1038. Mati Odrešenja: Ko bodo duhovniki mojega Sina soočeni s strašno stisko in krivičnimi obsodbami, morajo poklicati mene

Četrtek, 6. februar 2014, ob 16:15

Moj otrok, ko bodo duhovniki mojega Sina soočeni s strašno stisko in krivičnimi obsodbami, morajo poklicati mene. Dana mi je bila Milost, da jim lahko dam pogum, ki ga bodo potrebovali za to, da bodo še naprej služili mojemu Sinu. S tem zlasti mislim na duhovnike v Katoliški Cerkvi, ker bodo le-ti trpeli bolj kot kateri koli drugi Božji služabniki.

Ko bo nastopil dan in ko bodo pozvani, naj izrečejo prisego, ki bo zanikala Božanstvo mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, nikoli ne smejo dvomiti o resničnih namenih tistih, ki to zahtevajo od njih. Ko bodo od njih zahtevali, naj zavržejo pomen Svete Evharistije in sprejmejo novo interpretacijo, bodo tedaj vedeli, da je nastopila ura. To bo dan, ko se bo pričel razkroj in ko boste priča sesipanju zidov pod strehami cerkva vsepovsod.

Želim, da vsi duhovniki, ki se bodo morali spoprijemati s temi bridkimi preizkušnjami, molijo to Križarsko Molitev (135) Da bi branili Resnico:

O preljuba Mati Odrešenja, pomagaj mi v trenutku moje stiske. Moli, da bom blagoslovljen z Darovi, izlitimi, z močjo Svetega Duha, na mojo nevredno dušo tako, da bom vselej branil Resnico. Podpiraj me v vsaki okoliščini, v kateri od mene zahtevajo, naj zanikam Resnico, Božjo Besedo, Svete Zakramente in Najsvetejšo Evharistijo. Pomagaj mi, da uporabim milosti, ki jih prejemam, da se bom neomajno zoperstavljal satanovi hudobiji in vsem tistim ubogim dušam, ki jih izrablja, da oskrunja tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Pomagaj mi v uri moje stiske. Zavoljo duš mi daj pogum, da vsakega Božjega otroka oskrbujem z Zakramenti, kadar mi Božji sovražniki to utegnejo prepovedati. Amen.

Ko se bodo ti časi pričeli, morate biti pripravljeni še naprej opravljati Božje Delo ter, zavoljo vaših duš in duš vseh Božjih otrok, nositi Njegov Križ z vztrajnostjo in dostojanstvom.

Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja