896. Številni med vami, ki pravite, da Mi služite, niste primerni, da bi vstali in se razglašali za Božje služabnike

Sobota, 31. avgust 2013

Moja draga ljubljena hčerka, nekaj časa nazaj sem vam vsem dejal, da posejte semena, tako da boste lahko nahranili sebe in svoje družine med preganjanjem. To počnem z razlogom. Posejati morate, pa četudi le nekaj semen – čistih semen, v katera ni poseglo človeško vmešavanje. Jaz bom nato pomnožil sad, ki ga bodo obrodila, in vsi bodo imeli dovolj hrane, ko bo svet trpel veliko lakoto. Tisti dnevi niso daleč, nastopili pa bodo iz več razlogov.

Poljščine bodo kontaminirane zaradi posegov pohlepnih kmetovalcev. Pridelek, ki ga bodo obrodile, ne bo ustrezen za vašo prehrano. Nato bo vojna pomenila, da bo le malo ljudi lahko obdelovalo zemljo. Potem bo tu ogenj, ki se bo razlil prek štirih koncev sveta, in vse bo postalo nerodovitno. Te strašne preizkušnje bo povzročilo širjenje zla, toda številni ljudje bodo preživeli, če bodo zaupali Vame. Pripraviti se morate zdaj, kot če bi se bližala vojna in kot bi se pripravljali takrat, ko je hrana racionirana. Imejte obilo vode, kajti vse, kar shranite, bom Jaz pomnožil.

Prosim, ne mislite, da od vas zahtevam, da zapustite svoje domove, saj to ni potrebno. Vse, kar je potrebno, je malo priprave, pri čemer drug drugemu nudite pomoč. Moja Predragocena Kri bo prekrila vse tiste, ki verujejo v Moje Opozorilo človeštvu, zakaj čas, ko se bo odprl Tretji Pečat, bo sledil času vojne.

Toliki se ne bodo menili za Božjo Besedo, ki jo vsebuje Knjiga Razodetja. Toliko voditeljev in svetih služabnikov v Mojih cerkvah se ne odzove Moji prerokinji, natanko tako, kot so ravnali pred potopom.

Zdaj se obračam k Svojim svetim služabnikom. V koga verujete? Vame, vašega Jezusa, ali v dolgovezenja tistih, ki trdijo, da so izvedenci v teologiji, a ne poznajo Resnice? Predramite se. Pečati so se odprli. Vaša dolžnost je, da Mi pomagate rešiti duše, toda niste ostali pozorni na glas Mojega Klica. Rekel sem vam, da bom prišel kot tat ponoči. Ko bo prišel tisti dan, bo za duše, ki se niso pripravile, prepozno.

Čas, ko bodo trobente zadonele svoje sodbe, bo prišel hitro, čim bodo razkriti Pečati. Kaj tedaj? Ali se boste zdramili in Mi sledili na tisti stopnji ali pa Mi boste izgubili še več duš, medtem ko oklevate? Medtem ko čakate, da bodo drugi prevzeli vodstvo?

Spomniti vas moram, da je vaša vloga reševati duše. To delate z življenjem, v katerem Mi morate služiti, ne pa, da strežete napuhu in egoizmu tistih, ki poskušajo izkriviti Moje Nauke. Številni med vami v Mojih cerkvah ne razumete pomena Mojega Novega Raja in niste uspeli spomniti Božjih otrok na Mojo Obljubo. Spomniti jih morate na Resnico – na čas, pred poslednjim dnem.

Toliki med vami, čeprav ste prijazni, dobri, ljubeči in iskreno predani Moji Cerkvi na Zemlji, pozabljate na Moj Drugi Prihod. Kaj mislite, da je to in kaj ste se naučili? Koliko prerokov bi bilo potrebnih, da bi vas prepričali, da je ta čas že skoraj nad vami?

Kdaj ste slišali, da Bog ne pošilja Svojih prerokov, da pomaga pripraviti Svoje otroke na boj zoper hudobijo, ki okužuje človeško dušo? In kaj vam daje pravico, da domnevate, da Knjiga Razodetja vsebuje laži? Zanikate veliko tega, kar vsebuje, in o njej ne razpravljate. Zakaj? Mar ne veste, da to pomeni, da zanikate Božjo Besedo?

Preizkušate Moje Potrpljenje. Moja Jeza je velika. Vaše trmoglavo odklanjanje sprejetja Mojega Daru Posredovanja, da bi vas pripravil, Me žali. S preganjanjem tistih svetih služabnikov, ki Me prepoznajo po teh Sporočilih, drugim odrekate Dar Odrešenja. Slepi ste in vaša nevednost glede Mojih Naukov in Božje Besede, ki jo vsebuje Sveta Knjiga Mojega Očeta – Biblija – je osupljiva. Pravite, da Mi služite, toda ne poznate Me in zato ne vidite.

Kadar je vaša vera slabotna, Mi ne morete odpreti svojega srca. Če bi Mi odprli svoje srce, bi Me lahko razločno slišali, zakaj napolnjeni bi bili s Svetim Duhom. Žal številni med vami, ki pravite, da Mi služite, niste primerni, da bi vstali in se razglašali za Božje služabnike. Zaradi vas Se sramujem in vi sramotite Moje Ime, kadar v Mojem Imenu javno ponižujete svojo čredo. Kadar obsojate tiste, ki sledijo tem Sporočilom, prelamljate vsa Božja pravila, kajti ni vam bila dana oblast, da to počnete. Vaša ljubezen do samih sebe izpodriva vašo ljubezen do Mene, Jezusa Kristusa, in zato niste več primerni, da Mi služite. Preveč ste ošabni, da bi stali pred Mojim Prestolom.

Vaš Odrešenik
Jezus Kristus