980. Bolečina, preganjanje, trpljenje, zasmehovanje in norčevanje bodo vedno delež duš, izbranih od Boga

Petek, 29. november 2013, ob 16:45

Moja draga ljubljena hčerka, kadar se sprašuješ, zakaj bi Jaz, Jezus Kristus, na svetu dovolil trpljenje, potem bi morala razumeti Božjo Voljo. Mnogo ljudi na svetu trpi, in tako je vedno bilo. Trpljenje je posledica dejstva, da greh ustvarja razdor med ljudmi. Greh ločuje človeka od Boga, in tako bo človek grešil proti človeku. Trpljenje dovoljujem zato, ker privede duše bliže k Meni, preko očiščevanja, ki ga takšne duše prestajajo. Jaz ne uživam nad trpljenjem. Nasprotno, Jaz sem Navzoč v vsaki duši, ki mora prestajati bolečino in stisko. Božja Volja je, da nekatere duše trpijo bolj kot druge, ker bodo preko takšnih žrtev lahko rešene druge duše, ki si manj zaslužijo Moje Usmiljenje.

Med Svojim Smrtnim Bojem sem trpel prostovoljno, toda Moja Bolečina in Ponižnost sta uničili velik del satanove moči. Satan se nikoli ne more ponižati, ker je to nemogoče. In tako lahko duše, preko ponižnosti, ki izhaja iz bolečine trpljenja, ublažijo njegovo moč nad drugimi. Bolečina, preganjanje, trpljenje, zasmehovanje in norčevanje bodo vedno delež duš, izbranih od Boga. Takšne duše so Mi najbližje in uporabil bom njihovo žrtev, da v pribežališče odrešenja pritegnem tiste druge duše, ki so najbolj potrebne Mojega Usmiljenja.

To spoznanje je zelo težko za vse vas, ki Me ljubite, in morda se zdi nepravično. Toda vedite, da vas trpljenje še bolj zbliža z Menoj in da bo za vas obrodilo Večno Življenje z Menoj v Raju. Nikdar ne krivite Boga za trpljenje v svetu, kajti najprej ga je povzročil padec človeškega rodu, ko so Božji otroci podlegli grehu napuha.

Napuh je korenina vsega greha in je vzrok večine trpljenja v svetu. Napuh vodi k vsakemu drugemu grehu, kar nato povzroča v svetu razkol ter pomanjkanje pravičnosti. Bodite prepričani, da bo svet zelo kmalu končno dojel resnični pomen Božje Volje. Takrat se bo človekova volja uklonila iz spoštovanja do Svete Volje Mojega Očeta. Dokler ne pride ta dan, ko se bo človek otresel napuha in se ponižal pred Gospodom Bogom, Najvišjim, ne more biti konec trpljenja.

Ko bo svet končno sprejel Resnico, Obljubo, ki Sem jo dal, da ponovno pridem, bom obrisal vsako solzo z vaših oči. Obudil bom žive in mrtve v slavi in kraljevali bodo v veličastnem sijaju v Novih Nebesih ter Novi Zemlji, ko bo to dvoje postalo eno v Meni. Kadar prestajate trpljenje, bodite pomirjeni, saj se bo kmalu končalo.

Vaš Jezus