1321. HENOH IN ELIJA NE BOSTA NAVZOČA V ČLOVEŠKI OBLIKI

Četrtek, 29. januar 2015, ob 21:30

Moja draga ljubljena hči, z največjim nasprotovanjem se bodo, v časih, ki prihajajo, soočali Rimokatoličani in Judje. Trpeli bodo zaradi diskriminacije, nasprotovanja in sovraštva, medtem ko bo odpadništvo zajelo človeštvo. Njihovi glasovi bodo utišani, medtem ko bodo laži uničevale misli Božjih otrok zaradi hudobca, ki zavaja svet v zavračanje Božje Besede.

Ti dve priči bosta še naprej razglašali Resnico po tistih, izmed njiju, ki so dovolj močni, da bodo širili ogenj Svetega Duha vse dokler se Veliki Gospodov Dan ne bo spustil na človeštvo. Duh Henoha in Elije bo napolnil njihove duše in povzročil ogorčenje, ko bosta pričevala o Bogu, o Resnici in Življenju, katero bodo milijarde ljudi zavrnile. Kot je bilo napovedano, bodo tem dvem pričam nasprotovali in se bojevali proti njima, toda gorje človeku, ki jih bo poskušal uničiti, kajti Bog bo kaznoval Njune sovražnike. Tako bo omogočil, da bodo ti dve priči ohranili pri življenju plamen Njegove Ljubezni v svetu, ki bo prekrit s temo odpadništva.

Henoh in Elija ne bosta navzoča v človeški obliki, toda vedite tole: Onadva bosta navzoča v duhu teh dveh prič. Po njunem trpljenju bo Bog odrešil tiste, ki so slepi za Resnico.

Nikoli se ne bojte Resnice. Bojte se samo tistih, ki so napolnjeni s sovraštvom do Mene, Jezusa Kristusa in ki se bodo posluževali vsakršnega zlobnega dejanja, zato da bi utišali ti dve priči. Toda ne bo jim uspelo, kajti Ogenj Svetega Duha se bo izlival iz njihovih ust kot meč in prodrl v srca tistih, ki najbolj potrebujejo Božje Usmiljenje. Potem, ko bo prišel čas, bodo ti dve religiji prepovedani in tisti, ki si bodo drznili v javnosti prakticirati svojo vero, bodo obtoženi kaznivega dejanja.Templji bodo zgoreli do tal in postali nasip pepela. Svet se bo veselil uničenja Božjih vernikov in bo praznoval njihov propad.

Po tem, bo slišati Božji Glas v vsakem kotičku sveta in iz pepela se bo pojavil Nov Začetek, Novi Jeruzalem, novi, čisti svet brez greha.

Vaš Jezus