nad Papom”, upotrebljavajući “pogrešnu metodu”, kršenjem Vatikanskih instrukcija za teologe. Nedavno, grupa sa Njemačkog govornog područja, postavila je alternativnu web stranicu u pokušaju da se odupru svjetskom medijskom utjecaju Korekcije.

Ali jedan Američki katolički svećenik i kanonski pravnik, koji je potpisao Sinovsku Korekciju, rekao je “Bilo je Katolički to učiniti”.

Life Site se našao sa Fr. Anthony Pillari iz Clevelanda, koji služi kao kapelan u Župi Plymouth, Engleska. Dok je prisustvovao stoljetnoj obljetnici Fatimske konferencije ove godine, održanoj u Buckfast Abbey u Devonu, podijelio je s nama svoje razloge za potpis Sinovske Korekcije.

Life Site: Fr. Pillari, što vas je osobno ponukalo, kao Katoličkog svećenika da poduzmete korake u potpisivanju Sinovske Korekcije?

Fr. Pillari: Za mene, kao Katoličkog svećenika i kanonskog pravnika, poduzeti ovaj korak u potpisivanju korekcije, bilo je iz ljubavi za Našeg Svetog Oca i iz ljubavi za Crkvu. To je vrlo bolan korak za bilo kojeg Katoličkog svećenika, ali naša Katolička Vjera govori nam, da je ovo korak koji trebamo poduzeti iz ljubavi prema Svetom Ocu i Crkvi. Rekao bih da je učiniti to Katolička stvar.

Što mislite pod tim da je to učiniti, Katolička stvar? Neki su kritizirali Sinovsku Korekciju za upotrebu krivih metoda, te ju okarakterizirali kao napad na Papu.

Vrlo jednostavno, zato što Sveto Pismo i Doktori Crkve indiciraju da je ovo Katolički pristup. Istina je da mnogi Katolici krivo misle kako biti dobar Katolik znači da bilo što da se dogodi, ne smije se nikada javno, u bilo kojem slučaju ne slagati sa Papom, ili ga kritizirati, ili po riječima Sv. Thomas Aquinasa, javno ukoriti.

Pravi Katolik – ako slušamo Sveto pismo i Doktore Crkve kao što je Sv. Augustin i Sv. Thomas Aquinas- shvaća kako trebamo svakom autoritetu u Crkvi pokazati poštovanje, ljubav i poslušnost, ali upravo iz poštovanja i ljubavi ponekad treba prema riječima Sv. Thomas Aquinasa, javno ukoriti našeg prelata ili autoriteta nad nama. Imamo svijetli primjer Sv. Pavla u Galaćanima. Sv. Pavao je rekao da se odupro Petru, suprotstavio mu se u lice, jer je Petar zaslužio osudu. Stoga nam Pavao daje ovaj primjer suprotstavljanja čak i prvom Papi zbog toga što je to bilo potrebno.

Sv. Augustin komentira Pavlovo suprotstavljanje Petru kao primjeru autoriteta u Crkvi, koji prihvaća kritiku i ne prezire ju, nego ju s voljom prihvaća kada je zastranio.

Nakon njega Sv. Toma Aquinski, koji je veliki doktor crkve, daje možda najjasniji primjer kada kaže: “ako je vjera ugrožena, onda subjekt treba ukoriti svog prelata čak javno”.  

Toma Aqvinski je tu naveo primjer Sv. Pavla koji je javno ukorio Sv. Petra, kada je prijetila opasnost od skandala obzirom na vjeru.

Stoga Sv. Toma, svima nama govori, svakom Katoliku, da iako je to vrlo bolno, javno nije čak niti opcija, nego dužnost.

 Da li je vjera doista ugrožena do točke kada je ukor neophodan?

Da, rekao bih da je vjera doista ugrožena.

Netko može postaviti pitanje: da li je ovo jednostavno pitanje akademske prirode za teologe? Ali zapravo nije neuobičajeno za svećenike čuti ljude kako im govore. “Oče, iako nisam vjenčan sa onom s kojom živim, sada Crkve kaže da je to uredu, sada mogu primiti Pričest.”

Užasna je pomutnja među Katolicima na uobičajenom nivou i čak među biskupima. Imate biskupa u jednoj župi SAD-a, koji će vam dozvoliti Pričest iako živite u preljubu , dok će vam drugi reći kako bi to bio smrtni grijeh. Imate različite države u kojima biskupske konferencije daju različite interpretacije. Stoga su ovo vrlo važne stvari, jer je naša misija kao svećenika pomoći svakome doći u Raj, a to znači prenijeti vjerno ono što nam je Isus govorio u Evanđelju.

Postoji pomutnja oko temeljnih stvari kod kojih je On bio vrlo jasan – da bilo koji čovjek koji se rastavi sa svojom ženom i vjenča drugom čini preljub. Kada su ga pitali za put u nebo, rekao je: Ako želite doći u nebo, čuvajte zapovijedi – Deset Zapovijedi. Stoga su ovo vrlo važne stvari koje se trebaju razjasniti i koje zahtijevaju ovakav tip javnog djelovanja.

Spomenuli ste izjavu Sv. Tomu Aquina o uvjetima kod kojih osoba može ispraviti prelata, čak i javno. Da li je itko drugi govorio na sličan način?

Da, postoje brojni autori. Naravno Sveto Pismo, Sv. Augustin, Sv. Gregory, Isidor, veliki kanonist Gracijan, ali također i Sv. Robert Bellarmine. Zapravo Bellarmine nam daj zanimljivu analogiju. On je također doktor Crkve i veliki učitelj i napisao je raspravu o papinstvu sa velikom ljubavlju, doista nastojeći obraniti papinstvo. Ali u svojoj raspravi o papinstvu, također je razjasnio pitanja o tome da li može biti situacija koja bi dovela do otpora papi.

Bellarmine je rekao, da kao što bi bilo dopustivo oduprijeti se papi, kada bi ovaj fizički napao neku osobu, na isti način bi papine riječi i djela, koje bi riskirale nauditi vjeri, opravdano dozvolile otpor njemu i njegovom radu. U situaciji kakva je sada, rekao bih da je jednostavno Katolički to učiniti.

https://www.lifesitenews.com/news/priest-who-signed-the-filial-correction-it-was-the-catholic-thing-to-do

http://hrvatskikrsnizavjet.com/svecenik-koji-je-potpisao-sinovsku-korekciju-bilo-je-katolicki-to-uciniti/