1073. Bog Oče: Kajti to je poslednje obdobje – zadnje poglavje v izpolnitvi Moje Svete Volje

Četrtek, 13. Marec, 2014, ob 20.45

Moja predraga hčerka, Moja Zaščita je zdaj, v teh časih podeljena vsem Mojim otrokom v svetu, ki me ljubijo. Svojo Zaščito podeljujem v izobilju zaradi groženj s katerimi se sooča človeštvo v tem obdobju zgodovine.

Vi, Moji otroci, morate moliti za vsakega izmed tistih, ki so Mi izgubljeni. Hrepenim po njih. Hrepenim po njihovi ljubezni. Jokam za njimi. Čakam na dan, ko bodo razumeli Mojo Zavezo, ki sem jo ustvaril na začetku. Kajti to je poslednje obdobje – zadnje poglavje v izpolnitvi Moje Svete Volje. Po Moji Zavezi sem dal človeku potreben čas, da pride k pameti in da prepozna samega sebe za to kar je in za to kar ni. Človek je bil ustvarjen po Moji ljubeči Roki, po Moji Lastni Podobi. Človekovo dušo sem preplavil s Svojo Ljubeznijo in mu po Mojem Daru svobodne volje, dal popolno svobodo. Nikoli si nisem želel, da bi Mi človek vračal svojo ljubezen iz strahu do Mene. Želel sem si samo to, da bi me ljubil, tako kot sem ga Jaz ljubil. Svoje angele sem ustvaril pred človekom, da bi mi služili, ampak zaradi Moje ljubezni do njih, sem tudi njim podelil Dar svobodne volje.

Zaradi izdaje luciferja je človek trpel. Njega, luciferja, sem ljubil, bil mi je naklonjen. Podarjeni so mu bili izredni darovi in moči in veliko angelov mu je služilo. Ko sem ustvaril človeka, je lucifer postal ljubosumno jezen. Ni mogel prenesti, da bom tako zelo ljubil Svoje otroke in zato se je odločil, da Me loči od Mojih otrok. Skušal je Adamo in Evo, to pa je pomenilo, da sta onadva, po svoji svobodni volji, zavrnila Mojo Moč in si mislila – tako kot je storil lucifer – da bosta lahko imela Mojo Moč in si prisvojila delček Moje Božanskosti.

Lucifer, skupaj s svojimi zvestimi angeli – od katerih so vsi počenjali in še počenjajo grozodejstva proti Mojim otrokom – so bili pahnjeni v brezno za vso večnost. Ampak zaradi njihove svobodne volje, ki sem jim jo prostovoljno dal in z ljubeznijo do človeštva, je nikoli nisem vzel nazaj. Tako sem ustvaril Zavezo, da bi po Mojih Načrtih, s katerimi bi jih odkupil, pridobil nazaj njihove duše. Ogromno milosti so prejeli od Mene. Poslal sem preroke, da bi jih opozoril na nevarnosti podleganju skušnjavam hudiča. Dal sem jim Deset Zapovedi, da bi jih vodil in da bi jim pomagal živeti v skladu z Mojo Voljo. Poslal sem jim Svojega edinega Sina, vzetega (rojenega) iz Mojega Lastnega Bitja (Mesa), da bi jim prinesel svobodo pred peklom. Tega niso sprejeli, toda Njegova smrt na Križu je bila prelomnica v Mojem Načrtu Poslednje Zaveze.

Knjiga Resnice je zadnji del Mojega Posredovanja, pred Poslednjim Dnem, ko bom vse Svoje otroke zbral skupaj in jih ponesel v Raj, katerega sem ustvaril za njih že na začetku. Tisti, ki poslušajo Resnico in ki ostajajo zvesti Moji Sveti Besedi, bodo našli veliko milost pri Meni. Tisti, ki pa ne, bodo vseeno našli milost pri Meni, po življenju, ki ga živijo, po ljubezni, ki jo izkazujejo drugim in po njihovi čistosti duše. Sprejel jih bom takrat, ko bodo sprejeli Roko Usmiljenja, ki jim jo bo ponudil Moj Sin. (v času Opozorila)

Poslednja stopnja izpolnitve Moje Zaveze bo boleča. Zaradi vpliva satana in njegovih demonov, bo veliko ljudi zavedenih s tem, da bodo častili njega in vse njegove služabnike, ki hodijo med vami. Dopuščal bom trpljenje duš in stiske, ki jih bo prenašalo veliko nedolžnih ljudi, vendar le za kratek čas. Nato pa bom iz obličja Zemlje odstranil Svoje sovražnike. Obljubljam vam, dragi otroci, da bom olajšal vaše bolečine, žalosti in strah, s tem, da vam bom podaril močne Milosti in Blagoslove. Zaščiteni boste po Moji Hierarhiji angelov, ki vas bodo obdali.

Da bi Me prosili, naj preženem vaš strah in žalost ter vam podelim svobodo pred preganjanjem, prosim, molite to molitev:

Križarska Molitev (140) Zaščita Hierarhije angelov:

Predragi Oče, Bog vsega Stvarstva, Bog Najvišji, podeli mi Milost in Zaščito po Svoji Hierarhiji angelov. Omogoči mi, da se osredotočim na Tvojo Ljubezen do vsakega izmed Tvojih otrok, ne glede na to, kako Te žalijo. Pomagaj mi, da brez strahu v svojem srcu razširjam vest o Poslednji Zavezi, da bi pripravil svet na Drugi Prihod Jezusa Kristusa. Podeli mi Svoje posebne Milosti in Blagoslove, da premagam preganjanje, ki mi ga zadajajo satan, njegovi demoni ter njegovi zastopniki na Zemlji. Nikoli ne dovoli, da bi se bal Tvojih sovražnikov. Daj mi moč, da bi ljubil svoje sovražnike in tiste, ki me preganjajo v Božjem Imenu. Amen.

Otroci, v teh časih morate ostati močni. Nikoli ne poslušajte sovraštva in zlobe, ki bosta pokrivala Zemljo zaradi okuženosti, ki prihaja. Kadar se ne menite za sovraštvo in zlobo, Mi lahko služite na najkoristnejši način, brez kakršne koli hudobije v svojih srcih.

Pripravite se, kajti mnogo jeze bo izbruhnilo v svetu, ki bo usmerjena v Mene, Boga Najvišjega in v Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. Molite za tiste, ki bodo potegnjeni v spiralo laži, kar jim bo prineslo nič drugega kot žalost.

Ostanite v Meni, z Menoj in za Mene.

Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji