863. Prepričali bodo Moje verne, da bodo prilagodili Zakone Moje Cerkve z izvedbo referenduma

Sreda, 31. julij 2013

Moja predraga ljubljena hčerka, vedno si zapomni, kako deluje hudič. Zelo pazi, da se ne razkrije. Zato med seboj meša resnice in laži, da bi povzročil zmedo. To je njegov najljubši način zavajanja duš. Nikoli ne bi povedal resnice, tako da bi drugim dopustil, da bi ga videli, kakršen v resnici je, ker pa je napuhnjen, mu bosta vedno uhajala njegova prevzetnost in njegovo sovraštvo do Mene. Tisti, katerih oči so odprte, bodo takoj prepoznali žalitve, ki se mečejo v Moj Obraz in pred Moje oltarje.

Zapomnite si, satan je ošaben, prevzeten, bahav in zelo, zelo prekanjen. Kadar je prisoten v dušah, ima samozavest, ki se porodi iz napuha in prevzetnosti ter prepričanja, da je nad Bogom. Vedno bo dajal znamenja, ki sramotijo Boga, toda le tisti, ki vedo, kaj iskati, jih bodo videli. Tisti, ki častijo satana in ki veliko svojega časa preživijo v skupinah, ki organizirajo obrede, s katerimi se mu klanjajo, bodo navdušeni, ko bodo videli ta znamenja. Vsi, ki so prodali svoje duše satanu, se bodo preko teh znamenj sporazumevali v znak prevzetnosti in kljubovanja zoper Mene, Jezusa Kristusa.

Tisti, ki vas v Mojem Imenu zavajajo, bodo prepričali Moje verne, da bodo prilagodili Zakone Moje Cerkve z izvedbo referenduma. Od vseh se bo zahtevalo, da opravičujejo nove prakse, kar bo pomenilo dvoje. Prva stvar bo odpravitev Moje Navzočnosti v Sveti Evharistiji. Druga pa je opravičevanje greha, in sicer s spodbujanjem ljudi, da pokažejo naklonjenost človekovim pravicam tistih, ki ne verujejo v Jezusa Kristusa.

Ta referendum bo poneverjen in laži bodo predstavljene kot Resnica. Ko bo uvedena nova ena svetovna religija, se bo Moja Cerkev na Zemlji – Resnična Cerkev – prikrila, da bo častila Mene.

Jaz Sem tarča zveri. Jaz Sem Ta, ki Ga hoče prizadeti. Ve, da Me ne more uničiti, zato bo namesto tega poskušal uničiti človeški rod, ki ga preklinja vsak trenutek. Njegov služabnik se ne bo zadovoljil zgolj s sramotenjem Moje Navzočnosti v Tabernakljih sveta. Ne bo jim dovolj, da bi uničili le Zakramente, tako da Me bodo lahko preklinjali. Zadovoljni bodo šele takrat, ko bodo z izvedbo najhujšega bogokletja ukradli duše. To bo takrat, ko bodo poustvarili Moj Prvi Prihod, tako da bodo dajali vtis, kot da je bil poslan Janez Krstnik. Človek, ki bo dejal, da je Gospodov prerok, bo lagal in vzbujal toliko občudovanja, ko bo antikrista razglasil za Mene, Jezusa Kristusa.

Antikrist bo v satanovi moči trdil, da je on Jaz, Jezus Kristus. Gorje tistim dušam, ki ga bodo sprejele odprtih rok, kajti pred njim bodo brez moči. Pustite tema dvema, da vaju potegneta v praznino svojih laži, pa se boste znašli tako daleč stran od Mene, da vas bo lahko samo Posredovanje Mojega Očeta privedlo v Moje Veliko Usmiljenje.

Ko bo v prihodnosti kdor koli nastopil in trdil, da je on Jaz, Jezus Kristus, vedite, da je lažnivec. Drugič ne bom prišel v mesu. Satan ne more izreči teh besed:
»Jezus Kristus, Ki je prišel v mesu.«

Kar pa bo rekel po ustih zveri, antikrista, bo naslednje:
»Jaz sem Jezus Kristus, sedaj sem prišel v mesu, da vam prinesem odrešenje.«

Ko se bo to zgodilo, Bo Moje Božje Posredovanje hitro, toda do tedaj bosta lažni prerok in antikrist ukradla že veliko duš.

Molite, molite, molite, da bodo vsi tisti, ki pravijo, da so Moji, ostali Moji.

Molite, da boste vsi imeli moč in pogum za nošenje Mojega Križa med največjim preganjanjem Mojega Telesa – Mojega Mističnega Telesa – Moje Cerkve na Zemlji v tem času.

Vaš Jezus