929. Obstaja zelo napačna predstava o tem, kaj napravi moškega ali žensko svetega oz. sveto v Mojih Očeh

Sreda, 2. oktober 2013, ob 22:15

Moja draga ljubljena hčerka, obstaja zelo napačna predstava o tem, kaj napravi moškega ali žensko svetega oz. sveto v Mojih Očeh.

Številnim ljudem na svetu, kar se tiče molitve, se zdi težko sprejeti prakso krščanstva. Tolikim dobrim in dobronamernim ljudem je težko tiho sedeti v mirni kontemplaciji Mojih Velikih Naukov, danih svetu zato, da bi razumeli, kaj se od njih pričakuje. Ne postavljam velikih zahtev. Ne silim duš, da preživijo ure in ure pred Menoj, a vendarle Sem tako vesel, kadar ponižne duše tako ravnajo – toda to je redkost.

Takole želim razviti intimen odnos z vsemi Božjimi otroci: Samo slišati moram vaš glasek, ki kliče k Meni, kadar bi želeli deliti svoje zaupne misli; svoje žalosti; svoje veselje; svoje skrbi; svoje neuspehe ter svoje hrepenenje po Meni, tako da se vam lahko razodenem in Me doživite.

Kakor še nikdar poprej v zgodovini sveta bo Bog dovolil, da bo občuten v dušah tistih, ki Ga bodo poiskali zdaj – po Meni, Njegovemu edinemu Sinu. Z Močjo Boga, Očeta, Najvišjega –prihajam pred najbolj nizkega, najbolj nevrednega, najbolj zbeganega, najbolj v duhu trpinčenega človeka, da vam izročim Dar, da boste čutili Mojo Navzočnost. Kako to naredim? Kako boste vedeli, da Jaz govorim z vami? Najprej vas bom napolnil s solzami spreobrnjenja. Pričeli boste čutiti veliko žalost, ko boste podoživljali Moje Križanje. Življenje boste pričeli gledati skozi Moje Oči celo v vsakdanjih situacijah. Pritegnilo vas bo k drugim, ki so že bili napolnjeni z Darom Svetega Duha.

Jaz ne izbiram tistih, o katerih ste prepričani, da so bolj vredni, bolj sveti, bolj blagoslovljeni, bolj disciplinirani od vas. Jaz izberem samo tiste, ki pridejo k Meni v popolni ponižnosti, ki so sami prostovoljno zapustili svojo svobodno voljo, tako da lahko postane Moja Volja.

Če Me resnično ljubite, boste spoznali resnični mir. Če Me resnično ljubite, Mi boste dejali:

»Jezus, Tvoja Volja je vse, kar šteje. Moja svobodna volja je Tvoja. Stori z njo, kakor Ti želiš.«

Kadar Mi neka duša to pove, je Moja resnična služabnica ter razlog, da lahko rešim preostanek tistih, ki so pretrmasti, da bi spoznali, kaj pomeni biti v edinosti z Menoj.

Naredim lahko veliko stvari in storim mnoge čudeže, kadar svobodno voljo, ki jo je vsaki osebi dal Moj Oče, darujete nazaj Meni, Njegovemu Sinu. To je največja sila, ki bo izničila moč zveri, ko bo prišla na oblast. Pridite k Meni in darujte svojo svobodno voljo Mojemu Očetu, da prinesete svobodo človeškemu rodu. Prosim, molite to posebno Križarsko Molitev:

Križarska Molitev (123) Dar svobodne volje Bogu:

Moj predragi Jezus, usliši to molitev od mene, najbolj nevredne duše, in mi pomagaj, da Te bom bolj ljubil. Po svoji svobodni volji Ti ta Dar, dragi Jezus, darujem nazaj, tako da lahko postanem Tvoj ponižni služabnik ter ostanem pokoren Božji Volji. Moja volja je Tvoja Volja. Tvoj Ukaz pomeni, da sem poslušen vsaki Tvoji želji. Moja svobodna volja je Tvoja, da z njo storiš, kar je potrebno za rešitev vseh ljudi, po vsem svetu, ki so ločeni od Tebe. Ta Dar, ki mi je bil podarjen ob rojstvu, izročam tvoji Najsvetejši Službi. Amen.

Bolj ko Me boste pričeli spoznavati, bolj boste razumeli dve stvari: Moji Nauki se nikoli niso spremenili. Jaz ljubim vse duše.

Vaš Jezus