885. Moj Drugi Prihod ne more nastopiti, dokler ne bo izkoreninjena onesnaženost z grehom

Sreda, 21. avgust 2013

Moja draga ljubljena hčerka, zdaj sta se pričela prenova in očiščenje Zemlje, kajti Moj Čas se približuje. Moj Drugi Prihod ne more nastopiti, dokler ne bo preko očiščenja, ki je potrebno na tej Zemlji, izkoreninjena onesnaženost z grehom.

Ko se bo Zemlja očiščevala, bodo duše vseh prepričanj vržene v prenovo duha in mnoge bodo prestajale strašen duhovni boj. Ne bodo razumele, kaj prestajajo, toda to bom dovolil zaradi Svojega Usmiljenja. Da bi bile sposobne stati pred Menoj in biti deležne Večnega Življenja v Novem Raju, se morajo duše najprej očistiti. To očiščevanje se bo dogajalo na Zemlji, in sicer za tiste, ki bodo preživeli antikristovo preganjanje, pa tudi za tiste, ki bodo preživeli prehod v Novi Raj. Istočasno bo Zemlja pričela svojo lastno prenovo in vse zlo bo izkoreninjeno stopnjo za stopnjo.

Bodite hvaležni, da Moj Oče ni izgubil Svojega Potrpljenja in da ne kaznuje Svojih otrok tako, kot zasluži teža njihovih grehov. Prav tako bodite hvaležni, da ne ravna tako, da bi zdaj zgolj obrnil Svoj Hrbet in preprosto vzel tiste, ki Ga resnično ljubijo, z Zemlje, ki se Mu zaradi svoje grešnosti gnusi.

Moj Oče vztraja, ker so Njegovi otroci Njegova Stvaritev, in On ne bo dovolil, da bi jih vzel satan. Lucifer je bil tako zavisten, da se je takrat, ko je Moj Oče ustvaril človeka po Svoji Podobi, zaklel, da se bo boril do poslednjega dne, da bi človeka nahujskal zoper njegovega Stvarnika.

Moj Oče bo iz Ljubezni posredoval, da bo izničil satanovo moč. Vsak poskus satanove različice Troedinega Boga, ki jo sestavljajo lažni prerok, antikrist in hudi duh, bo onemogočen. Ta bitka bo umazana, nepoštena do mnogih duš, ki bodo preslabotne, da bi se iztrgale iz krempljev zla, toda v njej bo zmagal Vsemogočni Bog.

Vi vsi se morate obrniti na Mojega Očeta in Ga rotiti, da reši vaše duše ter vas zaščiti pred tem, da bi sledili zveri na poti v pogubo.

Vaš Jezus