992. Napuh je nevarna značajska lastnost, ker človeka prepriča, da je večji od Boga

Nedelja, 15. december 2013, ob 16:45

Moja draga ljubljena hčerka, človeštvo je v nevednosti glede Božjih Zakonov in Božje Volje Mojega Očeta. Človek je Božja stvaritev in mu kot takemu ni bil dan Dar Vednosti glede mnogih skrivnosti, ki so poznane samo angelom in svetnikom v Nebesih. Potemtakem nekdo ne more reči, da ve, zakaj Moj Oče dovoli, da se v svetu zgodijo določeni dogodki, medtem ko drugi zatrjuje, da je seznanjen z nastankom vesolja. Človek je zgolj Božji služabnik, ker pa je Bog hotel človeka ustvariti po Svoji popolni Podobi, mu je podelil številne darove in talente. On človeku nikoli ni dal Vednosti o Drevesu Življenja, in to je bilo z razlogom. Človek je zapravil naklonjenost v Božjih Očeh, ko sta se Adam in Eva ločila od Njega zaradi greha napuha. Greh napuha se nadaljuje še danes in je vzrok za velik del ločenosti od Boga. Napuh je nevarna značajska lastnost, ker človeka prepriča, da je večji od Boga. Napuh zapeljuje človeka, da posega v Božje Zakone. To vključuje prepričanje, da ima človek pravico odločati, komu je dan Dar Življenja in kdo ga ima pravico vzeti.

Napuh prav tako prepriča človeka, da ve, kako je bilo vesolje ustvarjeno, ko pa je v resnici neveden glede takšnega čudeža. Edino Bog ima Moč, da ustvari kar koli. Samo Bog lahko odloča, koliko bo človeku dovolil raziskati Svoje Stvarstvo ali posegati vanj. Kljub temu pa je človek prepričan, da pozna vse odgovore. Kadar človek verjame, da nadzoruje svojo lastno usodo ter usodo drugih, pade v resno zmoto, kajti kadar posnema Luciferjev greh, bo zavržen. Kadar se človek noče odzvati svojemu Stvarniku, Njega ne bo več tam, da bi ga tolažil na poslednji dan.

Nikoli ne smete dopustiti napuhu, da bi vas prepričal, da poznate vse stvari tega sveta in onkraj njega, ker je to nemogoče. Namesto tega morate poslušati, sprejeti navodila, zapisana v Svetih Evangelijih, tako da lahko živite v miru in v skladu z Voljo Mojega Očeta. Kajti kadar se ponižate pred Njim, vam bo pokazal veliko slavo, in potem boste na poslednji dan razumeli veliko skrivnost Njegovega Veličastnega Kraljestva.

Vaš Jezus